Onyankopɔn tie yɛn mpaebɔ. 1 Petro 3:12

Yehowa yɛ “Mpaebɔ Tiefo.” (Dwom 65:2) Ɔpɛ sɛ yefi yɛn koma mu ne no kasa.

Bɔ Yehowa nkutoo mpae.

 Yebetumi aka nneɛma pii ho asɛm wɔ yɛn mpaebɔ mu. 1 Yohane 5:14

Bɔ mpae sɛ Onyankopɔn apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so ne ɔsoro.

Bɔ mpae wɔ Yesu din mu fa kyerɛ sɛ w’ani sɔ nea ɔyɛ maa wo no.

Bɔ mpae sɛ Yehowa mmoa wo na yɛ nneɛma papa. Wubetumi abɔ aduan a wubedi, adwuma a wobɛyɛ, baabi a wobɛda, atade a wobɛhyɛ ne w’akwahosan ho mpae.