Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Hesekiel 34:1-31

34  Na Yehowa toaa so ka kyerɛɛ me sɛ:  “Onipa ba, hyɛ Israel nguanhwɛfo ho nkɔm. Hyɛ nkɔm na ka kyerɛ nguanhwɛfo no sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Israel nguanhwɛfo+ a wodwen wɔn ankasa yafunu ho+ no nnue! So ɛnyɛ nguan na ɛsɛ sɛ nguanhwɛfo yɛn wɔn?+  Srade na mudi,+ na wɔn nhwi na mode kata mo ho. Mmoa a wɔadɔ+ na mukum wɔn.+ Nanso nguan no de, monhwɛ wɔn.  Wɔn a wɔayɛ mmerɛw nso monhyɛɛ wɔn den,+ nea ɔyare no monsaa no yare, nea wapira no monkyekyeree ne kuru, nea waguan no monkɔfaa no mmae, na nea wayera no monhwehwɛɛ no,+ na mmom mohyɛ wɔn so atirimɔden so.+  Na wofii ase bɔ hwetee efisɛ na oguanhwɛfo+ biara nni hɔ, na wɔdan wuram mmoa aduan; wɔbɔɔ wɔn hwetee daa.+  Me nguan bɔɔ ko wɔ mmepɔw ne nkoko nyinaa so,+ na wɔbɔɔ me nguan+ hwetee asase so nyinaa, nanso obiara ammisa wɔn ase, na obiara ankɔhwehwɛ wɔn.  “‘“Enti mo nguanhwɛfo, muntie Yehowa asɛm,  ‘“Sɛ mete ase yi,” Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni, “esiane sɛ me nguan ayɛ afowde na nguanhwɛfo a wonni nti wɔadan wuram mmoa nyinaa aduan, na me nguanhwɛfo anhwehwɛ wɔn, na mmom wodwen wɔn ankasa yafunu ho+ na wɔamma me nguan aduan nti,”’  nguanhwɛfo ee, muntie Yehowa asɛm. 10  Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Me ne nguanhwɛfo no anya asɛm,+ na mebisa me nguan afi wɔn nsam; wɔrenyɛn me nguan bio,+ na nguanhwɛfo no renyɛn wɔn ho bio;+ meyi me nguan no afi wɔn anom na wɔamfa wɔn anyɛ aduan bio.’”+ 11  “‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Hwɛ, m’ankasa mɛhwehwɛ me nguan na mayɛn wɔn.+ 12  Sɛnea oguanhwɛfo hwɛ ne nguan+ a wɔahwete+ da a ɔba wɔn mu no, saa ara na mɛhwɛ me nguan. Na meyi wɔn afi baabi a wɔahwete kɔ no nyinaa, omununkum ne esum kabii da no.+ 13  Meyi wɔn+ afi aman mu na maboaboa wɔn ano afi nsase so de wɔn aba wɔn asase so.+ Na mɛma wɔadidi wɔ Israel mmepɔw so, nsuten ho, asase no so tenabea nyinaa.+ 14  Mɛma wɔn baabi pa adidi na Israel mmepɔw atenten so ayɛ wɔn tenabea.+ Ɛhɔ na wobenya tenabea pa+ adwudwo wɔn ho na wɔadi aduan pa wɔ Israel mmepɔw so.” 15  “‘“M’ankasa mɛyɛn me nguan+ na m’ankasa mama wɔadwudwo wɔn ho,”+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 16  “Nea wayera no mɛhwehwɛ no,+ nea waguan no mede no bɛba, nea wapira no mɛkyekyere ne kuru, na nea ɔyare no mɛhyɛ no den. Na nea wadɔ srade+ ne nea ne ho yɛ den no de, metwa no afi hɔ; mede atemmu bɛyɛn no.”+ 17  “‘Na mo a moyɛ me nguan no de, nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Merebu oguan ne oguan ntam atɛn, adwennini ne mpapo ntam atɛn.+ 18  So ɛyɛ ade ketewa sɛ mubedidi wɔ adidibea pa+ awie na mode mo nan atiatia aduan a aka no so, anaasɛ mobɛnom nsu kurennyenn na mode mo nan atiatia nea aka no mu asɛe no? 19  Asase a mode mo nan atiatia so na ɛsɛ sɛ me nguan didi so, anaasɛ nsu a mode mo nan atiatia mu asɛe no na ɛsɛ sɛ wɔnom?” 20  “‘Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka akyerɛ wɔn ni: “Hwɛ, m’ankasa mebu oguan a wadɔ ne nea wafɔn ntam atɛn, 21  efisɛ mode mo nkyɛnmu ne mo mmati piapiaa wɔn a wɔyare no, na mode mo mmɛn sisii wɔn nyinaa kosii sɛ mobɔɔ wɔn hwetee abɔnten.+ 22  Megye me nguan, na wɔrenyɛ afowde bio,+ na mebu oguan ne oguan ntam atɛn. 23  Na mede oguanhwɛfo+ biako, m’akoa Dawid,+ besi wɔn so na wayɛn wɔn. Ɔno ankasa bɛyɛn wɔn na wayɛ wɔn hwɛfo.+ 24  Me Yehowa, m’ankasa mɛyɛ wɔn Nyankopɔn+ na m’akoa Dawid ayɛ obirɛmpɔn wɔ wɔn mu.+ Me Yehowa na maka. 25  “‘“Na me ne wɔn bɛyɛ asomdwoe apam+ na mama wuram mmoa bɔne afi asase no so,+ na wɔbɛtena sare so dwoodwoo na wɔadeda kwae mu.+ 26  Mɛma wɔne nsase a atwa me nkoko ho ahyia nyinaa ayɛ nhyira,+ na mɛma osu atɔ ne bere mu. Na ɛbɛyɛ nhyira nsu.+ 27  Na wuram nnua bɛsow aba+ na asase abɔ aduan,+ na wɔbɛtena wɔn asase so dwoodwoo.+ Sɛ mibubu wɔn kɔndua+ mu na migye wɔn fi wɔn a wɔde wɔn ayɛ nkoa no nsam a,+ wobehu sɛ mene Yehowa. 28  Afei amanaman no remfa wɔn sɛ afowde bio,+ na asase so aboa biara renkyere wɔn nwe. Wɔbɛtena ase dwoodwoo​—obiara renyi wɔn hu.+ 29  “‘“Na mɛyɛ afuw a ɛbɛyɛ krabɛhwɛ ama wɔn,+ na ɔkɔm rempra wɔn mfi asase no so bio,+ na amanaman no rengu wɔn anim ase bio.+ 30  ‘Na wobehu sɛ me, Yehowa wɔn Nyankopɔn, meka wɔn ho,+ na me man ne wɔn, Israel fie,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”’+ 31  “‘Na mo, me nguan,+ m’adidibea nguan no de, moyɛ nnipa. Na mene mo Nyankopɔn,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”

Ase Hɔ Nsɛm