Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Yeremia 25:1-38

25  Asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn Yuda man nyinaa ho wɔ Yuda hene Yehoiakim,+ Yosia ba no afe a ɛto so anan, kyerɛ sɛ, Babilon hene Nebukadresar afe a edi kan no mu ni.  Saa bere no, odiyifo Yeremia ka faa Yuda man nyinaa ne Yerusalemfo nyinaa ho sɛ:  “Efi Amon ba Yosia,+ Yuda hene no afe a ɛto so dumiɛnsa so de besi ɛnnɛ da yi, mfe aduonu abiɛsa yi mu, Yehowa asɛm baa me nkyɛn, na mesɔree anɔpahema ne mo kasae; mekasae, nanso moantie.+  Na Yehowa somaa ne nkoa adiyifo no nyinaa baa mo nkyɛn; ɔsɔree anɔpahema somaa wɔn, nanso moantie,+ na moanyɛ aso antie.+  Wɔkae sɛ, ‘Mo nyinaa, obiara nnan mfi ne kwammɔne ho ne ne nneyɛe bɔne ho,+ na moatena asase a Yehowa de maa mo ne mo agyanom fi tete no so de akosi daa.+  Na munnni anyame foforo akyi nnkɔsom wɔn nnkotow wɔn, na mommfa mo nsa ano adwuma no nnhyɛ me abufuw, na mamfa mmusu amma mo so.’+  “‘Nanso moantie me,’ Yehowa asɛm ni, ‘na mode mo nsa ano adwuma no hyɛɛ me abufuw de mmusu baa mo ho so.’+  “Enti nea asafo Yehowa aka ni, ‘“Esiane sɛ moantie me nsɛm nti,  hwɛ, meresoma ma wɔakɔfa atifi fam mmusua nyinaa aba,”+ Yehowa asɛm ni, “na mɛma Babilon hene Nebukadresar, m’akoa no aba.+ Mɛma wɔaba asase yi+ ne emu nnipa ne aman a atwa ho ahyia no nyinaa so;+ mɛsɛe wɔn na mama wɔayɛ ahodwiriwde ne ade a wɔhwɛ bɔ hwirema+ ne amamfõ de akosi daa.+ 10  Na mɛma ahosɛpɛw nne, ahurusi nne,+ ayeforokunu ne ayeforo nne,+ ne owiyammo nnyigyei+ agyae ma ɔkanea hann+ ayera wɔn mu. 11  Na asase yi nyinaa bɛdan amamfõ ne ahodwiriwde, na aman yi bɛsom Babilon hene mfirihyia aduɔson.”’+ 12  “‘Na sɛ mfirihyia aduɔson no ba awiei+ a,’ Yehowa asɛm ni, ‘mɛma Babilon hene ne ɔman no,+ Kaldeafo asase no,+ abu akontaa, wɔn amumɔyɛ ho, na mɛdan no amamfõ akosi daa.+ 13  Na mɛma me nsɛm a maka atia wɔn no nyinaa aba asase no so, nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nhoma yi mu nyinaa a Yeremia ahyɛ ho nkɔm atia amanaman nyinaa no.+ 14  Na wɔn na wɔne aman pii ne ahene akɛse,+ de me nkurɔfo ayɛ nkoa ma wɔsom wɔn,+ na metua wɔn ka sɛnea wɔn nneyɛe ne wɔn nsa ano adwuma te.’”+ 15  Na nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka akyerɛ me ni: “Gye abufuw nsã kuruwa yi me nsam, na ma aman a meresoma wo wɔn nkyɛn no nyinaa nnom.+ 16  Ma wɔnnom na wɔnyɛ tintann na wɔnyɛ sɛ abɔdamfo, nkrante a mede reba wɔn so no nti.”+ 17  Enti migyee Yehowa nsam kuruwa no na memaa aman a Yehowa somaa me wɔn nkyɛn no nyinaa nomee;+ 18  aman no ne, Yerusalem ne Yuda nkurow ne n’ahene ne ne mpanyimfo, sɛ wɔnsɛe wɔn na wɔnyɛ ahodwiriwde+ ne ade a wɔhwɛ bɔ hwirema ne nnome, sɛnea ɛreba nnɛ yi;+ 19  Egypt hene Farao ne n’asomfo ne ne mpanyimfo ne ne manfo nyinaa;+ 20  firamanfiramanfo no nyinaa ne Us+ asase so ahene nyinaa ne Filistifo+ asase so ahene nyinaa ne Askelon+ ne Gasa+ ne Ekron+ ne Asdod+ nkae; 21  Edom+ ne Moab+ ne Ammonfo;+ 22  Tiro+ ahene nyinaa ne Sidon+ ahene nyinaa ne nsuano man a ɛwɔ ɛpo fam no so ahene; 23  Dedan+ ne Tema+ ne Bus ne nnipa a wɔatwitwa wɔn bogyesɛ+ no nyinaa; 24  Arabiafo+ ahene nyinaa ne firamanfiramanfo a wɔte sare so no ahene nyinaa; 25  Simri ahene nyinaa ne Elam+ ahene nyinaa ne Mediafo+ ahene nyinaa; 26  atifi fam ahene a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyiri no nyinaa, obiara bɛnom bi, wɔne wiase ahenni a ɛwɔ asase so nyinaa; sɛ wowie a, Sesak+ hene nso bɛnom bi. 27  “Afei ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Monnom na mommobow, na momfefe, na monhwehwe ase na monnsɔre bio,+ nkrante a mede reba mo so nti.”’+ 28  Na sɛ ɛba sɛ wɔmpɛ sɛ wogye wo nsam kuruwa no nom a, ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea asafo Yehowa aka ni: “Ɔnom de, mobɛnom.+ 29  Na hwɛ, kurow a me din da so no mpo na merema mmusu no afi ase wɔ hɔ yi,+ na mo na mobɛfa mo ho adi anaa?”’+ “‘Moremfa mo ho nni, na nkrante na merefrɛ aba asase sofo nyinaa so,’ asafo Yehowa asɛm ni. 30  “Na wo de, hyɛ nsɛm yi nyinaa ho nkɔm kyerɛ wɔn, na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Yehowa fi sorosoro bɛbobom,+ na ɔbɛma ne nne so afi ne tenabea kronkron hɔ.+ Ɔbɛbobom agu n’atenae no so. Wɔn a wotiatia nsã-kyi-amoa so nteɛm na ɔde bɛkekaw mu agu asase sofo nyinaa so.’+ 31  “‘Hooyɛ bedu asase ano nohoa, na Yehowa ne amanaman no wɔ asɛm.+ Ɔno na ɔne ɔhonam nyinaa bɛham.+ Nnebɔneyɛfo de, ɔde wɔn bɛma nkrante,’+ Yehowa asɛm ni. 32  “Nea asafo Yehowa aka ni, ‘Hwɛ, mmusu befi ɔman so akɔ ɔman so,+ na ahum kɛse betu afi asase ano nohoa.+ 33  Na wɔn a Yehowa bekunkum wɔn saa da no begugu hɔ fi asase ano akɔpem asase ano.+ Wɔrenyɛ wɔn ayi, wɔremmoa wɔn ano, na wɔrensie wɔn nso.+ Wɔbɛyɛ sɛ sumina wɔ asase ani.’+ 34  “Nguanhwɛfo, munsu na monteɛteɛm!+ Mo, nguankuw mu atitiriw nso,+ mummunumunum,+ na mo kum ne mo hwete nna adu,+ na mobɛbɔ fam sɛ ɔsɛn a ɛsom bo!+ 35  Na guankɔbea abɔ nguanhwɛfo no, na nguankuw mu atitiriw no nnya baabi nguan mfa.+ 36  Muntie nguanhwɛfo no sũ ne nguankuw mu atitiriw no nkekawmu, na Yehowa resɛe wɔn adidibea no. 37  Na Yehowa abufuhyew nti, asomdwoe tenabea hɔ ayɛ komm.+ 38  Atirimɔden nkrante ne n’abufuhyew+ no nti, wagyaw ne hintabea sɛ gyataforo,+ na wɔn asase ayɛ ahodwiriwde.”

Ase Hɔ Nsɛm