SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

BERE

BEAE

NEA ESII

MATEO

MARKO

LUKA

YOHANE

Afe 29, otwa bere

Yordan Asubɔnten, Betania anaa ɛhɔ baabi wɔ Yordan agya

Wɔbɔɔ Yesu asu, na wɔde honhom sraa no; Yehowa frɛɛ no ne Ba, na ogyee no toom

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Yudea Sare so

Ɔbonsam sɔɔ no hwɛe

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania a ɛwɔ Yordan agya

Yohane Suboni de too gua sɛ Yesu ne Onyankopɔn Guammaa no; Yesu nyaa n’asuafo a wodi kan

     

1:15, 29-51

Kana a ɛwɔ Galilea; Kapernaum

N’anwonwade a edi kan; nsu dan nsa wɔ ayeforohyia ase; ɔkɔɔ Kapernaum

     

2:1-12

Afe 30, Twam

Yerusalem

Ɔpam nkurɔfo fii asɔrefie de tew ho

     

2:13-25

Ɔne Nikodemo bɔɔ nkɔmmɔ

     

3:1-21

Yudea; Ainon

Ɔkɔɔ Yudea nkuraase, n’asuafo no bɔɔ nkurɔfo asu; Yesu ho adanse a etwa to a Yohane dii

     

3:22-36

Tiberia; Yudea

Wɔde Yohane too afiase; Yesu kɔɔ Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sikar a ɛwɔ Samaria

Bere a ɔnam kwan so rekɔ Galilea no, ɔkyerɛkyerɛɛ Samariafo

     

4:4-43

Yudea Sare