HWƐBEA
Text
Image

(Adiyisɛm 11:15; 12:10)

 1. 1. Wu-fi te-te yɛ Ye-ho-wa;

  Wo-wɔ hɔ daa nyi-naa.

  W’A-he-nni no re-di tu-mi;

  Ɛ-bɛ-te-na hɔ daa.

  Wɔa-wo Nyan-ko-pɔn A-he-nni.

  Ye-su Kris-to di so he-ne.

  (NNYESO)

  Yɛ-srɛ wo, A-gya Pa,

  A-sa-se re-twɛn w’A-he-nni.

  Ɛ-de nhyi-ra bɛ-ba.

  Yɛ-srɛ, ma w’A-he-nni no mmra!

 2. 2. Wo-be-tu Ɔ-bon-sam a-gu.

  Ye-be-di a-h’ru-si.

  Ɔ-haw a-twa yɛn ho a-hyia,

  Nan-so yɛ-wɔ gyi-di.

  Wɔa-wo Nyan-ko-pɔn A-he-nni.

  Ye-su Kris-to di so he-ne.

  (NNYESO)

  Yɛ-srɛ wo, A-gya Pa,

  A-sa-se re-twɛn w’A-he-nni.

  Ɛ-de nhyi-ra bɛ-ba.

  Yɛ-srɛ, ma w’A-he-nni no mmra!

 3.  3. Wɔa-pam Ɔ-bon-sam a-fi s’ro.

  A-som-dwoe a-ba hɔ.

  Ɔ-s’ro a-bɔ-fo re-to dwom;

  Wɔ-de a-ho-to-so.

  Wɔa-wo Nyan-ko-pɔn A-he-nni.

  Ye-su Kris-to di so he-ne.

  (NNYESO)

  Yɛ-srɛ wo, A-gya Pa,

  A-sa-se re-twɛn w’A-he-nni.

  Ɛ-de nhyi-ra bɛ-ba.

  Yɛ-srɛ, ma w’A-he-nni no mmra!