Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Yeremia 44:1-30

44  Asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn a ɛfa Yudafo a wɔtete Egypt asase so+ nyinaa, wɔn a wɔtete Migdol+ ne Tapanes+ ne Nof+ ne Patros+ asase so ho ni:  “Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Mo ankasa moahu mmusu a mede aba Yerusalem+ ne Yuda nkurow nyinaa so, na hwɛ, ayɛ amamfõ nnɛ, na obiara nte hɔ.+  Ɛyɛ bɔne a moyɛ de hyɛɛ me abufuw na mokɔhyew afɔrebɔde+ de som anyame foforo a mo ne mo agyanom nyinaa nnim wɔn+ ntia.  Na mesomaa me nkoa adiyifo no nyinaa baa mo nkyɛn daa; mesɔree anɔpahema somaa wɔn+ sɛ: “Mesrɛ mo, monnyɛ atantanne a mikyi yi.”+  Nanso moantie,+ na moammrɛ mo aso ase ansan amfi mo bɔne ho, na mokɔhyew afɔrebɔde maa anyame foforo.+  Enti m’abufuhyew ne m’abufuw hwie guu mo so, na ɛdɛwee wɔ Yuda nkurow mu ne Yerusalem+ mmɔnten so, na abɛyɛ amamfõ a obiara nte hɔ sɛnea ɛte nnɛ yi.’+  “Enti afei nea Yehowa, asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Dɛn nti na mode mmusu reba mo ara mo kra so,+ na mopɛ sɛ mutwa ɔbarima ne ɔbea, abofra ne akokoaa+ fi Yuda, a obi nka mma mo?  Mode mo nsa ano adwuma hyɛ me abufuw, na mohyew afɔrebɔde ma anyame foforo+ wɔ Egypt asase a moakɔtena hɔ sɛ ahɔho no so, na ɛno nti wobetwa mo akyene na moayɛ nnome ne ahohora wɔ asase so aman nyinaa mu.+  Mo agyanom nneyɛe bɔne+ ne Yuda ahene+ ne wɔn yerenom+ nneyɛe bɔne ne mo nso mo ne mo yerenom+ nneyɛe bɔne a moyɛe wɔ Yuda asase so ne Yerusalem mmɔnten so no, mo werɛ afi anaa? 10  Ampusuw+ mo de besi nnɛ, na moansuro,+ na moannantew me mmara+ ne m’ahyɛde a mede sii mo ne mo agyanom anim no mu.’+ 11  “Enti nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Hwɛ, mɛdan m’ani aba mo so na mede mmusu aba mo so na matwa Yuda nyinaa akyene.+ 12  Na mɛfa Yuda nkae a wɔde sii wɔn ani so sɛ wɔbɛkɔ akɔtena Egypt sɛ ahɔho+ no, na wɔn nyinaa ase bɛtɔre wɔ Egypt asase so.+ Wɔbɛtotɔ nkrante ano, na ɔkɔm+ bɛma wɔn ase ahyew, efi akumaa so kosi ɔkɛse so; nkrante ne ɔkɔm ano na wobewuwu. Wɔbɛyɛ nnome ne ahodwiriwde ne ntanka ade ne ahohora.+ 13  Na mede nkrante ne ɔkɔm ne owuyare bebu wɔn a wɔtete Egypt asase so no atɛn sɛnea mibuu Yerusalem atɛn no.+ 14  Na Yuda nkae a wɔakɔtena Egypt+ asase so sɛ ahɔho no biara remfi mu nka, na wɔrennya wɔn ti nnidi mu na wɔrensan nkɔ Yuda a wɔn kra pɛ sɛ ɛkɔ hɔ no, na wɔrenkɔtena hɔ,+ efisɛ wɔrensan nkɔ hɔ, gye nkaefo kakraa bi.’” 15  Ɛnna mmarima a wonim sɛ wɔn yerenom hyew afɔrebɔde ma anyame foforo,+ ne wɔn yerenom a wogyinagyina hɔ, asafo kɛse no, ne nkurɔfo a wɔtete Patros+ wɔ Egypt asase so+ no nyinaa ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: 16  “Asɛm a woaka akyerɛ yɛn Yehowa din mu no, yɛrentie wo;+ 17  mmom asɛm a afi yɛn anom+ aba no ara na yɛbɛyɛ, na yɛbɛhyew afɔrebɔde ama ‘ɔsoro hemmaa’+ na yɛahwie afɔrebɔ nsã+ ama no sɛnea yɛn+ ne yɛn agyanom+ ne yɛn ahene+ ne yɛn mpanyimfo yɛe wɔ Yuda nkurow ne Yerusalem mmɔnten so bere a na yedidi mee na yɛn ho tɔ yɛn na yenhu mmusu biara no.+ 18  Efi bere a yegyaee sɛ yɛbɛhyew afɔrebɔde ama ‘ɔsoro hemmaa’+ na yɛahwie afɔrebɔ nsã ama no no, biribiara abɔ yɛn, na nkrante ne ɔkɔm ama yɛn ase ahyew.+ 19  “Afei nso bere a yɛhyew afɔrebɔde maa ‘ɔsoro hemmaa,’+ na yehwiee afɔrebɔ nsã maa no no,+ so yɛammisa yɛn kununom ansa na yɛreyɛ afɔrebɔ paanoo no sɛ ne honi, yɛammisa ansa na yɛrehwie afɔrebɔ nsã ama no?”+ 20  Ɛnna Yeremia nso ka kyerɛɛ nkurɔfo no nyinaa, mmarima no ne wɔn yerenom ne nnipa a aka a wɔkaa asɛm no kyerɛɛ no no nyinaa sɛ: 21  “Afɔrebɔde a mo+ ne mo agyanom+ ne mo ahene+ ne mo mpanyimfo+ ne asase no so nnipa hyewee wɔ Yuda nkurow mu ne Yerusalem mmɔnten so+ no, so ɛnyɛ eyi na Yehowa kaee na ɛbaa ne komam?+ 22  Afei Yehowa antumi mo bɔne ne mo akyide a moyɛe no bio,+ enti mo asase dan amamfõ ne ahodwiriwde ne ntanka ade ne ahohora, na obi antena so de besi nnɛ.+ 23  Sɛ́ mohyew afɔrebɔde+ na moyɛɛ Yehowa bɔne+ na moantie Yehowa+ na moannantew ne mmara+ ne n’ahyɛde ne ne nkaesɛm mu nti na mmusu yi aba mo so de besi nnɛ yi.”+ 24  Na Yeremia toaa so ka kyerɛɛ nkurɔfo no nyinaa ne mmea no nyinaa sɛ: “Yudafo a mowɔ Egypt asase so nyinaa, muntie Yehowa asɛm.+ 25  Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Mo ne mo yerenom:+ Mmea no nso, mode mo ano aka (na mode mo nsa ama aba mu) sɛ: “Ɔma ara na yɛbɛma nea yɛhyɛɛ ho bɔ no,+ na yɛbɛhyew afɔrebɔde ama ‘ɔsoro hemmaa’+ na yɛahwie afɔrebɔ nsã ama no.”+ Ɔma ara na mmea no nso mode nea mohyɛɛ ho bɔ no bɛma na moayɛ nea mohyɛɛ ho bɔ no.’ 26  “Enti Yudafo a motete Egypt asase so nyinaa, muntie Yehowa asɛm,+ ‘“Hwɛ, maka me din kɛse no ntam,’+ Yehowa asɛm ni, “sɛ Yudani biara remfa n’ano mmɔ me din+ bio wɔ Egypt asase nyinaa so sɛ, ‘Sɛ́ Awurade Tumfoɔ Yehowa te ase yi!’+ 27  Hwɛ, mede m’ani asi wɔn so sɛ mɛyɛ wɔn bɔne na ɛnyɛ papa,+ na nkrante ne ɔkɔm ano na Yuda mmarima a wɔwɔ Egypt asase so nyinaa awiei bɛba kosi sɛ wɔn nyinaa bɛsa.+ 28  Na nnipa kakraa bi na wobefi nkrante ano aka, na wɔafi Egypt asase so akɔ Yuda asase so,+ na Yuda nkae a wɔabɛtena Egypt asase so sɛ ahɔho no nyinaa behu nea n’asɛm yɛ nokware, sɛ me de oo, sɛ wɔn de oo.”’”+ 29  “‘Na eyi na ɛbɛyɛ sɛnkyerɛnne ama mo+ sɛ mede m’ani besi mo so wɔ ha, na moahu sɛ m’asɛm bɛba mu na ayɛ mmusu ama mo,’+ Yehowa asɛm ni: 30  ‘Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ, mede Egypt hene Farao+ Hofra bɛhyɛ n’atamfo nsa ne wɔn a wɔrehwehwɛ ne kra no nsa+ sɛnea mede Yuda hene Sedekia hyɛɛ ne tamfo Babilon hene Nebukadresar a ɔrehwehwɛ ne kra no nsa no.”’”+

Ase Hɔ Nsɛm