Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Hesekiel 36:1-38

36  “Onipa ba, hyɛ Israel mmepɔw ho nkɔm na ka sɛ, ‘O Israel mmepɔw,+ muntie Yehowa asɛm.  Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Ɔtamfo no dii mo ho fɛw sɛ,+ ‘Ahaa! Tete nkoko+ no abɛyɛ yɛn dea!’”’+  “Eyi nti hyɛ nkɔm na ka sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Esiane sɛ wɔasɛe mo,+ na wɔabuma mo wɔ afã nyinaa,+ na aman a aka no afa mo sɛ wɔn agyapade,+ na daa moda wɔn tɛkrɛma so,+ na nnipa ka mo ho nsɛmmɔne+ nti,  O Israel mmepɔw,+ muntie Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm! Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka akyerɛ mmepɔw ne nkoko ne nsuten ne abon ne mmeae a asɛe adan amamfõ+ ne nkurow a ɛda mpan a ayɛ afowde a aman a atwa ahyia di ho fɛw no ni;+  enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘M’anibere gya mu na mɛkasa+ atia aman a aka ne Edom nyinaa,+ aman a mmoa adidibea ne afowde nti, wɔde komam ahurusidi+ ne ɔkra mu animtiaabu+ afa m’asase no.’”’+  “Enti hyɛ Israel asase ho nkɔm na ka kyerɛ mmepɔw ne nkoko, nsubɔnten ne abon sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Hwɛ, m’anibere ne m’abufuw mu na mɛkasa, efisɛ amanaman no agu mo anim ase.”’+  “Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mama me nsa so aka ntam+ sɛ aman a atwa mo ho ahyia no ankasa bɛsoa wɔn animguase.+  Mo Israel mmepɔw de, mubeyiyi mmãã na moasow aba ama me man Israel+ efisɛ wɔn ba abɛn.+  Hwɛ, migyina mo akyi, na mɛdan m’ani akyerɛ mo,+ na wɔbɛdɔw mo adua mo so aba.+ 10  Mɛma moanya nnipa pii, Israel fie mũ no nyinaa,+ na nnipa bɛtenatena nkurow no mu,+ na wɔbɛsan akyekyere mmeae a adan amamfõ no.+ 11  Yiw, mɛma moanya nnipa ne mmoa+ pii na wɔadɔ ayɛ bebree, na mɛma nnipa abɛtena mo mu te sɛ kan no,+ na me ne mo bedi no yiye asen kan no.+ Na mubehu sɛ mene Yehowa.+ 12  Mɛma nnipa anantew mo so, me man Israel mpo, na wɔbɛfa mo+ ayɛ wɔn agyapade.+ Na morenkunkum+ wɔn mma bio.’” 13  “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Esiane sɛ eyinom ka kyerɛ mo sɛ: “Wo de, womemene nnipa na wukunkum wo man mu mmofra”+ nti,’ 14  ‘worenwe nnipa+ bio na worenkunkum wo man mu mmofra bio,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 15  ‘Na meremma amanaman no nkeka nsɛm ngu w’anim ase bio,+ na aman remmɔ wo ahohora bio,+ na worento wo man hintidua bio.’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.” 16  Na Yehowa ka kyerɛɛ me bio sɛ: 17  “Onipa ba, bere a Israel fie te wɔn asase so no, wɔde wɔn akwan ne wɔn nneyɛe guu asase no ho fĩ.+ Wɔn akwan te sɛ brayɛ mu fĩ pɔtɔɔ wɔ m’ani so.+ 18  Mogya a wohwie guu asase no so ne abosom fĩ a wɔde guu asase no ho fĩ nti,+ mihwiee m’abufuw guu wɔn so.+ 19  Mebɔɔ wɔn hwetee aman so, na wɔpansam nsase so.+ Na mibuu wɔn atɛn sɛnea wɔn akwan ne wɔn nneyɛe te.+ 20  Na bere a wɔkɔɔ aman no so no, nkurɔfo bɔɔ me din kronkron no ahohora+ kae sɛ, ‘Yehowa nkurɔfo ni, nanso wɔafi n’asase so kɔ.’+ 21  Na mɛte nka ama me din kronkron a Israel fie guu ho fĩ bere a wɔkɔɔ amanaman so no.”+ 22  “Enti ka kyerɛ Israel fie sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “O Israel fie, ɛnyɛ mo nti na mereyɛ eyi, na mmom me din kronkron a muguu ho fĩ bere a mokɔɔ amanaman no so ntia.”’+ 23  Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni, ‘Mɛtew me din kɛse+ a woguu ho fĩ wɔ amanaman mu, edin a muguu ho fĩ wɔ wɔn mfinimfini no ho, na sɛ amanaman no hu sɛ matew me din ho wɔ mo mu a,+ wobehu sɛ mene Yehowa.+ 24  Na meyi mo afi aman so na maboaboa mo ano afi nsase nyinaa so de mo aba mo asase so.+ 25  Na mede nsu kurennyenn bɛpete mo so ama mo ho atew.+ Mɛtew mo ho afi mo fĩ+ ne mo abosom fĩ nyinaa ho.+ 26  Mɛma mo koma foforo+ na mede honhom foforo ahyɛ mo mu,+ na meyi ɔbo koma afi mo honam mu na mama mo koma a ɛyɛ mmerɛw.+ 27  Mede me honhom bɛhyɛ mo mu,+ na mɛma moanantew m’ahyɛde mu+ na moadi m’atemmusɛm so.+ 28  Na mobɛtena asase a mede maa mo agyanom no so,+ na mobɛyɛ me man na me nso mayɛ mo Nyankopɔn.’+ 29  “‘Meyi mo afi mo fĩ+ nyinaa mu na mama aburow abu so, na meremma munhu ɔkɔm bio.+ 30  Mɛma nnua so aba ne afuw mu nnɔbae abu so, na ɔkɔm nti mo anim angu ase bio wɔ amanaman no mu.+ 31  Afei mobɛkae mo akwammɔne ne mo nneyɛe a ɛnteɛ nyinaa.+ Na mo bɔne ne mo akyide nti, mo ankasa mo ho bɛyɛ mo abofono.+ 32  Munhu sɛ ɛnyɛ mo nti na mereyɛ eyi.+ O Israel fie, momma mo ani nwu na mo anim ngu ase, mo akwan nti,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 33  “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Ɛda a mɛtew mo ho afi mo bɔne nyinaa ho no, mɛma nnipa abɛtenatena nkurow no mu,+ na wɔbɛsan akyekyere mmeae a adan amamfõ no.+ 34  Na asase a asɛe a obiara a ɔretwam ani tua sɛ asɛe pasaa no, wɔbɛsan adɔw.+ 35  Na nkurɔfo bɛka sɛ: “Asase a na asɛe pasaa no abɛyɛ sɛ Eden turo,+ na nkurow a asɛe adan amamfõ a edwiriw gui no, wɔato ho ɔfasu, na nnipa abɛtena mu.”+ 36  Na aman a ɛbɛka wɔ mo ho nyinaa no behu sɛ me Yehowa na mato nea wodwiriw gui no,+ na miduaa asase a asɛe no so nneɛma. Me Yehowa na maka na mayɛ nso.’+ 37  “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Nea mɛma Israel fie abisa afi me hɔ bio na mayɛ ama wɔn ni:+ Mɛma wɔn ho nnipa adɔɔso sɛ nguankuw.+ 38  Wɔbɛyɛ sɛ akronkronfo dɔm, te sɛ Yerusalem nguankuw wɔ afahyɛ bere mu.+ Enti nnipadɔm bɛhyɛ nkurow a asɛe no mu mã.+ Na nnipa behu sɛ mene Yehowa.’”

Ase Hɔ Nsɛm