HWƐBEA
Text
Image

(Rut 2:12)

 1. 1. Ye-ho-wa nim wɔn a wɔ-som no nyi-naa.

  Wa-ka sɛ o-dwen wɔn ho pii.

  Nyan-ko-pɔn nim sɛ wɔn a-ho-fa-ma nti

  Wɔ-tu-mi hwe-re nneɛ-ma pii.

  Wo nnam-fo ne w’a-bu-sua-fo a-po wo?

  Kae sɛ Nyan-ko-pɔn dwen wo ho.

  Ɔ-nam n’a-som-fo so ma w’a-ni gye nnɛ.

  Wa-ka sɛ wu-be-nya daa nkwa.

  (NNYESO)

  Ma w’a-ni nnye sɛ wo-som Ye-ho-wa.

  E-fi-sɛ wu-be-nya a-ka-tua pa.

  Kɔ so na hyɛ ne nta-ban a-se.

  Ɔ-bɛ-bɔ wo ho ban; ɔ-yɛ A-gya pa!

 2. 2. A-bɔ-ne-fo-sɛm a-twa yɛn ho a-hyia.

  E-tu-mi ma e-hu ka yɛn.

  Yɛ’a-bam tu-mi bu ma ye-di a-w’rɛ-how,

  Nan-so O-nyan-ko-pɔn hwɛ yɛn.

  Fa wo haw nyi-naa to ne so. Men-su-ro.

  Bɔ mmɔ-den na kɔ n’a-nim daa.

  Ne hon-hom ne Bi-ble no bɛ-hyɛ wo den.

  Wu-be-nya a-w’rɛ-kye-kye daa.

  (NNYESO)

  Ma w’a-ni nnye sɛ wo-som Ye-ho-wa.

  E-fi-sɛ wu-be-nya a-ka-tua pa.

  Kɔ so na hyɛ ne nta-ban a-se.

  Ɔ-bɛ-bɔ wo ho ban; ɔ-yɛ A-gya pa!