Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Marko 14:1-72

14  Afei na aka nnanu ma twam+ afahyɛ+ ne paanoo a mmɔkaw nnim afahyɛ no adu.+ Ná asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no rehwehwɛ sɛnea wɔnam anifere kwan so bɛkyere no akum no;+  na wɔkaa no mpɛn pii sɛ: “Ɛnsɛ sɛ ɛyɛ afahyɛ no ase; anyɛ saa a ɔmanfo no betumi ayɛ basabasa.”+  Na bere a ɔwɔ Simon kwatani+ no fie wɔ Betania, na ɔte adidii no, ɔbea bi de alabasta toa a ngo huamhuam wom bae, nardo ngohuam amapa a ne bo yɛ den yiye. Otuu alabasta toa no ano fii ase hwie guu ne tiri mu.+  Ɛnna ebinom bo fuwii kekae sɛ: “Dɛn nti na wɔasɛe ngo huamhuam yi saa?+  Anka wobetumi atɔn ngo huamhuam yi agye bɛboro denare ahasa na wɔde ama ahiafo!” Na ne ho yɛɛ wɔn ahi paa.+  Nanso Yesu kae sɛ: “Munnyaa no. Dɛn nti na mopɛ sɛ mohaw no? Adepa na wayɛ ama me.+  Ahiafo+ de, daa wɔwɔ mo nkyɛn, na bere biara a mopɛ no mubetumi ayɛ wɔn papa daa, na me de, morennya me daa.+  Wayɛ nea obetumi; wadi kan de ngo huamhuam asiesie me nipadua ama me sie.+  Nokwarem mise mo sɛ, baabiara a wɔbɛka asɛmpa yi wɔ wiase nyinaa no,+ wɔbɛka nea ɔbea yi ayɛ yi nso de akae no.”+ 10  Na Yuda Iskariot a ɔyɛ dumien no mu biako no kɔɔ asɔfo mpanyin no nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a obeyi no ama wɔn.+ 11  Bere a wɔtee no, wodii ahurusi na wɔhyɛɛ no bɔ sɛ wɔbɛma no dwetɛ sika.+ Enti ofii ase hwehwɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ayi no ama bere pa mu.+ 12  Afei da a edi kan a wodi paanoo a mmɔkaw nnim,+ a wɔde twam afɔrebɔde no bɔ afɔre no, n’asuafo+ no ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛhe na wopɛ sɛ yekosiesie ma wo na wudi twam no?”+ 13  Ɛnna ɔsomaa n’asuafo no mu baanu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ kurow no mu, na ɔbarima bi a ɔsõ ahina a nsu wom behyia mo.+ Munni n’akyi, 14  na baabiara a ɔbɛkɔ akowura no mummisa ofiewura no sɛ, ‘Ɔkyerɛkyerɛfo no se: “Ɛhe na ahɔhodan a me ne m’asuafo+ bedi twam afahyɛ+ wom no wɔ?”’ 15  Na ɔbɛkyerɛ mo abansoro dan kɛse bi a wɔasiesie mu ahyehyɛ mu; na munsiesie hɔ mma yɛn.”+ 16  Enti asuafo no fii adi kɔɔ kurow no mu kohuu no sɛnea ɔka kyerɛɛ wɔn no pɛpɛɛpɛ; na wɔtotoo nneɛma maa twam no.+ 17  Onwini dwoe no ɔne dumien no bae.+ 18  Na wɔtete adidipon ho a wɔredidi no, Yesu kae sɛ: “Nokwarem mise mo sɛ, mo mu biako a ɔne me redidi+ beyi me ama.”+ 19  Wɔn werɛ fii ase howee na wobisaa no mmiako mmiako sɛ: “Ɛyɛ me anaa?”+ 20  Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛyɛ dumien no mu biako a ɔne me de paanoo bɔ ayowa koro mu no.+ 21  Ampa, onipa Ba no rekɔ sɛnea wɔakyerɛw afa ne ho no, nanso onipa a wɔnam no so beyi onipa Ba no ama no nnue! Sɛ wɔanwo saa onipa no mpo a, anka eye.”+ 22  Na bere a wogu so redidi no, ɔfaa paanoo hyiraa so bubuu mu de maa wɔn kae sɛ: “Munnye, eyi gyina hɔ ma me nipadua.”+ 23  Na ɔfaa kuruwa, na ɔdaa ase de maa wɔn, na wɔn nyinaa nom ano.+ 24  Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Eyi gyina hɔ ma me ‘mogya+ a wɔde yɛ apam no’+ a wobehwie+ agu ama nnipa bebree.+ 25  Nokwarem mise mo sɛ, merennom bobesa bio da kosi da a mɛnom no foforo wɔ Onyankopɔn ahenni mu.”+ 26  Afei wɔtoo ayeyi dwom wiei no,+ wofii adi kɔɔ Ngo Bepɔw no so.+ 27  Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea ɛbɛba no bɛto mo nyinaa hintidua efisɛ wɔakyerɛw sɛ, ‘Mɛbɔ oguanhwɛfo no+ na nguan no abɔ ahwete.’+ 28  Nanso sɛ wonyan me fi awufo mu a, medi mo anim kan akɔ Galilea.”+ 29  Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ ɛto wɔn nyinaa hintidua mpo a, me fam de, ɛremma saa.”+ 30  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nokwarem mise wo sɛ, ɛnnɛ, anadwo yi ara, ansa na akokɔ bɛbɔn mprenu no na woapa me mprɛnsa.”+ 31  Na ofii ase kae denneennen sɛ: “Sɛ ɛsɛ sɛ me ne wo wu mpo a, merempa wo da.” Wɔn a wɔaka no nyinaa nso kaa saa ara.+ 32  Enti wɔkɔɔ beae a wɔfrɛ hɔ Getsemane, na ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Montena ha na menkɔbɔ mpae.”+ 33  Na ɔfaa Petro ne Yakobo ne Yohane+ kaa ne ho, na ofii ase yɛɛ basaa na ne ho yeraw no.+ 34  Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Awerɛhow ahyɛ me kra mã+ kosi owu mu. Montena ha na monwɛn.”+ 35  Na ɔkɔɔ n’anim kakra no, obutuw fam fii ase bɔɔ mpae sɛ, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, anka dɔn no ntwa ne ho nkɔ.+ 36  Na ɔtoaa so kae sɛ: “Abba, Agya,+ biribiara nso wo yɛ; yi kuruwa yi fi me so. Nanso ɛnyɛ nea mepɛ, na mmom nea wopɛ.”+ 37  Na ɔba behui sɛ wɔadeda, na ɔka kyerɛɛ Petro sɛ: “Simon, woada? Enti woannya ahoɔden anwɛn dɔnhwerew biako mpo?+ 38  Monkɔ so nwɛn na mommɔ mpae+ na moankɔ sɔhwɛ mu. Nokwarem no, honhom no de, ɛpɛ, nanso ɔhonam no yɛ mmerɛw.”+ 39  Na ofii hɔ kɔɔ bio kɔbɔɔ mpae kaa asɛm koro no ara.+ 40  Na ɔsan bae behui sɛ wɔadeda efisɛ na wɔn ani pam so, enti na wonhu mmuae a wɔmfa mma no.+ 41  Na ɔbaa ne mprɛnsa so bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere a ɛte sɛɛ mu na moada regye mo ahome! Ayɛ yiye! Ɛdɔn no adu!+ Hwɛ! Wɔayi onipa Ba no ahyɛ nnebɔneyɛfo nsa.+ 42  Monsɔre, momma yɛnkɔ.+ Hwɛ! Nea obeyi me ama no abɛn.”+ 43  Ogu so rekasa no ara na Yuda a ɔyɛ dumien no mu biako, ne dɔm bi a wokurakura nkrante ne mporibaa fi asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no nkyɛn bepuee hɔ.+ 44  Afei na nea obeyi no ama no ama wɔn sɛnkyerɛnne bi dedaw sɛ: “Onipa a mefew n’ano no, ɔne no; monkyere no na monhwɛ no so yiye mfa no nkɔ.”+ 45  Na ɔbaa no so tẽẽ na ɔbɛn no kae sɛ: “Rabi!” na ofew n’ano.+ 46  Ɛnna wosoo no mu kyeree no kɔe.+ 47  Nanso wɔn a wogyinagyina hɔ no mu biako twee ne nkrante twaa ɔsɔfo panyin no akoa aso fii hɔ.+ 48  Na Yesu de, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “So mode nkrante ne mporibaa aba rebɛkyere me sɛ odwowtwafo?+ 49  Daa na me ne mo wɔ asɔrefie hɔ a merekyerɛkyerɛ,+ nanso moankyere me. Nanso aba saa na ama Kyerɛwnsɛm+ no aba mu.”+ 50  Na wɔn nyinaa gyaw+ no hɔ guanee.+ 51  Na aberante bi a ɔde nwera pa akata n’adagyaw so fii ase dii n’akyi; na wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛkyere no,+ 52  na ogyaw ne ntama no de adagyaw guan kɔe. 53  Afei wɔde Yesu kɔmaa ɔsɔfo panyin no, na asɔfo mpanyin ne mpanyimfo ne akyerɛwfo no nyinaa behyiae.+ 54  Na Petro dii n’akyi+ wɔ akyiri kosii ɔsɔfo panyin no adiwo; na ɔne fie hɔ asomfo no tenaa ogya ho toe. 55  Saa bere no ara nso na asɔfo mpanyin ne Sanhedrin no nyinaa rehwehwɛ adanse bi atia Yesu na wɔagyina so akum no,+ nanso wɔannya bi.+ 56  Nokwarem no, nnipa bebree dii adansekurum tiaa no,+ nanso na wɔn adanse no nhyia.+ 57  Afei nso na ebinom sɔre di adansekurum tia no sɛ: 58  “Yɛtee sɛ ose, ‘Medwiriw asɔrefie a wɔde nsa yɛe yi agu na mede nnansa asi foforo a wɔamfa nsa ansi.’”+ 59  Ɛha nso mpo wɔn adanse no anhyia. 60  Afei ɔsɔfo panyin no sɔre gyinaa wɔn mfinimfini na obisaa Yesu sɛ: “So wonka hwee mfa nyi w’ano? Adanse bɛn na eyinom redi tia wo yi?”+ 61  Nanso ɔyɛɛ dinn a wamma mmuae biara.+ Afei ɔsɔfo panyin no fii ase bisabisaa no nsɛm bio ka kyerɛɛ no sɛ: “Wone Kristo, Nea Wɔahyira no no Ba no?”+ 62  Afei Yesu kae sɛ: “Mene no; na mubehu onipa Ba+ no sɛ ɔte tumi nsa nifa+ so na ofi ɔsoro mununkum mu reba.”+ 63  Enti ɔsɔfo panyin no suan n’atade+ nhyɛase mu na ɔkae sɛ: “Adansefo bɛn bio na yehia?+ 64  Moate abususɛm no.+ Muhu no dɛn?” Wɔn nyinaa buu no fɔ sɛ ɛsɛ sɛ owu. 65  Na ebinom fii ase tetee ntasu+ guu no so, na wɔkataa n’anim nyinaa bobɔɔ no akuturuku ka kyerɛɛ no sɛ: “Hyɛ nkɔm!” Na asɛnnibea asomfo no bobɔɔ n’ani so faa no kɔe.+ 66  Afei bere a Petro wɔ ase hɔ wɔ adiwo hɔ no, ɔsɔfo panyin no mmaawa no mu biako bae,+ 67  na bere a ohuu Petro sɛ ɔreto gya no, ɔhwɛɛ no haa ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nso na woka Nasareni Yesu yi ho.”+ 68  Nanso ɔsan sɛ: “Minnim no na mente nea woreka yi ase nso,” na ofii adi kɔɔ ntwironoo no mu.+ 69  Ɛhɔ nso, abaawa no ani bɔɔ no so na ofii ase ka kyerɛɛ wɔn a wogyinagyina hɔ no bio sɛ: “Oyi ka wɔn ho.”+ 70  Ɔsan bio. Na ɛyɛɛ kakra no wɔn a wogyinagyina hɔ no fii ase bio ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Ampa woka wɔn ho, na nokwarem ni, woyɛ Galileani.”+ 71  Na ofii ase dii nsew kaa ntam+ sɛ: “Minnim onipa yi a moreka ne ho asɛm no.”+ 72  Na ɛhɔ ara na akokɔ bɔn ne mprenu so;+ na Petro kaee asɛm a Yesu ka kyerɛɛ no no sɛ: “Ansa na akokɔ bɛbɔn mprenu no na woapa me mprɛnsa.”+ Ne werɛ howee na osui.+

Ase Hɔ Nsɛm