HWƐBEA
Text
Image

(1 Timoteo 2:4)

 1. 1. Yɛ-pɛ sɛ yɛ-yɛ sɛ O-nyan-ko-pɔn.

  Ɔ-ka n’a-sɛm no kye-rɛ o-bia-ra.

  O-nyi-yi mu, ɔ-dɔ nni-pa nyi-naa.

  Ɔ-se o-bia-ra sɛ: “Bra be-nya nkwa.”

  (NNYESO)

  Yɛ-kɔ nni-pa nyi-naa hɔ.

  Yɛ-ka ’sɛm no kye-rɛ wɔn.

  Yɛ-boa wɔn ma wɔ-nya a-ni-da-so.

  Ɛ-yɛ a-dwu-ma yɛ-pɛ;

  Yɛ-ka ky’rɛ o-bia-ra sɛ:

  “Ye-ho-wa se bra bɛ-yɛ n’a-dam-fo.”

 2. 2. Yɛ-hwe-hwɛ a-ho-brɛa-se-fo nyi-naa,

  Ɛm-fa ho baa-bia-ra ye-be-hu wɔn.

  Wɔ-dɔ Nyan-ko-pɔn, ɛ-no na e-hia.

  Nea wɔ-hyɛ bia’a, Ye-ho-wa bɛ-twe wɔn.

  (NNYESO)

  Yɛ-kɔ nni-pa nyi-naa hɔ.

  Yɛ-ka ’sɛm no kye-rɛ wɔn.

  Yɛ-boa wɔn ma wɔ-nya a-ni-da-so.

  Ɛ-yɛ a-dwu-ma yɛ-pɛ;

  Yɛ-ka ky’rɛ o-bia-ra sɛ:

  “Ye-ho-wa se bra bɛ-yɛ n’a-dam-fo.”

 3. 3. Wia-se a-fɛ-fɛ-de nyi-naa be-twam.

  Nan-so Ye-ho-wa pɛ sɛ o-gye yɛn.

  Ɛ-yɛ a-ni-gye-sɛm, ɛ-ka ko-ma.

  Yɛ-pɛ sɛ nni-pa nyi-naa nya nim-deɛ.

  (NNYESO)

  Yɛ-kɔ nni-pa nyi-naa hɔ.

  Yɛ-ka ’sɛm no kye-rɛ wɔn.

  Yɛ-boa wɔn ma wɔ-nya a-ni-da-so.

  Ɛ-yɛ a-dwu-ma yɛ-pɛ;

  Yɛ-ka ky’rɛ o-bia-ra sɛ:

  “Ye-ho-wa se bra bɛ-yɛ n’a-dam-fo.”