SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

(2 Petro 3:15)

 1. 1. Yɛn Nyan-ko-pɔn, wo-yɛ O-tum-foɔ.

  Wo-dɔ tre-nee; wo-yɛ ɔ-dɔ.

  Bɔ-ne a-twa yɛn ho a-hyia.

  Ɛ-ma a-w’rɛ-how hyɛ yɛn ma.

  Wun-tu-mi nkyɛ wo bɔ-hyɛ ho da.

  A-ka ka-kra ma bɔ-ne a-gyae.

  (NNYESO)

  Yɛ-de yɛn a-ni to wo so.

  Yɛ-de a-ni-sɔ bɛ-kam-fo wo.

 2. 2. Da k’ro yɛ mfe a-pem w’a-ni so.

  M-fe a-pem yɛ da baa-ko.

  Wo da kɛ-se no re-bɛn paa.

  Ɛ-pɛ n-tɛm; ɛ-ren-kyɛ koraa.

  Wo-yɛ o-bi a wu-kyi bɔ-ne.

  Bɔ-ne-fo sa-kra ma w’a-ni gye.

  (NNYESO)

  Yɛ-de yɛn a-ni to wo so.

  Yɛ-de a-ni-sɔ bɛ-kam-fo wo.