ƐDA bi a woankɔ adwuma na woresiesie wo ho akɔ asɛnka no, wotee nka sɛ woabrɛ ma enti na woretwetwe wo ho kakra. Ɛyɛɛ wo sɛ sɛ wugye w’ahome saa anɔpa no a anka eye paa! Nanso, wobɔɔ asɛm no ho mpae, na woyɛɛ w’adwene sɛ wobɛkɔ asɛnka. Saa da no, wo ne onuawa nokwafo bi a ne mfe akɔ anim na ɛkɔɔ asɛnka. Onuawa no boasetɔ ne ayamye a ɔdaa no adi kaa wo koma. Na bere a moreka asɛm no wɔ afie afie no, wokaee sɛ wo nuanom a wɔwɔ wiase nyinaa reka asɛnkoro no ara, na nhoma ahorow koro no ara na mo nyinaa de reyɛ adwuma, na ntetee koro no ara na mo nyinaa nya. Bere a wuduu fie no, wotee nka sɛ woanya ahoɔden. W’ani gyei paa sɛ woantena fie!

Seesei, asɛnka adwuma no ne adwuma titiriw a Kristofo reyɛ wɔ Onyankopɔn Ahenni no ho. Yesu hyɛɛ nkɔm sɛ wɔbɛyɛ asɛnka adwuma no akɔ akyiri wɔ nna a edi akyiri no mu. (Mat. 24:​14) Ɔkwan bɛn so na nkɔm a ɔhyɛe no abam? Wɔ saa ɔfã yi mu no, yebesusuw nkurɔfo a wɔaboa paa wɔ asɛnka adwuma a Kristofo reyɛ no mu ho. Na saa ara nso na yebesusuw nnwinnade a wɔde adi dwuma ne akwan a wɔafa so aboa nnipa ɔpepem pii a wɔwɔ wiase nyinaa ma wɔabehu sɛ Onyankopɔn Ahenni no wɔ hɔ ampa no ho.