ANANSE (Parasteatoda tepidariorum) tumi yɛ amane bi a ɔde nwene ntontan ma ɛyɛ den araa ma etumi tare ɔfasu ho, nanso ɛsan yɛ mmerɛw ma sɛ ntontan no tɔ fam a, ɛnkyere asase, ɛno nti sɛ akoekoeboa bi fa so pɛ na akyere no. Ɔkwan bɛn na ananse fa so de amane yi a ɛyɛ den na bere koro no ara nso ɛsan yɛ mmerɛw yi yɛ ntontan?

Sirikyi hama

Susuw ho hwɛ: Ananse de sirikyi hama a ɛyɛ twann nwene ntontan a ɛyɛ den de tare ɔfasu ho, ɔdan nsɛmso so, ne mmeae afoforo ma akoekoeboa biara ntumi ntu mfa mu. Nhwehwɛmufo a wɔwɔ Sukuupɔn a ɛwɔ Akron, Ohio, U.S.A., ahu sɛ, eyi nyinaa akyi no, sɛnea wɔanwene sirikyi ntontan a ɛtare fam no yɛ soronko koraa. Esiane sɛ ntontan no fã ketewaa bi na ɛtare fam nti, ɛnyɛ den koraa sɛ ɛbɛtew afi fam, ma enti sɛ ntontan no kyere akoekoeboa bi wɔ fam a, ananse no tumi twe no a ɔmmrɛ ho koraa.

Sirikyi ntontan a ɛtare fam

Amanneɛbɔ bi a Sukuupɔn a ɛwɔ Akron de too gua kyerɛ sɛ, nhwehwɛmufo a wohuu abɔde mu anwonwade yi “afi ase reyɛ amane bi a ɛte sɛ ananse de yi bi dedaw.” Nyansahufo hwɛ kwan sɛ wobetumi ayɛ amane bi a wobetumi de afam ntamasin a wɔde kyekyere kuru so, ne nea wɔde bɛkyekyere nnompe a abubu.

Wususuw ho dɛn? So ɔkwan a ananse fa so yɛ amane a ɛyɛ den na bere koro no ara nso ɛsan yɛ mmerɛw yi nam adannandi so na ɛbae? Anaa wɔbɔe?