SƐNEA WOPƐ SƐ WUHU NO

MANASE

Yehowa maa Asiriafo kyeree no guu no mpokyerɛ, na wɔde no kɔɔ Babilon

ANSA NA WƆREKYERE NO

 • Osii afɔremuka maa atoro anyame

 • Ɔde ɔno ara ne mma bɔɔ afɔre

 • Ohwiee mogya a edi bem gui

 • Ɔmaa ɔman no nyinaa de wɔn ho hyɛɛ abosonsom mu

WOGYAW NO MA ƆSAN BEDII ADE

 • Ɔbrɛɛ ne ho ase pii

 • Ɔbɔɔ Yehowa mpae, na ɔbɔɔ afɔre

 • Oyiyii afɔremuka a osisi maa atoro anyame no

 • Ɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ wɔnsom Yehowa

YOSIA

N’AHENNI NYINAA MU

 • Ɔhwehwɛɛ Yehowa

 • Ɔtew Yuda ne Yerusalem ho

 • Osiesiee Yehowa fie na okohuu Mmara nhoma no