Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ nsɛm a ɛdi hɔ a ɛde wo bɛkɔ mmeaemmeae

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Twi

Intanɛt So Bible | KYERƐW KRONKRON—WIASE FOFORO NKYERƐASE

Mateo 27:1-66

27  Ade kyee no, asɔfo mpanyin ne ɔman no mpanyimfo nyinaa tuu agyina hwɛɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akum Yesu.+  Woguu no mpokyerɛ de no kɔmaa amrado Pilato.+  Afei Yuda a oyii no mae no hui sɛ wɔabu no kumfɔ no, onuu ne ho na ɔsan de nnwetɛbona aduasa+ no kɔmaa asɔfo mpanyin ne mpanyimfo no,  sɛ: “Meyɛɛ bɔne sɛ miyii mogya a ɛteɛ mae.”+ Wɔkae sɛ: “Ɛfa yɛn ho dɛn? Ɛyɛ wo ara w’asɛm!”+  Enti ɔtow nnwetɛbona no guu asɔrefie hɔ na ofii hɔ kɔsɛn ne ho.+  Na asɔfo mpanyin no sesaw nnwetɛbona no kae sɛ: “Mmara mma kwan sɛ yɛde begu sika akorae kronkron, efisɛ ɛyɛ mogya sika.”  Bere a wotuu agyina no, wɔde tɔɔ ɔnwemfo asase a wɔde besie ahɔho.  Enti ɛde besi nnɛ wɔfrɛ saa asase no “Mogya Asase.”+  Afei nea wɔnam odiyifo Yeremia so kae no baa mu sɛ: “Na wogyee nnwetɛbona aduasa,+ ɛbo a wotwa too onipa no so, nea Israel mma binom twaa bo too no so no, 10  na wɔde gyee ɔnwemfo+ asase sɛnea na Yehowa ahyɛ me no.” 11  Afei Yesu begyinaa amrado no anim; na amrado no bisaa no sɛ: “Wone Yudafo hene no anaa?”+ Yesu buae sɛ: “W’ankasa na woreka.”+ 12  Na bere a asɔfo mpanyin ne mpanyimfo no rebɔ no sobo no,+ wanyi ano.+ 13  Ɛnna Pilato bisaa no sɛ: “Enti wonte nsɛm bebrebe a wɔreka agu wo so yi?”+ 14  Nanso wammua no, na wanka asɛm biako mpo, enti ɛyɛɛ amrado no nwonwa paa.+ 15  Na ɛyɛ amrado no amanne sɛ edu afahyɛ biara a ogyaa ɔdeduani biako a nnipa no pɛ ma wɔn.+ 16  Bere no ara mu no, na ɔdeduani bi wɔ hɔ a wagye dimmɔne a wɔfrɛ no Baraba.+ 17  Enti bere a wohyiaam no Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wɔn mu hena na mopɛ sɛ migyaa no ma mo, Baraba anaa Yesu a wose wɔfrɛ no Kristo no?”+ 18  Ná onim sɛ ahoɔyaw+ nti na wɔde no abrɛ no.+ 19  Afei nso bere a ɔte atemmu agua so no, ne yere soma baa ne nkyɛn sɛ: “Mfa wo ho nnye onipa trenee+ yi asɛm mu koraa, na ne nti mahu amane pii wɔ dae+ mu nnɛ.” 20  Nanso asɔfo mpanyin ne mpanyimfo no tutu guu nnipakuw no asom sɛ wɔnka sɛ wɔpɛ Baraba+ na wɔmma wonkum Yesu. 21  Ɛnna amrado no buaa wɔn sɛ: “Wɔn baanu no mu hena na mopɛ sɛ miyi no ma mo?” Wɔkae sɛ: “Baraba.”+ 22  Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde dɛn na menyɛ Yesu a wɔfrɛ no Kristo no?” Wɔn nyinaa kae sɛ: “Ma wɔmmɔ no asɛndua mu!”+ 23  Ɔkae sɛ: “Adɛn, bɔne bɛn na wayɛ?” Nanso wɔkɔɔ so teɛteɛɛm denneennen sɛ: “Ma wɔmmɔ no asɛndua mu!”+ 24  Bere a Pilato hui sɛ adepa biara amfi mu amma na mmom basabasa rebesi no, ɔfaa nsu+ de hohoroo ne nsa wɔ nnipakuw no anim kae sɛ: “Minni ɔbarima yi mogya ho fɔ. Mo ara monyɛ nea mobɛyɛ.” 25  Ɛnna ɔmanfo no nyinaa buae sɛ: “Ne mogya mmra yɛne yɛn mma so.”+ 26  Afei oyii Baraba maa wɔn, na ɔma wɔhwee+ Yesu de no maa wɔn sɛ wɔmmɔ no asɛndua mu.+ 27  Afei amrado asraafo no de Yesu kɔɔ amrado atenae hɔ na wɔboaboaa asraafokuw no nyinaa ano baa ne nkyɛn.+ 28  Na wɔworɔw ne ho de atade tenten kɔkɔɔ hyɛɛ no,+ 29  na wɔde nsɔe nwenee abotiri de bɔɔ ne ti de demmire hyɛɛ ne nsa nifa mu. Na wɔkotow n’anim dii ne ho fɛw+ sɛ: “Asomdwoe nka wo, Yudafo Hene!”+ 30  Na wɔtetee ntasu+ guu no so, na wogyee demmire no fii ase de hwehwee ne tirim. 31  Afei bere a wodii ne ho agoru+ wiei no, woyii atade tenten no de n’atade nguguso hyɛɛ no de no kɔe sɛ wɔrekɔbɔ no asɛndua mu.+ 32  Bere a wɔrefi adi akɔ no wohuu Kireneni bi a wɔfrɛ no Simon.+ Saa ɔbarima yi na wɔhyɛɛ no sɛ ɔnsoa n’asɛndua no. 33  Na bere a woduu baabi a wɔfrɛ hɔ Golgota+ a ɛkyerɛ Tikora no, 34  wɔmaa no bobesa a wɔde bɔnwoma+ afra sɛ ɔnnom; nanso bere a ɔde kaa n’ano no wannom.+ 35  Bere a wɔbɔɔ no asɛndua+ mu no, wɔbɔɔ ntonto kyɛɛ n’atade nguguso+ mu,+ 36  na wɔtenatenaa ase hwɛɛ no so wɔ hɔ. 37  Bio nso wɔkyerɛw sobo a wɔbɔɔ no no fam n’atifi sɛ: “Oyi ne Yesu a ɔyɛ Yudafo hene no.”+ 38  Afei wɔbɔɔ adwowtwafo baanu bi asɛndua mu kaa ne ho, obiako wɔ ne nifa na obiako wɔ ne benkum.+ 39  Enti wɔn a wɔretwam no wosow+ wɔn ti kasa tiaa+ no, 40  na wɔkae sɛ: “O wo a anka wubedwiriw asɔrefie+ agu na woasi no nnansa ntam, gye wo ho! Sɛ woyɛ Onyankopɔn ba a, fi asɛndua no so si fam!”+ 41  Saa ara nso na asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no fii ase dii ne ho agoru kae sɛ:+ 42  “Ogyee afoforo, nanso ontumi nnye ɔno ara ne ho! Ɔyɛ Israel hene;+ afei ma onsi mfi asɛndua no so na yebegye no adi.+ 43  Ɔde ne ho ato Onyankopɔn so; afei sɛ ɔpɛ no a ma onnye+ no, efisɛ ɔno ara na ɔkae sɛ, ‘Meyɛ Onyankopɔn Ba.’”+ 44  Saa ara na adwowtwafo a wɔbɔɔ wɔn asɛndua mu kaa no ho no nso bɔɔ no ahohora.+ 45  Efi dɔn a ɛto so asia* rekɔ no, esum duruu+ asase no nyinaa so kosii dɔn a ɛto so akron.*+ 46  Bɛyɛ dɔn a ɛto so akron* no, Yesu de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Eli, Eli, lama sabaktani?” a ɛkyerɛ sɛ, “Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, dɛn nti na woapa me?”+ 47  Wɔtee eyi no, wɔn a wogyinagyina hɔ no bi fii ase kae sɛ: “Ɔbarima yi refrɛ Elia.”+ 48  Na ɛhɔ ara wɔn mu biako tuu mmirika kɔfaa sapɔw de bɔɔ nsa nyinyanyinya+ mu de tuaa demmire ano de kɔmaa no sɛ ɔnnom.+ 49  Na wɔn a aka no kae sɛ: “Munnyae no! Momma yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abegye no anaa.”+ [[Obi foforo faa peaw de wɔɔ ne mfe mu maa mogya ne nsu fi bae.]]+ 50  Yesu san de nne kɛse teɛɛm na ogyaa ne honhom mu.+ 51  Na hwɛ! kronkronbea hɔ ntwamutam+ no mu suan abien fi soro besii fam,+ asase wosowee, na abotan mu paapaee.+ 52  Na ada so buebuei, na akronkronfo a wɔadeda no amu bebree puepuei, 53  na nnipa bebree huu wɔn. (Nnipa a wofi asiei bae wɔ ne sɔre akyi no hyɛn kurow kronkron+ no mu.) 54  Na bere a ɔsraani panyin no ne wɔn a ɔne wɔn rehwɛ Yesu so no huu asasewosow no ne nea ɛrekɔ so no, wɔbɔɔ hu kɛse, na ɔkae sɛ: “Ampa ara Onyankopɔn Ba ni.”+ 55  Bio nso, na mmea bebree wɔ hɔ a wogyinagyina akyiri rehwɛ,+ na wɔn na na wodi Yesu akyi fi Galilea resom no;+ 56  wɔn mu bi ne Maria Magdalene ne Yakobo ne Yose maame Maria, ne Sebedeo mma no maame.+ 57  Afei esiane sɛ na adu anwummere nti ɔdefo bi a ofi Arimatea a wɔfrɛ no Yosef a ɔno nso abɛyɛ Yesu suani baa hɔ.+ 58  Saa ɔbarima yi kɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛɛ Yesu amu.+ Ɛnna Pilato hyɛe sɛ wɔmfa mma no.+ 59  Yosef faa amu no de nwera a ɛho tew kyekyeree ho,+ 60  na ɔde no too ne da foforo+ a watwa ato abotan mu no mu. Na omunum ɔbo kɛse twerii ɔda no kwan ano no, ogyaw hɔ kɔe.+ 61  Nanso Maria Magdalene ne Maria biako no kaa hɔ tenaa ɔda no anim.+ 62  Da a edi hɔ a ɛyɛ Ahoboaboa+ akyi no, asɔfo mpanyin ne Farisifo no behyiae wɔ Pilato anim, 63  na wɔkae sɛ: “Owura, yɛakae sɛ okontomponi no kae bere a ɔte ase no sɛ, ‘Nnansa akyi no+ mɛsɔre.’ 64  Enti hyɛ ma wɔmmɔ ɔda no ho ban nkosi ne nnansa so na n’asuafo no ammewia+ no anka ankyerɛ nkurɔfo sɛ, ‘Wanyan afi awufo mu!’ Anka eyi akyi nkontomposɛm bɛsen kan de no.” 65  Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mowɔ awɛmfo.+ Monkɔbɔ ho ban sɛnea munim sɛ ɛsɛ.” 66  Enti wɔkɔkataa ɔbo+ no ano maa awɛmfo wɛn hɔ.

Ase Hɔ Nsɛm

Bɛyɛ awia 12.
Bɛyɛ awia nnɔn 3.
Bɛyɛ awia nnɔn 3.