Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Luka 12:1-59

12  Afei, bere a nnipakuw mpempem pii no aboaboa wɔn ho ano a wɔretiatia wɔn ho wɔn ho no, odii kan ka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Monhwɛ yiye wɔ Farisifo mmɔkaw+ a ɛyɛ nyaatwom no ho.+  Na biribiara nni hɔ a wɔakata so a ɛrenna adi, anaa ahintaw a wɔrenhu.+  Enti biribiara a moka wɔ esum mu no wɔbɛte wɔ hann mu, na nea moka gu asom wɔ mpia mu no wɔbɛpae mu aka no adan atifi.+  Bio nso, me nnamfonom,+ mise mo sɛ, munnsuro wɔn a wokum nipadua na ɛno akyi no wontumi nyɛ hwee bio no.+  Na mmom mɛkyerɛ mo nea munsuro no: Munsuro nea+ okum wie a ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛtow ato Gehenna.+ Yiw, mise mo sɛ, Oyi na munsuro+ no.  Wɔtɔn nkasanoma anum gye nkaprɛ mma abien,* ɛnyɛ saa? Nanso wɔn mu biako mpo nni hɔ a Onyankopɔn werɛ fi no.+  Na mo ti nhwi+ mpo wɔakan ne nyinaa. Munnsuro; mosom bo sen nkasanoma bebree.+  “Enti, mise mo sɛ, obiara a ɔbɔ+ me din nnipa anim no, onipa Ba no nso bɛbɔ ne din Onyankopɔn abɔfo anim.+  Na nea ɔpa+ me nnipa anim no, mɛpa no Onyankopɔn abɔfo anim.+ 10  Na obiara a ɔbɛka asɛm bi atia onipa Ba no, wɔde befiri no; na nea ɔbɛka abususɛm atia honhom kronkron no de, wɔremfa mfiri no.+ 11  Na sɛ wɔde mo kɔ baguafo ne amrado ne atumfoɔ anim a, munnnwinnwen sɛnea mubeyi mo ho ano anaa nea mobɛka ho;+ 12  na dɔn no ara mu honhom kronkron+ bɛkyerɛ mo nneɛma a ɛsɛ sɛ moka.”+ 13  Ɛnna obi fi nnipakuw no mu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, ka kyerɛ me nua na ɔne me nkyɛ awunnyade no.” 14  Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Onipa, hena na ɔde me sii mo so ɔtemmufo+ anaa ɔdekyɛfo?” 15  Afei ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma mo ani nna hɔ na monhwɛ yiye wɔ anibere+ biara ho, efisɛ sɛ onipa nya ma ebu so mpo a, ɛnyɛ nneɛma a ɔwɔ no mu na ne nkwa fi.”+ 16  Ɛno nti ɔkaa mfatoho bi kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɔdefo bi asase sow aba pii. 17  Enti osusuw wɔ ne mu sɛ, ‘Dɛn na menyɛ, seesei a minni baabiara a mɛboaboa me nnɔbae ano agu yi?’ 18  Enti ɔkae sɛ, ‘Nea mɛyɛ ni:+ Medwiriw m’asan agu na masisi akɛse, na ɛhɔ na mɛboaboa m’awi ne me nneɛma pa nyinaa ano agu;+ 19  na mɛka+ akyerɛ me kra sɛ: “Ɔkra, wowɔ nneɛma pa pii a woaboa ano ama mfe pii, dwudwo wo ho, didi, nom, gye w’ani.”’+ 20  Nanso Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, ‘Wo a wunni adwene, anadwo yi wɔregye wo kra afi wo nsam.+ Afei, hena na nneɛma a wode asie no bɛyɛ ne de?’+ 21  Saa ara na onipa a ɔhyehyɛ ademude fa nanso ɔnyɛ ɔdefo wɔ Onyankopɔn fam no te.”+ 22  Afei ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Eyi nti, mise mo sɛ, munnnwinnwen* mo kra ho wɔ nea mubedi ho anaa mo nipadua ho wɔ nea mobɛhyɛ ho.+ 23  Efisɛ ɔkra no som bo pii sen aduan na nipadua no sen atade. 24  Monhwɛ sɛ nkwaakwaadabi+ ngu aba na wontwa, na wonni adekoradan anaa asan, nanso Onyankopɔn ma wɔn aduan. Mpɛn ahe ara na monsom bo nsen nnomaa?+ 25  Mo mu hena na odwinnwen a obetumi de basafa biako ato ne nkwa so?+ 26  Enti sɛ muntumi nyɛ nneɛma nketewa a, dɛn nti na mudwinnwen+ nneɛma a aka no ho? 27  Monhwɛ sɛnea sukooko nyin;+ ɛnyɛ adwuma na ɛnto asaawa; nanso mise mo sɛ, Solomon anuonyam nyinaa mu mpo no, wanhyehyɛ ne ho sɛ eyinom mu biako.+ 28  Enti sɛ Onyankopɔn fura wuram afifide a ɛwɔ hɔ nnɛ na ɔkyena wɔde agu fononoo mu no ntama saa a, mpɛn ahe ara na ɔremfura mo mmom ntama, mo a mo gyidi sua!+ 29  Enti, monnhwehwɛ* nea mubedi ne nea mobɛnom, na munnnwinnwen nnhaw mo ho;+ 30  efisɛ eyinom nyinaa ne nneɛma a aman a ɛwɔ wiase no di akyi denneennen, na mo Agya nim sɛ muhia saa nneɛma yi.+ 31  Mmom monkɔ so nhwehwɛ n’ahenni, na wɔde saa nneɛma yi bɛka mo ho.+ 32  “Munnsuro,+ nguankuw ketewa,+ efisɛ mo Agya no apene so sɛ ɔde ahenni no bɛma mo.+ 33  Montɔn+ nneɛma a mowɔ na monyɛ adɔe.+ Monyɛ sika nkotoku a ɛnsɛe mfa, ademude a ɛnsa da wɔ soro,+ faako a ɔkorɔmfo mmɛn ho na nwewee nsɛe no. 34  Efisɛ faako a mo ademude wɔ no, ɛhɔ na mo koma nso wɔ.+ 35  “Momfa ade mmɔ mo asen+ na momma mo akanea+ nnɛw, 36  na monyɛ mo ho sɛ mmarima a wɔretwɛn wɔn wura+ sɛ obefi awaregye+ ase aba, na sɛ obedu na ɔbom+ a, wɔabue no ntɛm ara. 37  Anigye ne nkoa a wɔn wura no bɛba abehu wɔn sɛ wɔrewɛn!+ Nokwarem mise mo sɛ, ɔde ade bɛbɔ ne mu+ na wama wɔatenatena adidipon ho na waba abɛsom wɔn.+ 38  Na sɛ obedu adesae,* sɛ mpo ɔdasum,* na obehu wɔn saa a, anigye ne wɔn!+ 39  Nanso munhu eyi sɛ, sɛ ofiewura nim dɔn a ɔkorɔmfo bɛba a, anka ɔbɛwɛn na wammebu amma ne fie.+ 40  Mo nso munsiesie mo ho, efisɛ dɔn a munsusuw saa mu na onipa Ba no reba.”+ 41  Ɛnna Petro kae sɛ: “Awurade, wode mfatoho yi rema yɛn anaa wɔn nyinaa nso?” 42  Na Awurade kae sɛ: “Hena koraa ne ofiehwɛfo nokwafo no,+ ɔbadwemma+ a ne wura de no besi n’asomfo kuw so sɛ ɔmma wɔn aduan a wohia wɔ bere a ɛsɛ mu?+ 43  Anigye ne saa akoa no, sɛ ne wura bɛba abehu no sɛ ɔreyɛ saa!+ 44  Nokwarem mise mo sɛ, ɔde no besi nea ɔwɔ nyinaa so.+ 45  Nanso sɛ ɛkɔba sɛ akoa no ka wɔ ne koma mu sɛ, ‘Me wura akyɛ ba,’+ na ofi ase boro nkoa ne mfenaa no, na odidi nom nsa na ɔbow a,+ 46  saa akoa no wura bɛba ɛda a ɔnhwɛ no kwan ne dɔn a onnim mu,+ na ɔbɛtwe n’aso denneennen na wama no kyɛfa wɔ wɔn a wonnye nni mu.+ 47  Enti akoa no a onim nea ne wura pɛ nanso wansiesie ne ho anaa wanyɛ sɛnea ɔpɛ no, wɔbɛhwe no pii.+ 48  Nanso nea onnim+ a ɔyɛɛ nneɛma a ɛsɛ ɔhwe no wɔbɛhwe no kakraa bi.+ Nokwarem no, obiara a wɔmaa no pii no wobebisa+ pii afi ne hɔ, na nea nkurɔfo de pii hyɛɛ ne nsa no wɔbɛhwehwɛ nea ɛboro so afi ne nkyɛn.+ 49  “Meba bɛsɔɔ ogya+ wɔ asase so, na sɛ asɔ dedaw a, dɛn bio na ɛwɔ hɔ a mepɛ? 50  Nokwarem no, mewɔ asubɔ bi da m’anim, na hwɛ sɛnea me ho yeraw me kosi sɛ wobewie!+ 51  Mususuw sɛ mebae sɛ mede asomdwoe reba asase so? Dabida, meka no nokwarem kyerɛ mo, ɛyɛ mpaapaemu mmom.+ 52  Na efi sesɛɛ rekɔ no mpaapaemu bɛba nnipa baanum ntam wɔ ofie biako mu; baasa bɛsɔre atia baanu, na baanu asɔre atia baasa.+ 53  Wɔn mu bɛpaapae, papa bɛsɔre atia ne ba na ɔba asɔre atia ne papa, maame bɛsɔre atia ne babea na ɔbabea asɔre atia ne maame, asebea bɛsɔre atia ne sew, na osew asɔre atia n’asebea.+ 54  Afei ɔtoaa so ka kyerɛɛ nnipakuw no nso sɛ: “Sɛ muhu sɛ omununkum apue atɔe fam a, moka ntɛm ara sɛ, ‘Ahum reba,’ na ɛba saa.+ 55  Na sɛ muhu sɛ anafo fam mframa rebɔ a, moka sɛ, ‘Ahohuru bɛba,’ na ɛba mu. 56  Nyaatwomfo, munim sɛnea wɔhwehwɛ asase ne ewim sɛnkyerɛnne mu, na dɛn nti na munnim sɛnea wɔhwehwɛ saa mmere yi mu?+ 57  Dɛn nti na mo ankasa mummu nea ɛteɛ ho atɛn nso?+ 58  Sɛ nhwɛso no, sɛ wo ne wo nkurobɔfo rekodi asɛm wɔ otumfoɔ bi hɔ a, monam kwan so rekɔ no, yere wo ho siesie wo ne no ntam, na wantwe wo ankɔ ɔtemmufo anim, na ɔtemmufo no amfa wo anhyɛ asɛnnibea sohwɛfo nsa, na asɛnnibea sohwɛfo no amfa wo ankɔto afiase.+ 59  Mise wo sɛ, woremfi hɔ gye sɛ wutua sika ketewa koraa a aka akyi no ansa.”+

Ase Hɔ Nsɛm

Nea ɛkyerɛ ankasa ne “assarion abien.” Assarion biako yɛ da koro akatua nkyem dunsia mu biako.
Anaasɛ, “Munnyae sɛ mubedwinnwen.”
Anaasɛ, “Munnyae sɛ mobɛhwehwɛ.”
Hwɛ Mr 13:35 ase hɔ asɛm no.
Hwɛ Mr 13:35 ase hɔ asɛm no.