SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

(Adiyisɛm 4:11)

 1. 1. Ye-ho-wa, wo-yɛ tu-mi nyi-naa Wura.

  N-kwa yɛ wo dea; wo-ne yɛn hann fi-bea.

  Wo tu-mi sõ; wo-yɛ ɔ-no-kwa-fo.

  Tu-mi-di nyi-naa bɛ-ko-tow wo.

 2. 2. W’A-he-nni fa-pem ne a-tɛn-tre-nee.

  Ɛ-ka yɛn ko-ma ma ye-tie w’a-hyɛ-de.

  Ye-sua w’A-sɛm na ye-dwin-nwen ho daa.

  Ye-hu wo tre-nee ne wo nyan-sa.

 3. 3. Ɔ-dɔ yɛ wo su nyi-naa mu ti-t’riw.

  Wo-kyɛ a-de-pa na wo-wɔ mmɔ-b’rɔ-h’u.

  Wo su nyi-naa ne wo din yɛ nwo-nwa.

  Yɛ-bɛ-kam-fo wo wɔ baa-bia-ra.