WUNIM abofra ketewa yi? Yiw, ɛyɛ Yesu. Seesei ara na wɔawo no wɔ mmoadan yi mu. Mmoadan yɛ baabi a mmoa da. Maria de Yesu reto adaka a mmoa didi mu mu, baabi a wɔde aduan gu ma afurum ne mmoa afoforo di. Na dɛn nti na Maria ne Yosef wɔ mmoa no mfinimfini ha? Ɛha nyɛ baabi a ɛsɛ sɛ wɔwo abofra, anaa ɛte saa?

Dabi, ɛnte saa. Nanso nea enti a wɔwɔ ha ni: Roma sodifo Kaesare Augusto hyɛɛ mmara sɛ ɛsɛ sɛ obiara san kɔ baabi a wɔwoo no ma wɔkyerɛw ne din wɔ nhoma bi mu. Wɔwoo Yosef wɔ Betlehem. Nanso bere a ɔne Maria bedui no na kurom hɔ ayɛ ma araa ma wonnya dan wɔ baabiara. Enti wɔbɛkaa mmoa no ho wɔ ha. Na saa da no ara Maria woo Yesu! Nanso sɛnea wutumi hu no, ne ho ye.

Yosef, Maria, ne abofra Yesu

Wuhu nguanhwɛfo a wɔreba abɛhwɛ Yesu no? Na wɔrehwɛ wɔn nguan anadwo wɔ sare so, na hann bi twaa wɔn ho hyiae. Ná ɛyɛ ɔbɔfo! Ehu kaa nguanhwɛfo no. Nanso ɔbɔfo no kae sɛ: ‘Munnsuro! Merebɛka asɛmpa akyerɛ mo. Wɔawo Awurade Kristo nnɛ wɔ Betlehem. Ɔno na obegye nkurɔfo! Mubehu sɛ wɔde ntama akyekyere no na ɔda adaka a mmoa didi mu mu.’ Mpofirim ara abɔfo pii bae na wofii ase yii Onyankopɔn ayɛ. Enti ɛhɔ ara nguanhwɛfo yi de ahoɔhare kɔe sɛ wɔkɔhwehwɛ Yesu, na afei de wɔahu no.

Wunim nea enti a Yesu yɛ soronko saa? Wunim nipa ko a ɔyɛ ankasa? Kae sɛ asɛm a edi kan wɔ nhoma yi mu no mu no yɛkaa Onyankopɔn Ba a odi kan no ho asɛm. Saa Ɔba yi ne Yehowa yɛɛ adwuma wɔ ɔsoro ne asase ne biribi foforo biara a aka no yɛ mu. Ɔne Yesu yi!

Yiw, Yehowa yii ne Ba no nkwa fii soro de bɛhyɛɛ Maria yam. Ntɛm ara na abofra fii ase nyin wɔ ne yam sɛnea mmofra afoforo nyin wɔ wɔn maamenom yam no. Nanso na saa abofra yi yɛ Onyankopɔn Ba. Akyiri yi wɔwoo Yesu mmoadan mu wɔ Betlehem. Afei wuhu nea enti a abɔfo no ani gyei saa na wotumi ka kyerɛɛ afoforo sɛ wɔawo Yesu no anaa?

Luka 2:1-20.Nsɛmmisa

 • Hena ne abofra ketewa a ɔwɔ mfonini no mu no, na hefa na Maria de no reto no?
 • Ɛyɛɛ dɛn na wɔwoo Yesu wɔ mmoadan a mmoa wom mu?
 • Sɛ wohwɛ mfonini no a, henanom ne mmarima a wɔreba mmoadan no mu no, na dɛn na na ɔbɔfo bi aka akyerɛ wɔn?
 • Dɛn na ɛma Yesu yɛ soronko?
 • Adɛn nti na wobetumi afrɛ Yesu sɛ Onyankopɔn Ba?

Nsɛmmisa foforo

 • Kenkan Luka 2:1-20.

  Dɛn na Kaesare Augusto yɛ maa nkɔmhyɛ a ɛfa Yesu awo ho no nyaa mmamu? (Luka 2:1-4; Mika 5:2)

  Ɛbɛyɛ dɛn na obi atumi abɛka wɔn a wɔka wɔn ho asɛm sɛ ‘nnipa a wɔsɔ ani’ no ho? (Luka 2:14; Mat. 16:24; Yoh. 17:3; Aso. 3:19; Heb. 11:6)

  Sɛ Yudea nguanhwɛfo ahobrɛasefo no mpo dii ahurusi wɔ Agyenkwa no awo ho a, ɛnde adɛn nti na ɛsɛ sɛ nnɛ Onyankopɔn asomfo di ahurusi kyɛn saa? (Luka 2:10, 11; Efe. 3:8, 9; Adi. 11:15; 14:6)