HWƐBEA
Text
Image

(Yesaia 2:2-4)

  1. 1. Ma wo ti so na hwɛ;

    Hwɛ be-pɔw ten-ten no so.

    Ɛ-yɛ Ye-ho-wa be-pɔw;

    Wa-ma so kɔ so-ro.

    Nni-pa fi baa-bia-ra;

    Wo-fi a-man nyi-naa mu.

    Wɔ-de a-ni-gye ka sɛ:

    “Yɛa-hu no-kwa-re som.”

    Ye-ho-wa b’re a-so.

    A-no-kwa, nea o-sua re-dɔɔ-so!

    Yɛ-re-kɔ yɛn a-nim;

    Ye-ho-wa ma ye-di n-ko-nim.

    Nni-pa pii ba ne nkyɛn

    Bɛ-hyɛ ne tu-mi a-se.

    Wɔ-di Ye-ho-wa a-kyi;

    Wɔ-yɛ n’a-no-kwa-fo.

  2.  2. Ye-tie Ye-su Kris-to.

    Yɛ-bɛ-kɔ a-sɛn-ka daa.

    Yɛ-boa nni-pa nyi-naa ma

    Wɔ-bɛ-hu Ye-ho-wa.

    Kris-to yɛ ɔ-he-ne,

    Na o-se: “Mo-mmra me nkyɛn.”

    Nni-pa wɔ-tie n’a-sɛm

    Nyi-naa ma ɔ-ky’rɛ wɔn kwan.

    Ɛ-yɛ a-ni-gye-sɛm.

    Ye-ho-wa a-hyɛ bɔ na wa-yɛ.

    Yɛ-wɔ ne mu gyi-di;

    N’a-som-fo bɛ-kɔ so a-yɛ den.

    En-ti ma wo nne so;

    Ma yɛm-frɛ o-bia-ra sɛ:

    ‘O-nua, bra Ye-ho-wa nkyɛn,

    Te-na ne be-pɔw so.’