Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Yesaia 60:1-22

60  “O ɔbea, sɔre+ na hyerɛn,+ efisɛ wo hann apue,+ na Yehowa anuonyam ahyerɛn wo so.+  Hwɛ, esum bɛkata+ asase so na sum kabii akata amanaman so, nanso Yehowa bɛhyerɛn ama wo na n’anuonyam ada adi wo so.+  Aman bɛba wo kanea+ ho na ahene+ aba wo hann a ɛhyerɛn no ho.+  “Ma w’ani so hwɛ wo ho hyia! Wɔaboaboa wɔn nyinaa ano+ aba wo nkyɛn.+ Wo mmabarima fi akyirikyiri reba, na wobeturu wo mmabea wɔn nkyɛnmu.+  Afei wubehu na woahyerɛn,+ na wo koma behuruw adi ahurusi, efisɛ po mu ahonyade nyinaa bɛba wo nkyɛn, na aman ahode bɛyɛ wo dea.+  Yoma bebu wo so manyamanya, Midian ne Efa+ yoma anini nyinaa. Wɔn nyinaa befi Saba+ de sika kɔkɔɔ ne aduhuam aba. Na wɔbɛka Yehowa ayeyi akyerɛ.+  Wɔde Kedar+ nguan nyinaa bɛbrɛ wo. Na Nebaiot+ adwennini bɛsom wo.+ Megye wɔn atom ma wɔaba m’afɔremuka so,+ na mɛhyɛ me fie fɛfɛ no anuonyam.+  “Henanom na wotu ba sɛ omununkum yi,+ te sɛ mmorɔnoma a wɔreba wɔn buw mu yi?  Nsuano aman nyinaa de wɔn ani bɛto me so,+ na Tarsis ahyɛn+ nso bɛyɛ sɛ kan no na ɛde wo mma afi akyirikyiri aba.+ Na Yehowa wo Nyankopɔn ne Israel Kronkronni+ no din nti,+ wɔde wɔn dwetɛ ne wɔn sika bɛba,+ efisɛ ɔno na ɔbɛhyɛ wo anuonyam.+ 10  Ahɔho bɛto w’afasu,+ na wɔn ahene bɛsom wo.+ M’abufuw mu, mɛbɔ wo;+ nanso m’adom mu, mehu wo mmɔbɔ.+ 11  “Wobebuebue wo kurow apon ato hɔ daa;+ wɔrentoto mu awia anaa anadwo, na wɔde aman ahode bɛbrɛ wo;+ wɔn ahene bedi anim.+ 12  Ɔman anaa ahenni biara a ɛrensom wo no bɛbɔ; na aman no bɛsɛe koraa.+ 13  “Lebanon anuonyam nyinaa bɛba wo so, na ɔpopaw dua ne ɔsɛsɛ ne kwabɔhɔrɔ nyinaa bɛba prɛko+ ma me kronkronbea ayɛ fɛ;+ na mɛhyɛ me nan sibea anuonyam.+ 14  “Wɔn a wɔma wo ho hiahia wo no, wɔn mma de nkotodwe bɛba w’anim.+ Na wɔn a wobu wo animtiaa no bɛkotow wo nan ase,+ na wɔbɛfrɛ wo Yehowa kurow, Israel Kronkronni no Sion.+ 15  “Wo a anka wɔagyaw wo ato hɔ koraa na wɔtan wo a obiara mfa wo kwan so no,+ mɛma woayɛ ahohoahoade daa na woayɛ ahurusidi wɔ awo ntoatoaso nyinaa mu.+ 16  Wobɛnom aman nufusu+ na woanum ahene nufu,+ na wubehu sɛ me, Yehowa,+ mene w’Agyenkwa,+ na Yakob Tumfoɔ+ no ne wo Gyefo.+ 17  Mede sika kɔkɔɔ besi kɔbere ananmu,+ na mede dwetɛ asi dade ananmu, na kɔbere asi dua ananmu, na dade asi abo ananmu. Na mɛpaw asomdwoe sɛ wo hwɛfo+ na trenee ayɛ w’adwuma so panyin.+ 18  “Wɔrente basabasayɛ wɔ w’asase so bio, na wɔrente amamfoyɛ ne ɔsɛe wɔ w’ahye so.+ Wobɛfrɛ w’afasu sɛ Nkwagye+ na woafrɛ wo nkurow apon sɛ Ayeyi. 19  Afei de, ɛnyɛ owia na ɛbɛma wo hann awiabere, na ɛnyɛ ɔsram hann na ɛbɛhyerɛn wo so. Mmom Yehowa bɛyɛ wo hann daa,+ na wo Nyankopɔn bɛyɛ w’anuonyam.+ 20  Wo wia rentɔ bio, na wo sram rennum bio, efisɛ Yehowa bɛyɛ wo hann daa,+ na w’awerɛhow nna bɛba awiei.+ 21  Wo man de, wɔn nyinaa bɛyɛ treneefo,+ na wɔbɛfa asase no adi so daa.+ Nea madua yi bɛfefɛw,+ na me nsa ano adwuma+ bɛma m’anim aba nyam.+ 22  Nea ɔyɛ ketewa koraa no bɛdan apem na nea osua adan ɔman kɛse.+ Me Yehowa, mɛyɛ no ntɛm wɔ ne bere mu.”+

Ase Hɔ Nsɛm