HWƐBEA
Text
Image

(Yoel 2:7)

 1. 1. Yɛn ne Ye-ho-wa dɔm no.

  Yɛa-fi Sa-tan nsa.

  Yɛ-ka A-he-nni a-sɛm;

  Yɛ-kɔ yɛn a-nim daa.

  Yɛ-som no-kwa-re-di mu.

  Ye-tu yɛn ho ma.

  Yɛ-ka-sa baa-bia-ra,

  Na yɛ-mmɔ hu koraa.

  (NNYESO)

  Yɛn ne Ye-ho-wa dɔm no.

  Kris-to ka yɛn ho.

  Yɛn nyi-naa re-ka sɛ:

  “N’A-he-nni a-ba.”

 2. 2. Yɛn ne Ye-ho-wa nkoa no.

  Yɛ-hwe-hwɛ ne nguan.

  Wɔn a wɔa-yɛ an-ko-nam,

  Ne wɔn a wɔ-di yaw.

  Yɛ-ma wɔn a-w’rɛ-kye-kye.

  Ye-dwen wɔn ho paa.

  Yɛ-frɛ wɔn sɛ wɔ-mmra

  Faa-ko a ye-hyia.

  (NNYESO)

  Yɛn ne Ye-ho-wa dɔm no.

  Kris-to ka yɛn ho.

  Yɛn nyi-naa re-ka sɛ:

  “N’A-he-nni a-ba.”

 3.  3. Yɛn ne Ye-ho-wa dɔm no.

  Kris-to di yɛ’a-nim.

  Yɛ-hyɛ a-ko-de nyi-naa,

  Ye-gyi-na yɛn nan so.

  Sa-tan ne a-tam-fo nti,

  Yɛ-hwɛ yɛn ho yi’e.

  Sɛ ye-hyia ɔ-haw a,

  Ye-di no-kwa-re.

  (NNYESO)

  Yɛn ne Ye-ho-wa dɔm no.

  Kris-to ka yɛn ho.

  Yɛn nyi-naa re-ka sɛ:

  “N’A-he-nni a-ba.”