ASƐNNENNEN

Bere biara a akasakasa besi mo ntam no, wo ne wo hokafo tutu nsɛm a ɛyɛ yaw ma mo ho. Anoɔyaw akɔ so ara ma seesei, “abegye agua” wɔ mo aware mu.

Sɛ eyi na ɛrekɔ so wɔ w’aware mu a, wubetumi asiw ano. Nanso nea edi kan no, ɛsɛ sɛ wuhu nea ɛkɔfa ba ne nea enti a ɛho hia sɛ woyɛ nsakrae.

NEA ƐMA ƐBA SAA

Abusua a wɔtetee obi wom. Wɔtetee awarefo pii wɔ mmusua a wɔn ano yɛ yaw mu. Ebia na wɔn mu biako anaa wɔn baanu nyinaa suasuaa wɔn awofo.

Anigyede nkɛntɛnso. Wɔtaa de kasafĩ yi nsɛnkwaa wɔ sini ne television so agodie horow mu, na ɛma wɔn a wɔhwɛ no susuw sɛ mfomso biara nni ho—anaa wobu no sɛ ɛyɛ anika.

Amammerɛ. Wɔ mmeae bi no, wobu obi a otumi hyɛ afoforo so sɛ “ɔyɛ barima,” na mmeae bi nso no, sɛ mmea amma wɔn ani anyɛ den a, wobu wɔn sɛ wɔyɛ mmerɛw. Sɛ akasakasa si awarefo a wɔte saa ntam a, sɛ anka wobebu wɔn ho sɛ ayɔnkofo no, wobu wɔn ho sɛ atamfo na wɔkeka nsɛm a ɛyɛ yaw tia wɔn ho.

Ɛmfa ho nea ɛkɔfa ba no, anoɔyaw betumi ama aware agu anaa ama awarefo no anya nyarewa bi. Ebinom mpo ka sɛ, wɔhwe wɔn a wɔpɛ sen sɛ wɔbɛyeyaw wɔn. Sɛ nhwɛso no, ɔbea bi a ne kunu hwee no na ɔyeyaw no ka sɛ: “Sɛ ɔhwee me nkutoo a, anka mɛpɛ sen sɛ ɔsan yeyaw me kaa ho. Sɛ́ anka ɔbɛyeyaw me de, anka ɔmfa nhwe me.”

Sɛ wo ne wo hokafo ama kwan ma anoɔyaw resɛe mo aware a, dɛn na wubetumi ayɛ wɔ ho?

 NEA WUBETUMI AYƐ

Da tema adi. Fa wo ho hyɛ wo hokafo no tebea mu na hwɛ sɛnea wo nsɛm ma ɔte nka fa. Sɛ ɛbɛyɛ yiye a, susuw tebea bi a ɛmaa wo hokafo tee nka sɛ w’ano yɛ yaw no ho hwɛ. Mfa w’adwene nsi asɛm a wokae no so, na mmom fa si sɛnea wo nsɛm maa wo hokafo no tee nka no so. So wubetumi asusuw nsɛm bi a ɛyɛ dɛ a anka wubetumi de asi anoɔyaw no ananmu? Bible no ka sɛ: “Mmuae bɔkɔɔ ma abufuw twa, na asɛm a ɛyɛ yaw hyɛ abufuw.”—Mmebusɛm 15:1.

Hwɛ awarefo a wɔkyerɛ obu ma wɔn ho. Sɛ nnipa bi nhwɛso bɔne na asɛe wo kasa a, ɛnde hwehwɛ wɔn a wɔyɛ nhwɛso pa. Tie awarefo a wɔn anom kasa dɛ, na suasua wɔn.—Bible nnyinasosɛm: Filipifo 3:17.

Monkaakae nneɛma a na mo nyinaa ani gye ho no. Anoɔyaw fi koma no mu na ɛnyɛ anom kɛkɛ. Enti bɔ mmɔden sɛ wobɛte wo hokafo no ase na nya ne ho adwempa. Kaakae nneɛma a kan na moyɛ bom no. Hwɛ mo mfonini dedaw. Nneɛma bɛn na na ɛma moserew? Su ahorow bɛn na ɛmaa mo ani begyee mo ho?—Bible nnyinasosɛm: Luka 6:45.

Ka sɛnea wote nka ho asɛm. Sɛ́ anka wobɛyeyaw wo hokafo no, ka sɛnea wote nka no ho asɛm. Sɛ nhwɛso no, sɛ woka sɛ, “Woyɛ nhyehyɛe bi na woanni kan ammɔ me amanneɛ a, ɛma mete nka sɛ me ho nhia” a, ɛbɛma woanya mmuae papa sen sɛ wobɛka sɛ “Wode saa ara na wote—woyɛ biribiara a, wonka nkyerɛ me!”—Bible nnyinasosɛm: Kolosefo 4:6.

Hu bere a ɛsɛ sɛ wutwa wo kasa so. Sɛ mo bo fi ase fuw na akasakasa no ano reyɛ den a, ɛbɛyɛ papa sɛ mubetu asɛm no ahyɛ da. Mpɛn pii no, ɛnyɛ bɔne sɛ wubetwa akasakasa no so kosi sɛ mo bo bedwo ansa na moatoa so.—Bible nnyinasosɛm: Mmebusɛm 17:14.

Anoɔyaw fi koma no mu na ɛnyɛ anom kɛkɛ