Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Mframa ne Owia—Ɛsa Yare

Mframa ne Owia—Ɛsa Yare

AFEHA a ɛtɔ so 20 mu na nyansahufo nyaa nnuro a wɔde bɛsi yare mmoawa ano. Na wɔn anidaso nyinaa ne sɛ nnuro yi bɛboa ma wɔatu nyarewa bi ase. Mfiase no, nnuro yi yɛɛ adwuma sɛnea wɔhwehwɛ. Nanso ɛduu baabi no, nnuro no sorosoroo yare mmoawa no, enti wɔde sa yare no a, ɛnsa.

Nnansa yi nyansahufo de wɔn ani ato fam rehwɛ sɛ wobɛnya nnuro foforɔ a ɛbɛko atia nyarewa. Nea afi mu aba ne sɛ wɔbɛsan akɔ wɔn akyi akɔhwɛ nea nnuruyɛfo de yɛɛ adwuma tete no. Wei mu bi ne owia ne mframa.

Tete Wɔ Bi Kyerɛ

Ɛfi tete na Englandfo ahu sɛ owia ne mframa tumi sa yare. Ɛho nhwɛsoɔ nie: Na John Lettsom (1744-1815) yɛ dɔkota a ɔde awia ne mframa sa yare. Sɛ abofra bi bɔ nsamanwa (TB) a, na ɔma wɔde no kɔ mpoano kɔgye mframa anaa ɔma ɔto awia kakra. Afe 1840 mu no, George Bodington a ɔyɛ oprehyɛn kaa sɛ, nnipa bi te sɛ akuafo ne nnwanhwɛfoɔ yɛ adwuma wɔ petee mu enti wɔntaa nnya TB. Nanso wɔn a wɔhyɛ dan mu yɛ dwuma deɛ, ɛnyɛ den koraa sɛ wobɛnya bi.

Na Florence Nightingale (1820-1910) hwɛ Britain asogyafo a wɔpirapiraa wɔ Crimean ɔko no mu. Ɔkwan a ɔfaa so hwɛɛ wɔn no ma ɔgyee din. Na ɔtaa bisa ayarefo sɛ: “Sɛ wokɔ obi dan mu anadwo anaa anɔpa bere a watoto ne mfɛnsere mu a, wohu mframa a ɛwɔ hɔ no sɛn?” Enti ɛyɛ a ɔtaa ka sɛ, sɛ obi yare da dan mu a, ɛnsɛ sɛ awɔ kɔ ne mu deɛ, nanso ɛsɛ sɛ wɔma mframa fa ne ho. Ɔde kaa ho sɛ: “Nnipa a mahwɛ wɔn yare nyinaa, ade baako na mahyɛ no nso. Ɛne sɛ obi yare a ɔhia mframa ne hann . . . Ɛnyɛ hann biara kɛkɛ, na mmom owia hann.” Saa bere no na nnipa pii gye di sɛ wohata mpasotam ne ntade wɔ owia mu a, ɛboa ma wonya apɔmuden.

 Ɛfi afe 1800 reba no, nyansahufo akɔ wɔn anim, nanso nhwehwɛmu a wɔayɛ nnansa yi si so dua sɛ mframa ne awia sa yare. Nhwehwɛmu bi a wɔyɛe 2011 wɔ China foa wei so. Ɛbɛdaa adi sɛ, sɛ sukuufo bɔ pee so wɔ dan bi mu na mframa mfa mu kɛse a, “wɔtaa nya yare te sɛ mpafe ne ntehyewa.”

Wiase Nyinaa Akwahosan Ahyehyɛde (WHO) ahu sɛ wosi dan na woma mframa fa mu a, ɛboa ma yare so te. Akwankyerɛ bi a WHO de maa wɔ afe 2009 mu no, wɔkaa sɛ “ɛyɛ papa sɛ wɔma mframa fa ayaresabea anaa mmeae a wɔhwɛ ayarefo na abrɛ nsanyare ase.” *

Ebia wobɛka sɛ, ‘Wei yɛ asɛmpa, nanso nyansahufo fua so anaa? Na ɔkwan bɛn so na awia ne mframa bɔ yɛn ho ban fi nsanyare ho?’

Ɔbɔadeɛ Aduro

Asoɛe a ɛhwɛ United Kingdom Bammɔ so yɛɛ nhwehwɛmu bi a ɛma yɛnya asɛm no ho mmuae. Na nyansahufo a wɔwɔ hɔ pɛ sɛ wɔhu sɛ, sɛ nsɛmmɔnedifo bi gyaa mframa bɔne mu to London a, ɛbɛgye bere tenten sɛn na yaremmoawa a ɛwom no awuwu? Ɛno nti wɔde yaremmoawa bi a ɛde E. coli hyɛɛ ananse ntontan mu de sii petee mu. Na wɔnim sɛ owia hann tumi kum yaremmoawa, enti wɔyɛɛ saa nhwehwɛmu yi anadwo. Ɛkɔsii sɛn?

Nnɔnhwerew mmienu akyi no, wɔhuu sɛ mmoawa dodow no ara awu. Nanso bere a wɔde yaremmoawa no hyɛɛ adaka mu de sii beae koro no ara no, nnɔnhwerew mmienu akyi no, wɔhuu sɛ dodow no ara nwui. Dɛn ntia? Ɛda adi sɛ biribi wɔ mframa mu a ɛtumi kunkum yaremmoawa. Nanso bɛsi saa bere yi, wɔnhuu nea ɛwɔ mframa mu a ɛtumi yɛ saa. Nea nhwehwɛmu ama ada adi ne sɛ biribi wɔ mframa mu a “ayɛ sɛ ‘Ɔbɔadeɛ aduro’ a ɛtumi kunkum yaremmoawa wɔ wiem.”

Biribi wɔ owia hann mu a ɛno nso tumi kunkum yaremmoawa. Nwoma bi a wɔato din Journal of Hospital Infection nso kyerɛkyerɛ mu sɛ, “yaremmoawa a ɛnenam mframa mu no pii ntumi nnyina owia hann ano.”

Wobɛyɛ dɛn anya mframa ne owia so mfasoɔ? Ɛyɛ a pue abɔnten na wɔatumi ahome mframa pa. Wobɛtumi nso ato awia kakra. Wei nyinaa bɛma woanya apɔmuden.

^ nky. 8 Sɛ mframa a ɛrebɔ no nyɛ, anaa dede wɔ mpɔtam hɔ a, ebia ɛrenyɛ papa sɛ obi bɛbue mfɛnsere ato hɔ. Ɛtɔ da nso a gyahyehyeɛ ne korɔnosɛm nti ɛbɛhia sɛ wɔtoto mfɛnsere mu.