SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

(Dwom 19)

 1. 1. Yɛn Nyan-ko-pɔn, w’a-bɔ-de ka ko-ma.

  Ɔ-s’ro ne hann nyi-naa yɛ wo nnwu-ma.

  Nni-pa nyi-naa te wɔn a-dan-se-di;

  Wɔ-de wɔn komm-yɛ kam-fo wo tu-mi.

  Nni-pa nyi-naa te wɔn a-dan-se-di;

  Wɔ-de wɔn komm-yɛ kam-fo wo tu-mi.

 2. 2. W’A-sɛm ho tew; ɛ-ma w’a-koa nyan-sa.

  Ɛ-bɛ-bɔ yɛn nne-yɛe nyi-naa ho ban.

  Ɛ-som bo paa; ɛ-sen si-ka ’ma-pa;

  A-de-mu-de a ɛ-ka yɛn ko-ma.

  Ɛ-som bo paa; ɛ-sen si-ka ’ma-pa;

  A-de-mu-de a ɛ-ka yɛn ko-ma.

 3. 3. Wo-nam w’A-sɛm so bɔ wo nkoa ho ban;

  Wo-ky’rɛ-ky’rɛ yɛn; yɛa-yɛ wia-se no hann.

  Ni-di kɛ-se na wo-de a-dom yɛn;

  Wo-ma ye-nya no-kwa-re ho nim-deɛ.

  Ni-di kɛ-se na wo-de a-dom yɛn;

  Wo-ma ye-nya no-kwa-re ho nim-deɛ.