Tete no sɛ wɔde ogya retu kwan a, na wɔyɛ no sɛn?

BIBLE mu asɛm a ɛwɔ Genesis 22:6 ma yehu sɛ na Abraham rebetwa kwan akɔbɔ afɔre wɔ akyirikyiri baabi. Enti ɔde “nnyina a ɔde bɛbɔ afɔre no soaa ne ba Isak, na ɔfaa ogya ne sekan kurae, na wɔn baanu siim kɔe.”

Biribiara nni Kyerɛwsɛm no mu a ɛma yehu sɛnea na wɔsɔ gya tete no. Bible mu nkyerɛkyerɛmufo bi gye di sɛ, “ɛbɛyɛ den paa sɛ obi bekura ogya a ɛredɛw de atwa kwantenten a ɛrennum” te sɛ ɔkwan a Abraham ne Isak twae no. Enti ɛbɛyɛ sɛ nneɛma a wɔde sɔ gya na Abraham fae.

Ebinom nso ka sɛ na ɛnyɛ mmerɛw sɛ obi bɛsɔ gya tete no. Saa bere no sɛ obi pɛ sɛ ɔsɔ gya a, ebetumi aba sɛ na ɔkɔso nnyansramma fi n’afipamfo hɔ. Ná ɛno yɛ mmerɛw sen sɛ ɔno ara bɛsɔ ne gya. Enti abenfo pii gye di sɛ, nea Abraham fae no, ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ ahina a na nnyansramma gu mu a wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn aso mu. Ebetumi aba sɛ ade rebɛkye ama wɔasim no, egya a wɔsɔe no bi na wɔde guu ahina no mu. (Yes. 30:14) Sɛ obi de nnyansramma twa kwantenten saa, na sɛ odu baabi a ɔpɛ sɛ ɔsɔ gya a, nea ohia ara ne mmabaa anaa nnua a yɛatwitwa no nketenkete.