Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Mateo 26:1-75

26  Afei bere a Yesu kaa nsɛm yi nyinaa wiei no, osee n’asuafo no sɛ:  “Munim sɛ aka nnanu ma twam adu,+ na wobeyi onipa Ba no ama na wɔabɔ no asɛndua mu.”+  Na asɔfo mpanyin ne ɔman no mpanyimfo boaboaa wɔn ho ano ɔsɔfo panyin a wɔfrɛ no Kaiafa+ no adiwo,  na wɔbɔɔ pɔw+ sɛ wɔnam anifere kwan so bɛkyere Yesu na wɔakum no.  Nanso nea wɔka ara ne sɛ: “Ɛnsɛ sɛ ɛyɛ afahyɛ no ase, na ɔmanfo no anyɛ basabasa.”+  Ɛbae sɛ Yesu wɔ Simon kwatani no fie+ wɔ Betania+ no,  ɔbea bi a okura alabasta toa bi a ngo+ huamhuam a ne bo yɛ den wom baa ne nkyɛn, na bere a ɔte adidipon ho no, ofii ase hwie guu ne tiri mu.  Asuafo no huu eyi no, wɔn bo fuwii na wɔkae sɛ: “Adesɛe yi nso ɛ?+  Anka wobetumi atɔn anya biribi a ɛsõ na wɔde ama ahiafo.”+ 10  Yesu huu eyi no+ ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn nti na mopɛ sɛ mohaw ɔbea no? Adepa na wayɛ ama me.+ 11  Ahiafo+ de, daa wɔwɔ mo nkyɛn, na me de, ɛnyɛ daa na mubenya me.+ 12  Bere a ɔbea yi de ngo huamhuam yi guu me ho no, na ɔreyɛ ama me sie.+ 13  Nokwarem mise mo sɛ, baabiara a wɔbɛka asɛmpa yi wɔ wiase nyinaa no, wɔbɛka nea ɔbea yi ayɛ yi nso de akae no.”+ 14  Ɛnna dumien no mu biako a wɔfrɛ no Yuda Iskariot+ no kɔɔ asɔfo mpanyin no nkyɛn 15  kɔkae sɛ: “Dɛn na mobɛma me na mayi no ama mo?”+ Na wɔyɛe sɛ wɔbɛma no nnwetɛbona aduasa.+ 16  Enti efi hɔ no ɔhwehwɛɛ hokwan a ɔde beyi no ama.+ 17  Da a edi kan a wodi paanoo a mmɔkaw nnim+ no, asuafo no baa Yesu nkyɛn bɛkae sɛ: “Ɛhe na wopɛ sɛ yesiesie ma wo na wudi twam no?”+ 18  Ɔkae sɛ: “Monkɔ Asiamasi+ nkyɛn wɔ kurow no mu nkɔka nkyerɛ no sɛ, Ɔkyerɛkyerɛfo no se, ‘Me bere abɛn; me ne m’asuafo bedi twam afahyɛ no wɔ wo fie.’”+ 19  Na asuafo no yɛɛ sɛnea Yesu hyɛɛ wɔn no, na wɔtotoo nneɛma maa twam no.+ 20  Bere a afei eduu anwummere no,+ ɔne asuafo dumien no tenaa adidipon ho.+ 21  Bere a wɔredidi no, ɔkae sɛ: “Nokwarem mise mo sɛ, mo mu biako beyi me ama.”+ 22  Ɛyɛɛ wɔn awerɛhow paa, na wofii ase bisaa no mmiako mmiako sɛ: “Awurade, ɛyɛ me anaa?”+ 23  Obuae sɛ: “Nea ɔne me to nsa didi ayowa mu no na obeyi me ama.+ 24  Ampa, onipa Ba no rekɔ sɛnea wɔakyerɛw+ afa ne ho no, nanso onipa a wɔnam no so beyi onipa Ba no ama+ no nnue!+ Sɛ wɔanwo saa nipa no mpo a, anka eye.” 25  Yuda a ɔno na na ɔrebeyi no ama no buae sɛ: “Rabi, ɛyɛ me anaa?” Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo ara woaka.” 26  Bere a wogu so redidi no Yesu faa paanoo,+ na ohyiraa so wiei no obubuu mu+ de maa asuafo no kae sɛ: “Munnye nni. Eyi gyina hɔ ma me nipadua.”+ 27  Afei ɔfaa kuruwa,+ na ɔdaa ase no ɔde maa wɔn kae sɛ: “Mo nyinaa monnom ano;+ 28  na eyi gyina hɔ ma+ me ‘mogya+ a wɔde yɛ apam no’+ a wobehwie agu ama nnipa bebree+ bɔne fafiri.+ 29  Nanso mise mo sɛ, efi nnɛ rekɔ, merennom bobesa yi bi da kosi da a me ne mo bɛnom no foforo wɔ m’Agya ahenni mu.”+ 30  Afei wɔtoo ayeyi dwom wiei no,+ wofii adi kɔɔ Ngo Bepɔw no so.+ 31  Afei Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea ɛbɛba me so no bɛto mo nyinaa hintidua anadwo yi, na wɔakyerɛw sɛ, ‘Mɛbɔ oguanhwɛfo no na nguankuw no mu nguan abɔ ahwete.’+ 32  Nanso sɛ wonyan me fi awufo mu a, medi mo anim kan akɔ Galilea.”+ 33  Na Petro bua see no sɛ: “Sɛ nea ɛbɛba wo so no bɛto wɔn nyinaa hintidua mpo a, me de, ɛrento me hintidua da!”+ 34  Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nokwarem mise wo sɛ, anadwo yi, ansa na akokɔ bɛbɔn no na woapa me mprɛnsa.”+ 35  Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ etwa sɛ me ne wo wu mpo a, merempa wo da.” Asuafo a aka no nyinaa nso kaa saa ara.+ 36  Afei Yesu ne wɔn kɔɔ baabi+ a wɔfrɛ hɔ Getsemane, na ɔka kyerɛɛ asuafo no sɛ: “Montena ha na merekɔ nohoa akɔbɔ mpae.”+ 37  Na ɔfaa Petro ne Sebedeo mma+ baanu no kaa ne ho, na ne werɛ fii ase howee, na ne ho yeraw no.+ 38  Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Awerɛhow ahyɛ me kra mã kosi owu mu.+ Montena ha na mo ne me nwɛn.”+ 39  Na ɔkɔɔ n’anim kakra no, ɔde n’anim butuw hɔ bɔɔ mpae+ kae sɛ: “M’Agya, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, anka ma kuruwa+ yi ntwa me ho nkɔ. Nanso ɛnyɛ sɛnea mepɛ,+ na mmom sɛnea wopɛ.”+ 40  Na ɔbaa asuafo no nkyɛn behui sɛ wɔadeda, na ɔka kyerɛɛ Petro sɛ: “So moantumi ne me anwɛn dɔnhwerew biako mpo?+ 41  Monkɔ so nwɛn+ na mommɔ mpae+ na moankɔ sɔhwɛ mu.+ Honhom no de, ɛpɛ, nanso honam no yɛ mmerɛw.”+ 42  Afei ɔkɔɔ ne mprenu so+ kɔbɔɔ mpae kae sɛ: “M’Agya, sɛ ɛrentumi ntwa me ho nkɔ na nom ara na ɛsɛ sɛ menom a, ma wo pɛ nyɛ hɔ.”+ 43  Na ɔsan bae behui sɛ wɔadeda efisɛ na wɔn ani pam so.+ 44  Enti ogyaw wɔn hɔ san kɔbɔɔ mpae ne mprɛnsa so+ kaa asɛm koro no ara bio. 45  Ɛnna ɔbaa asuafo no nkyɛn bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere a ɛte sɛɛ mu na moada regye mo ahome! Hwɛ! Dɔn no abɛn sɛ woyi onipa Ba no hyɛ nnebɔneyɛfo nsa.+ 46  Monsɔre, momma yɛnkɔ. Hwɛ! Nea obeyi me ama no abɛn.”+ 47  Na ogu so rekasa no, hwɛ! Yuda+ a ɔyɛ dumien no mu biako, ne dɔm kɛse bi a wokurakura nkrante+ ne mporibaa fi asɔfo mpanyin no ne ɔman no mpanyimfo nkyɛn bae.+ 48  Afei na nea obeyi no ama no ama wɔn sɛnkyerɛnne bi sɛ: “Onipa a mefew n’ano no, ɔne no; monkyere no.”+ 49  Na ɔkɔɔ Yesu nkyɛn tẽẽ kae sɛ: “Asomdwoe nka wo, Rabi!”+ na ofew n’ano.+ 50  Na Yesu+ bisaa no sɛ: “Damfo, woaba ha rebɛyɛ dɛn?” Ɛnna wobesoo Yesu mu kyeree no kɔe.+ 51  Na hwɛ! wɔn a wɔka Yesu ho no mu biako teɛɛ ne nsa twee ne nkrante de twaa ɔsɔfo panyin no akoa aso fii hɔ.+ 52  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “San fa wo nkrante no hyɛ nea ɛhyɛ,+ na wɔn a wɔtwe nkrante nyinaa bewu nkrante ano.+ 53  Anaasɛ wudwen sɛ mintumi nsrɛ m’Agya mma ɔmma me abɔfo bɛboro asafotow dumien seesei ara?+ 54  Anka ɛbɛyɛ dɛn na Kyerɛwnsɛm no aba mu sɛ etwa sɛ saa na ɛba?” 55  Ɛdɔn no mu na Yesu ka kyerɛɛ nnipakuw no sɛ: “Mode nkrante ne mporibaa aba rebɛkyere me te sɛ odwowtwafo?+ Daa na metaa tena asɔrefie+ hɔ kyerɛkyerɛ, nanso moankyere me. 56  Nanso eyinom nyinaa asi na ama nsɛm a adiyifo no kyerɛwee no aba mu.”+ Ɛnna asuafo no nyinaa gyaw no hɔ guanee.+ 57  Wɔn a wɔkyeree Yesu no de no kɔɔ ɔsɔfo panyin Kaiafa+ nkyɛn, faako a na akyerɛwfo ne mpanyimfo no ahyiam no.+ 58  Nanso Petro kɔɔ so dii n’akyi wɔ akyiri kosii ɔsɔfo panyin no adiwo,+ na bere a owuraa hɔ no, ɔkɔtenaa ofie hɔ asomfo no nkyɛn hwɛɛ nea ebesi.+ 59  Saa bere no ara nso na asɔfo mpanyin ne Sanhedrin no nyinaa nso rehwehwɛ adansekurum bi de atia Yesu ma wɔagyina so akum no,+ 60  nanso wɔannya bi, ɛwom sɛ adansekurumfo bebree bae.+ Akyiri yi baanu bae, 61  bɛkae sɛ: “Ɔbarima yi kae sɛ, ‘Metumi adwiriw Onyankopɔn asɔrefie agu na masi no nnansa ntam.+’” 62  Ɛnna ɔsɔfo panyin no sɔre gyinae ka kyerɛɛ no sɛ: “Wunni anoyi biara? Adanse bɛn na eyinom redi tia wo yi?”+ 63  Nanso Yesu yɛɛ dinn.+ Enti ɔsɔfo panyin no ka kyerɛɛ no sɛ: “Mise wo sɛ ka nokware wɔ Onyankopɔn teasefo no anim;+ sɛ wone Kristo,+ Onyankopɔn Ba no a, ka kyerɛ yɛn!” 64  Yesu ka+ kyerɛɛ no sɛ: “Wo ara woaka.+ Nanso mise mo sɛ, efi saa bere yi rekɔ+ no mubehu onipa Ba+ no sɛ ɔte tumi nsa+ nifa so na ofi ɔsoro mununkum mu reba.”+ 65  Ɛnna ɔsɔfo panyin no suan n’atade nguguso mu kae sɛ: “Waka abususɛm!+ Adansefo bɛn bio na yehia?+ Hwɛ! Afei moate abususɛm no.+ 66  Mususuw ho dɛn?” Wɔn nso buae sɛ: “Ɛsɛ sɛ owu.”+ 67  Afei wɔtetee ntasu guu n’anim+ bobɔɔ+ no akuturuku. Ebinom nso bobɔɔ n’ani so,+ 68  na wɔkae sɛ: “Kristo, hyɛ nkɔm kyerɛ yɛn.+ Hena na ɔbɔɔ wo?”+ 69  Afei na Petro te adiwo hɔ; na afenaa bi baa ne nkyɛn bɛkae sɛ: “Wo nso na woka Galileani Yesu no ho!”+ 70  Na ɔsan wɔ wɔn nyinaa anim sɛ: “Minnim nea woreka no ho hwee.” 71  Bere a ofii adi kɔɔ ntwironoo no mu no, abeawa foforo huu no ka kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no sɛ: “Na saa ɔbarima yi ka Nasareni Yesu ho.”+ 72  Na ɔkaa ntam de sanee bio sɛ: “Minnim onipa no!”+ 73  Ɛyɛɛ kakra no wɔn a wogyinagyina hɔ no bɛka kyerɛɛ Petro sɛ: “Ampa woka wɔn ho, na nokwarem ni, kasa a woka yi koraa da wo adi.”+ 74  Ɛnna ofii ase dii nsew kaa ntam sɛ: “Minnim onipa no!” Na ɛhɔ ara na akokɔ bɔnee.+ 75  Na Petro kaee asɛm a Yesu kae no sɛ: “Ansa na akokɔ bɛbɔn no na woapa me mprɛnsa.”+ Na ofii adi kosui pii.+

Ase Hɔ Nsɛm