Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Luka 22:1-71

22  Afei na paanoo a mmɔkaw nnim afahyɛ, nea wɔfrɛ no Twam+ no rebɛn.  Ná asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no nso rehwehwɛ ɔkwampa a wɔbɛfa so ayi no afi hɔ,+ efisɛ na wosuro nkurɔfo no.+  Na Satan hyɛn Yuda, nea wɔfrɛ no Iskariot, a na ɔka dumien no ho no mu;+  na ɔne asɔfo mpanyin no ne asɔrefie ahwɛfo no kɔkaa ɔkwampa a ɔbɛfa so ayi no ama wɔn no ho asɛm.+  Enti wɔn ani gyei na wɔpenee so sɛ wɔbɛma no dwetɛ sika.+  Enti ogye toom, na ofii ase hwehwɛɛ hokwan a ɔde beyi no ama wɔn bere a nnipakuw bi nni hɔ.+  Na da a wodi paanoo a mmɔkaw nnim dui a ɛsɛ sɛ wɔde twam aboa no bɔ afɔre no,+  ɔsomaa Petro ne Yohane ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ na munkosiesie twam no+ mma yemmedi.”  Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛhe na wopɛ sɛ yekosiesie?” 10  Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ:+ “Hwɛ! Sɛ mohyɛn kurow no mu a, ɔbarima bi a ɔsõ ahina a nsu wom behyia mo. Munni n’akyi nkɔ ofie a ɔbɛkɔ mu no mu.+ 11  Na monka nkyerɛ ofiewura no sɛ, ‘Ɔkyerɛkyerɛfo no se wo sɛ: “Ɛhe na ahɔhodan a me ne m’asuafo bedi twam afahyɛ wom no wɔ?”’+ 12  Na ɔbarima no bɛkyerɛ mo abansoro dan kɛse bi a wɔahyehyɛ mu. Monyɛ ahosiesie no wɔ hɔ.”+ 13  Enti wofii hɔ kɔe na wohuu no sɛnea ɔka kyerɛɛ wɔn no pɛpɛɛpɛ, na wosiesiee twam no.+ 14  Awiei koraa a bere no dui no, ɔkɔtenaa adidipon ho, na na asomafo no ka ne ho.+ 15  Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mepɛ paa sɛ me ne mo bedi twam yi ansa na mahu amane; 16  na mise mo sɛ, merenni bio kosi sɛ ebenya ne mmamu wɔ Onyankopɔn ahenni mu.”+ 17  Na ogyee kuruwa no,+ ɔdaa ase kae sɛ: “Munnye eyi na momfa mma obiara; 18  na mise mo sɛ, efi nnɛ rekɔ no merennom bobesa bio kosi sɛ Onyankopɔn ahenni bɛba.”+ 19  Afei nso, ɔfaa paanoo+ daa ase, bubuu mu de maa wɔn kae sɛ: “Eyi gyina hɔ ma me nipadua+ a mo nti wɔde bɛma.+ Monkɔ so nyɛ eyi mfa nkae me.”+ 20  Afei ɔyɛɛ kuruwa+ no saa ara bere a wowiee anwummeduan no, na ɔkae sɛ: “Kuruwa yi gyina hɔ ma apam foforo+ a ɛnam me mogya+ so, nea wobehwie agu ama mo no.+ 21  “Nanso, hwɛ! nea obeyi me ama no+ nsa bɛn me wɔ pon so.+ 22  Efisɛ onipa Ba no rekɔ sɛnea wɔahyɛ ato hɔ no;+ nanso, onipa a wɔnam no so beyi no ama no nnue!”+ 23  Enti wofii ase bisabisaa wɔn ho sɛ wɔn mu hena na ɔrebɛyɛ eyi.+ 24  Na akasakasa gyegyeegye bi nso sɔree wɔn ntam wɔ wɔn mu nea ɔyɛ kɛse ho.+ 25  Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Amanaman no ahene di wɔn so bakoma, na wɔfrɛ wɔn a wodi wɔn so tumi no Adɛɛfo.+ 26  Na mo de, ɛnsɛ sɛ moyɛ saa.+ Na mmom momma nea ɔyɛ mo mu ɔkɛse no nyɛ te sɛ akumaa koraa,+ na nea odi anim no nyɛ sɛ nea ɔsom.+ 27  Na hena na ɔyɛ ɔkɛse, nea ɔte adidipon ho anaa nea ɔresom? So ɛnyɛ nea ɔte adidipon ho? Na me de mewɔ mo mu sɛ nea ɔresom.+ 28  “Nanso, mo na moda so bata me ho+ wɔ me sɔhwɛ mu;+ 29  na me ne mo reyɛ ahenni ho apam,+ sɛnea m’Agya ne me ayɛ apam+ no, 30  na moadidi+ anom me pon so wɔ m’ahenni mu,+ na moatena nhengua+ so abu Israel mmusuakuw dumien no atɛn. 31  “Simon, Simon, hwɛ! Satan+ pɛ sɛ onya kwan huw mo so sɛ awi.+ 32  Nanso masrɛ+ ama mo na mo gyidi ansa; na wo, sɛ wosan ba a, hyɛ wo nuanom den.”+ 33  Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, masiesie me ho sɛ me ne wo bɛkɔ afiase ne owu mu mpo.+ 34  Nanso ɔkae sɛ: “Petro, mise wo sɛ, ansa na akokɔ bɛbɔn nnɛ no, na woapo me mprɛnsa sɛ wunnim me.”+ 35  Afei obisaa wɔn sɛ: “Bere a mesomaa+ mo a moamfa sika kotoku ne akwantu bɔtɔ ne mpaboa no, biribi hiaa mo anaa?” Wɔkae sɛ: “Dabi!” 36  Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Seesei de, momma nea ɔwɔ sika kotoku no mfa, na nea ɔwɔ akwantu bɔtɔ no nso saa ara; na ma nea onni nkrante no ntɔn n’atade nguguso na ɔntɔ bi. 37  Na meka kyerɛ mo sɛ, etwa sɛ nea wɔakyerɛw yi ba mu wɔ me so sɛ, ‘Wɔkan no fraa mmaratofo.’+ Na nea ɛfa me ho no renya mmamu.”+ 38  Ɛnna wɔkae sɛ: “Awurade, hwɛ! nkrante abien ni.” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Eye.” 39  Wofii adi no, ɔkɔɔ Ngo Bepɔw no so sɛnea ɔtaa yɛ no; na asuafo no nso dii n’akyi.+ 40  Woduu hɔ no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommɔ mpae na moankɔ sɔhwɛ mu.”+ 41  Na ɔtwee ne ho fii wɔn ho kɔɔ nea wɔtow ɔbo a ɛbɛtɔ na obuu nkotodwe fii ase bɔɔ mpae, 42  sɛ: “Agya, sɛ wopɛ a, yi kuruwa yi fi me so. Nanso, ɛnyɛ me pɛ,+ na mmom ma wo pɛ nyɛ.”+ 43  Ɛnna ɔbɔfo bi fi soro yii ne ho adi kyerɛɛ no hyɛɛ no den.+ 44  Na bere a ne ho yeraw no no, ɔbɔɔ mpae denneennen;+ na ne ho fifiri yɛe sɛ mogya a ɛresosɔ gu fam.+ 45  Na ɔsɔre fii mpaebɔ mu kɔɔ asuafo no nkyɛn kohui sɛ awerɛhow rededa wɔn,+ 46  na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn na morededa? Monsɔre na mommɔ mpae, na moankɔ sɔhwɛ mu.”+ 47  Ogu so rekasa no, hwɛ! nnipakuw bi ni, na dumien no mu biako a wɔfrɛ no Yuda di wɔn anim;+ na ɔbaa Yesu nkyɛn befew n’afono ho.+ 48  Na Yesu bisaa no sɛ: “Yuda, wode mfewano reyi onipa Ba no ama?”+ 49  Bere a wɔn a wɔka ne ho no huu nea ɛrebesi no, wɔkae sɛ: “Awurade, yɛmfa nkrante nkɔ wɔn so anaa?”+ 50  Wɔn mu biako mpo twee ɔsɔfo panyin akoa no so nkrante twaa n’aso nifa fii hɔ.+ 51  Na Yesu buae sɛ: “Momma ɛnso ha yi ara.” Na ɔde ne nsa kaa aso no maa ne ho tɔɔ no.+ 52  Afei Yesu ka kyerɛɛ asɔfo mpanyin ne asɔrefie ahwɛfo ne mpanyimfo a wɔaba rebɛfa no no sɛ: “Mode nkrante ne mporibaa aba sɛnea moreba odwowtwafo so?+ 53  Bere a na me ne mo wɔ asɔrefie+ hɔ daa no, moanteɛ mo nsa wɔ me so.+ Nanso eyi ne mo dɔn+ ne esum mu tumi.”+ 54  Afei wɔkyeree no de no kɔe,+ na wɔde no kɔɔ ɔsɔfo panyin no fie,+ na na Petro di wɔn akyi wɔ akyiri.+ 55  Bere a wɔsɔɔ ogya wɔ adiwo hɔ tenatenaa ho no, na Petro te wɔn mu.+ 56  Na abaawa bi huu no sɛ ɔte ogya no ho na ɔhwɛɛ no dinn kae sɛ: “Na ɔbarima yi nso ka ne ho.”+ 57  Nanso ɔsanee+ sɛ: “Minnim no, ɔbea.”+ 58  Na bere tiaa bi akyi no, obi foforo huu no kae sɛ: “Wo nso woka wɔn ho.” Na Petro kae sɛ: “Ɔbarima, menka wɔn ho.”+ 59  Na ɛno akyi bɛyɛ dɔnhwerew biako no, obi foforo fii ase kaa no denneennen sɛ: “Ampa na oyi nso ka ne ho; nokwarem ni, ɔyɛ Galileani!”+ 60  Nanso Petro kae sɛ: “Ɔbarima, minnim nea woreka no.” Na ɛhɔ ara, bere a ogu so rekasa no, akokɔ bɔnee.+ 61  Na Awurade dan ne ho hwɛɛ Petro, na Petro kaee asɛm a Awurade ka kyerɛɛ no no sɛ: “Ansa na akokɔ bɛbɔn nnɛ no, na woapa me mprɛnsa.”+ 62  Na ofii adi kosui pii.+ 63  Afei mmarima a wɔakyere no no fii ase dii ne ho agoru+ bobɔɔ+ no;+ 64  na wɔde ade kata n’anim a, na wɔabisa no sɛ: “Hyɛ nkɔm. Hena na ɔbɔɔ wo?”+ 65  Na wɔkɔɔ so kekaa abususɛm+ bebree tiaa no. 66  Na ade kyee no, ɔman no mpanyimfo bagua no, asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no nyinaa ka boom,+ na wɔde no kogyinaa Sanhedrin no asa so kae sɛ:+ 67  “Sɛ wone Kristo no a,+ ka kyerɛ yɛn.” Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ meka kyerɛ mo mpo a, morennye nni da.”+ 68  Afei nso, sɛ mibisa mo asɛm a, moremmua koraa.+ 69  Nanso, efi sesɛɛ rekɔ no onipa Ba+ no bɛtena Onyankopɔn nsa nifa+ a tumi wom no so.”+ 70  Ɛnna wɔn nyinaa kae sɛ: “Enti, wone Onyankopɔn Ba no?” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ankasa na moreka+ sɛ mene no.” 71  Wɔkae sɛ: “Adanse foforo bɛn bio na yehia?+ Yɛate afi ɔno ankasa n’anom.”+

Ase Hɔ Nsɛm