Yosef da afiase no, Egypt hene Farao sosoo dae, nanso obiara antumi ankyerɛ ase. Farao akoa baako ka kyerɛɛ no sɛ, Yosef betumi akyerɛ dae no ase. Ntɛm ara na Farao ma wɔkɔfaa Yosef bae.

Farao bisaa Yosef sɛ: ‘Wubetumi akyerɛ me dae no ase?’ Ɛnna Yosef ka kyerɛɛ Farao sɛ: ‘Aduan bebree bɛba Egypt mfe nson. Ɛno akyi no, ɔkɔm bɛba mfe nson. Enti yi obi a onim nyansa na ɔmmoaboa aduan ano mfa nsie, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkɔm renkum wo nkurɔfo.’ Ɛnna Farao nso kaa sɛ: ‘Ɛnde mayi wo! Egypt asase yi so deɛ, sɛ minni hɔ a, wo na wowɔ hɔ!’ Ɛyɛɛ dɛn na Yosef tumi kyerɛɛ Farao dae no ase? Yehowa na ɔboaa Yosef.

Mfe nson a edi hɔ no, Yosef boaboaa aduan ano siei. Afei ɔkɔm baa wiase nyinaa sɛnea na Yosef aka ato hɔ no. Enti nkurɔfo fii nkurow pii so bɛtɔɔ aduan fii Yosef nkyɛn. Yosef papa Yakob tee sɛ aduan wɔ Egypt. Enti ɔsomaa ne mma du sɛ wɔnkɔtɔ bi mmra.

Yakob mma no kɔɔ Yosef nkyɛn. Bere a woduu hɔ ara pɛ na Yosef huu wɔn. Nanso ne nuanom anhu sɛ ɛyɛ Yosef. Yosef nuanom kotow no. Ɛmaa dae a ɔsoo ne mmofraase no baa mu pɛpɛɛpɛ. Ná Yosef pɛ sɛ ohu sɛ ɔtan da so ara wɔ ne nuanom mu anaa. Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Moyɛ akwansrafo. Moaba sɛ morebɛhwɛ yɛn asase yi, na ama moahu baabi a mubetumi afa abɛyɛ yɛn bɔne.’ Nanso ne nuanom kaa sɛ: ‘Dabi! Yɛyɛ anuanom 12, na yefi Kanaan asase so. Yɛn nua baako awu, na kumaa no  wɔ yɛn papa nkyɛn wɔ fie.’ Ɛnna Yosef kaa sɛ: ‘Ɛnde monkɔfa mo nua kumaa no mmra, ansa na magye nea moaka no adi.’ Enti wɔsan kɔɔ wɔn papa nkyɛn.

Bere a Yakob abusua no aduan sae no, ɔsan somaa ne mma no kɔɔ Egypt bio. Bere a wɔrekɔ no, wɔde wɔn nua kumaa Benyamin kɔe. Yosef yɛɛ sɛ ɔbɛsɔ ne nuanom ahwɛ. Enti ɔde ne kuruwa (cup) hyɛɛ Benyamin bag mu na ɔkaa sɛ, ne nuanom awia ne kuruwa no. Bere a Yosef nuanom huu kuruwa no wɔ Benyamin bag mu no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa paa. Enti wɔpaa Yosef kyɛw sɛ nea ɔpɛ biara ɔmfa nyɛ wɔn, na wɔn nua Benyamin deɛ, wɔsrɛ sɛ onnyaa no.

Wei maa Yosef huu sɛ ne nuanom asesa. Afei deɛ, na Yosef yɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yiye. Enti osui, na ɔkaa sɛ: ‘Mene mo nua Yosef. Me papa da so te ase anaa?’ Ɛyɛɛ ne nuanom nwonwa paa. Ɛnna Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Mommma nea moyɛɛ me no nnhaw mo. Onyankopɔn na ɔde me baa ha sɛ mimmegye mo nkwa. Monyɛ ntɛm nkɔfa me papa mmra ha.’

Bere a wokoduu fie no, wɔkaa anigyesɛm no kyerɛɛ wɔn papa, na wɔkaa sɛ Yosef se wɔmfa no mmra Egypt. Mfe bebree akyi no, Yosef san huu ne papa bio.

“Sɛ moamfa nkurɔfo mfomso amfiri wɔn a, mo Agya nso remfa mo mfomso mfiri mo.”—Mateo 6:15