SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

(Romafo 14:8)

 1. 1. He-na na wo-som no?

  He-na na wu-be-tie no?

  Nya-me bɛn na wo-bɛ-ko-tow no?

  Nya-me bɛn koraa na wo-bɛ-som;

  Wun-tu-mi nsom baa-nu.

  Wɔ-ren-tu-mi nkyɛ wo som.

  En-ti dwen ho yi’e, sie-sie wo ko-ma.

  Na paw nea wo-bɛ-som no.

 2. 2. He-na na wo-som no?

  Nya-me bɛn na wu-tie no?

  Ɔ-t’ro-fo a-naa ɔ-no-kwa-fo?

  Yi nea wo-pɛ, o-bi nhyɛ wo.

  Wia-se yi Kae-sa-re,

  Wu-be-tie ɔ-no a-naa?

  A-naa wu-be-tie ɔ-s’ro Nyan-ko-pɔn

  Na woa-yɛ n’a-pɛ-de daa?

 3. 3. He-na na mɛ-som no?

  Ye-ho-wa me Nyan-ko-pɔn.

  Me-de me ho nyi-naa a-ma no;

  Me-tua me bɔ-hyɛ a-ma no.

  Ɔ-tɔɔ me a-boɔ-den;

  Me-dɔ no; Me-yɛ ne dea.

  Me-te a-se ma ɔ-s’ro Nyan-ko-pɔn.

  Mɛ-bɔ ne din da bia-ra.