Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Yosua 8:1-35

8  Na Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Nsuro na mmɔ hu.+ Fa asraafo no nyinaa ka wo ho na monkɔ Ai, na mede Ai hene ne ne man ne ne kurow ne n’asase ahyɛ wo nsa.+  Yɛ Ai ne ne hene sɛnea woyɛɛ Yeriko ne ne hene no.+ Nanso kurow yi mu mmoa ne asade a aka de, momfa.+ Ma nnipa bi nkɔtɛw kurow no akyi baabi.”+  Enti Yosua ne asraafo+ no nyinaa sɔre de wɔn ani kyerɛɛ Ai, na Yosua paw mmarima akokodurufo+ mpem aduasa, na ogyaa wɔn kwan anadwo no.  Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔtɛw+ kurow no akyi. Monhwɛ na mo ne kurow no ntam antwe pii, na obiara nyɛ krado.  Me nso me ne nnipa a aka no nyinaa betwiw abɛn kurow no. Na sɛ ɛba sɛ wopue behyia yɛn sɛnea wɔyɛɛ kan no a,+ yebeguan afi wɔn anim.  Ɛba saa a wobefi adi atiw yɛn akosi sɛ yɛbɛtwe wɔn afi kurow no mu, na wɔbɛka sɛ, ‘Wɔreguan sɛnea wɔyɛe kan no.’+ Na yɛn nso yebeguan afi wɔn nkyɛn.  Afei mubefi faako a mokɔtɛwee no abɔ awura kurow no mu; na Yehowa mo Nyankopɔn de bɛhyɛ mo nsa.+  Na sɛ mofa kurow no a, momfa ogya ntom,+ na monyɛ sɛnea Yehowa aka no ara. Eyi ne akwankyerɛ a mepɛ sɛ mudi so.”+  Ɛnna Yosua gyaa wɔn kwan ma wɔkɔtɛw Betel ne Ai ntam wɔ Ai atɔe fam. Na Yosua daa nnipa a aka no nkyɛn anadwo no. 10  Na Yosua sɔree anɔpahema+ boaboaa nkurɔfo no ano, na ɔne Israel mpanyimfo dii wɔn anim foro kɔɔ Ai. 11  Afei asraafo+ a wɔka ne ho no foro kɔɔ kurow no anim kɔsoɛɛ Ai atifi fam, na na obon da wɔne Ai ntam. 12  Saa bere yi nyinaa na wayi mmarima bɛyɛ mpemnum sɛ wɔnkɔtɛw+ Betel+ ne Ai ntam, wɔ kurow no atɔe fam. 13  Enti asraafo no mu fã kɛse kɔsoɛɛ kurow no atifi fam,+ na ebinom nso kɔtɛw atɔe fam,+ na Yosua kɔɔ obon no mu anadwo no. 14  Bere a Ai hene huu saa no, ɔne ne man nyinaa, kurow no mu mmarima, sɔree ntɛm sɛ wɔne Israelfo no rekɔko wɔ sare no so wɔ bere a wɔahyɛ mu. Nanso na onnim sɛ ebinom akɔtɛw kurow no akyi.+ 15  Yosua ne Israelfo no nyinaa yɛɛ wɔn ho sɛ nea wɔadi nkogu,+ na woguan de wɔn ani kyerɛɛ sare no so.+ 16  Na wɔfrɛɛ nnipa a wɔwɔ kurow no mu nyinaa ma wotiw wɔn; enti wofii kurow no mu betiw Yosua.+ 17  Ɔbarima biara anka Ai ne Betel a wankodi Israelfo no akyi. Enti wogyaw kurow no ano too hɔ hahraa kotiw Israelfo no. 18  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Teɛ peaw a wukura no kyerɛ Ai so,+ efisɛ mede bɛhyɛ wo nsa.”+ Enti Yosua teɛɛ peaw a okura no kyerɛɛ kurow no so. 19  Bere a ɔteɛɛ ne nsa no ara na wɔn a wɔakɔtɛw kurow no akyi no de mmirika bɔ wuraa kurow no mu.+ Na ntɛm ara na wɔde ogya too kurow no mu.+ 20  Na bere a Ai mmarima no dan wɔn ani hwɛɛ wɔn akyi no, wohui sɛ wusiw fi kurow no mu ayɛ wim kumɔnn, na na wontumi nguan nkɔ benkum anaa nifa. Afei wɔn a wɔreguan kɔ sare so no dan baa wɔn ataafo no so. 21  Enti bere a Yosua ne Israelfo no nyinaa hui sɛ wɔn a wɔkɔtɛwee+ no akɔfa kurow no na kurow no mu wusiw ayɛ wim kumɔnn no, wɔsan wɔn akyi bɛtow hyɛɛ Ai mmarima no so kunkum wɔn. 22  Na wɔn a wɔwɔ kurow no mu no nso behyiaa wɔn. Enti na Israelfo no fã wɔ wɔn anim na fã wɔ wɔn akyi, na wɔkaa wɔn hyɛɛ mfinimfini kunkum wɔn nyinaa. Onipa biako mpo anka, na obiara nso antumi anguan.+ 23  Ai hene+ de, wɔkyeree no animono brɛɛ Yosua. 24  Bere a Israelfo kunkum Aifo a wodii wɔn akyi kɔɔ sare so na wɔn nyinaa totɔɔ nkrante ano ma wɔsae no, Israelfo nyinaa san kɔɔ Ai twee nkrante too kurow no so. 25  Na da no, mmarima ne mmea a wowuwui nyinaa yɛ mpem dumien, Aifo nyinaa. 26  Na Yosua amfa ne nsa a ɔde teɛɛ peaw+ no anto hɔ kosii sɛ ɔsɛee Aifo nyinaa pasaa.+ 27  Kurow no mu mmoa ne asade foforo a aka na Israelfo fae, sɛnea ahyɛde a Yehowa de maa Yosua no te.+ 28  Enti Yosua hyew Ai dwerɛbee ma ɛdanee daa amamfõ siw+ de besi nnɛ. 29  Na ɔsɛn Ai+ hene no wɔ dua so kosii anwummere,+ na bere a owia rekɔtɔ no, Yosua ma woyii ne funu fii dua no so+ kɔtoo kurow no pon ano, na wɔsoaa abo pii guu no so ma ɛyɛɛ siw kɛse a ɛwɔ hɔ de besi nnɛ. 30  Afei Yosua sii afɔremuka+ wɔ Bepɔw Ebal+ so maa Israel Nyankopɔn Yehowa, 31  sɛnea Yehowa akoa Mose ka kyerɛɛ Israelfo a wɔakyerɛw ho asɛm wɔ Mose mmara nhoma+ mu no sɛ: “Abo amuamu a dade nkae+ na momfa nsi afɔremuka no.” Na wɔbɔɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre wɔ so maa Yehowa.+ 32  Na ɔkyerɛw mmara a Mose kyerɛw wɔ Israelfo anim+ no ntimu guu+ abo no so. 33  Afei Israelfo nyinaa ne ɔman no mu mpanyimfo+ ne atitiriw ne atemmufo, ahɔho ne kuromma+ nyinaa begyinagyinaa Lewifo asɔfo a wɔso Yehowa apam adaka no+ anim, wɔ Adaka no benkum ne nifa so. Na nnipa no fã gyinaa Bepɔw Gerisim+ anim na fã nso gyinaa Bepɔw Ebal+ anim ma wodii kan hyiraa+ Israelfo, (sɛnea Yehowa akoa Mose hyɛɛ wɔn no.)+ 34  Ɛno akyi no, ɔkenkan mmara no+ mu nsɛm nyinaa, nhyira+ ne nnome,+ sɛnea wɔakyerɛw wɔ mmara nhoma no mu no. 35  Yosua annyaw asɛm a Mose kae no mu biako mpo a wankenkan ankyerɛ Israel asafo no nyinaa+ ne mmea+ ne mmofra nkumaa+ ne ahɔho+ a wɔwɔ wɔn mu nyinaa.

Ase Hɔ Nsɛm