SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

(Yakobo 5:8)

 1. 1. Ye-ho-wa yɛn Nyan-ko-pɔn,

  Ne din kron-kron no hia no paa.

  O-fi ko-ma mu pɛ sɛ

  Ne din Ye-ho-wa ho tew daa.

  N’a-bo-ta-re daa a-di.

  Ɛn-nɛ nni-pa pii a-hu.

  Na wa-nya yɛn ho b’re paa

  Boa-se-tɔ nyi-naa mu.

  Ɔ-pɛ sɛ yɛn mu bia-ra

  Be-nya n-kwa-gye kɛ-se no.

  Na ɛ-no bɛ-kye-rɛ sɛ

  N’a-bo-ta-re so wɔ mfa-so.

 2. 2. Ye-hia a-bo-ta-re nnɛ;

  Ɛ-ma yɛ-yɛ a-de-tre-nee.

  Ɛ-ma yɛn a-bo-tɔ-yam,

  Na ɛ-ma yɛ-kwa-ti bɔ-ne.

  Yɛ-bɛ-pɛ a-som-dwoe nnɛ

  Wɔ wia-se bɔ-ne yi mu.

  Ɛ-no bɛ-ma wɔa-hu sɛ

  Yɛ-som no-kwa-re mu.

  Ye-ho-wa hon-hom kron-kron

  Bɛ-ma yɛa-som wɔ gyi-di mu

  Ko-si sɛ ɔ-bɛ-ka sɛ,

  Yɛn a-bo-ta-re a-di mu.