SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

(Filipifo 4:9)

 1. 1. A-som-dwoe Nyan-ko-pɔn,

  Ma yɛn-sow hon-hom a-ba.

  Woa-hyɛ yɛn bɔ sɛ w’a-som-dwoe

  Bɛ-bɔ yɛn ko-ma ho ban.

  Wo Ba no a-boa yɛn.

  Wa-gyi-na yɛ-ne wo ntam.

  A-ma yɛa-yɛ wo nnam-fo-nom,

  A-som-dwoe a-ba yɛn ntam.

 2. 2. Wo hon-hom ky’rɛ yɛn kwan,

  Na w’A-sɛm no ma yɛn hann.

  Wia-se mu haw a-dɔɔ-so nnɛ,

  Nan-so wo-bɔ yɛn ho ban.

  Wo-hyɛɛ yɛn bɔ bi sɛ,

  N-tɔ-kwaw nso be-fi hɔ.

  Boa yɛn ma yɛ-nnɔ yɛn ho nnɛ

  Ko-si sɛ ɛ-bɛ-yɛ hɔ.

 3. 3. W’a-bɔ-fo wɔ so-ro,

  Na yɛ-wɔ a-sa-se so.

  Wo hon-hom no, ɛ-ka yɛn bom;

  Yɛn nyi-naa ka w’a-sɛm-pa.

  W’A-he-nni tu-mi-di

  Bɛ-ma bɔ-ne to a-twa.

  A-tre-nee-fo be-nya daa nkwa;

  A-som-dwoe bɛ-wɔ hɔ daa.