6:1-7; 7:58–8:1

Yudafo akunafo a na wɔka Hela kasa a na wɔabɔ asu foforo no, ebinom dii nna kakra wɔ Yerusalem. Nanso anuanom bi ne wɔn anni no yiye. Wei ma wɔtee nka sɛn? Ɛtoo wɔn hintidua anaa? Anaasɛ wonyaa abotare twɛn Yehowa sɛ ɔno ara nni tebea no ho dwuma?

Bere a wosiw Stefano abo akyi no, ɔtaa a emu yɛ den maa Kristofo a wɔwɔ Yerusalem no bɔ hwetee Yudea ne Samaria. Wei maa ahokeka a na Kristofo no de yɛ asɛnka adwuma no brɛɛ ase anaa?

Yehowa boaa Kristofo asafo foforo no ma wotumi gyinaa sɔhwɛ a wohyiae no ano, na wonyaa nkɔso.—Aso 6:7; 8:4.

BISA WO HO SƐ, ‘Sɔhwɛ a seesei merehyia no, dɛn na mereyɛ de agyina ano?’