SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO
Text
Image

(2 Ahene 6:16)

Twe Bi:

 1. 1. Ɔ-haw ne a-dwen-nwen,

  Ɛ-ma me ko-ma tu.

  Nan-so wo-yɛ Ɔ-bo-tan-tim;

  Ɛ-no nti mi-mmɔ hu.

  A-bɛ-brɛ-sɛ mu mpo,

  Wo-boa me da bia-ra.

  O A-gya, wo-ka me ho nnɛ,

  Wu-ku-ra me mu daa.

  (Nnyeso)

  Ye-ho-wa, hyɛ me gyi-di den;

  Ma me a-ko-ko-d’ru.

  Wɔn a wɔ-tan yɛn no a-dɔɔ-so,

  Nan-so me-re-mmɔ hu.

  Boa me, ma me-nyɛ den;

  Na mi-nnyi-na pin-tinn.

  Ye-ho-wa, bɛ-hyɛ me den

  Ma mi-nni n-ko-nim.

 2. 2. Me de, me-yɛ dɔ-te;

  Ɛn-kyɛ na ma-bo-tow.

  Me Nyan-ko-pɔn, woa-hyɛ me bɔ;

  Wo-yɛ ɔ-no-kwa-fo.

  Mi-hia a-ko-ko-d’ru;

  Wo na me-hyɛ wo nsa.

  B’ri-bia-ra n-so wo yɛ nti,

  Me-dan wo da bia-ra.

  (Nnyeso)

  Ye-ho-wa, hyɛ me gyi-di den;

  Ma me a-ko-ko-d’ru.

  Wɔn a wɔ-tan yɛn no a-dɔɔ-so,

  Nan-so me-re-mmɔ hu.

  Boa me, ma me-nyɛ den

  Na mi-nnyi-na pin-tinn.

  Ye-ho-wa, bɛ-hyɛ me den

  Ma mi-nni n-ko-nim.

  (Nnyeso)

  Ye-ho-wa, hyɛ me gyi-di den;

  Ma me a-ko-ko-d’ru.

  Wɔn a wɔ-tan yɛn no a-dɔɔ-so,

  Nan-so me-re-mmɔ hu.

  Boa me, ma me-nyɛ den

  Na mi-nnyi-na pin-tinn.

  Ye-ho-wa, bɛ-hyɛ me den

  Ma mi-nni n-ko-nim.

  Ye-ho-wa, bɛ-hyɛ me den

  Ma mi-nni n-ko-nim.