Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ nsɛm a ɛdi hɔ a ɛde wo bɛkɔ mmeaemmeae

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Twi

Intanɛt So Bible | KYERƐW KRONKRON—WIASE FOFORO NKYERƐASE

Hesekiel 20:1-49

20  Afe a ɛto so ason, ɔsram a ɛto so anum no da a ɛto so du no, Israel mpanyimfo bi bae sɛ wɔrebebisa Yehowa ase,+ na wɔbɛtenatenaa m’anim.+  Na Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ:  “Onipa ba, ka kyerɛ Israel mpanyimfo no sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “So mobae sɛ morebebisa m’ase?+ ‘Sɛ mete ase yi, meremma mummisa m’ase,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”’  “So wubebu wɔn atɛn? Onipa ba, wubebu wɔn atɛn anaa?+ Ma wonhu wɔn agyanom abofonode.+  Na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Da a mepaw Israel no,+ memaa me nsa so+ kaa Yakob fie ntam+ na mema wohuu me wɔ Egypt asase so.+ Yiw, memaa me nsa so kaa wɔn ntam sɛ, ‘Mene Yehowa mo Nyankopɔn.’+  Saa da no, memaa me nsa so+ kaa wɔn ntam sɛ meyi wɔn afi Egypt asase so akɔ asase a mapɛ ato hɔ ama wɔn so, asase a nufusu ne ɛwo sen wɔ so.+ Ɛyɛ asase a ɛso yɛ fɛ sen asase biara.+  Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Mo mu biara ntow akyide a n’ani gye ho no ngu,+ na mommfa Egypt abosom fĩ no nngu mo ho fĩ.+ Mene Yehowa mo Nyankopɔn.’+  “‘“Nanso wɔtew me so atua,+ na wɔantie me. Wɔn mu biara antow akyide a n’ani gye ho no angu, na wɔannyaw Egypt abosom fĩ no.+ Enti mekae sɛ mehwie m’abufuw agu wɔn so, na mede m’anibere awie wɔn so wɔ Egypt asase so.+  Nanso mebɔɔ me din ho ban, sɛnea ɛbɛyɛ a ɛho rengu fĩ wɔ aman a wɔtete mu no anim,+ efisɛ bere a miyii wɔn fii Egypt asase so no, mema wohuu me, wɔn ani so.+ 10  Enti miyii wɔn fii Egypt asase so de wɔn baa sare so.+ 11  “‘“Na mede m’ahyɛde+ maa wɔn, na mema wohuu m’atemmusɛm+ na ama onipa a obedi so no anya nkwa.+ 12  Mede me homeda nso maa wɔn+ na ayɛ sɛnkyerɛnne wɔ me ne wɔn ntam,+ na wɔahu sɛ me Yehowa na matew wɔn ho. 13  “‘“Nanso Israel fie tew me so atua wɔ sare so.+ Wɔannantew m’ahyɛde mu+ na wɔpoo m’atemmusɛm+ a sɛ onipa di so a, onya nkwa no.+ Na woguu me homeda ho fĩ pɔtɔɔ,+ enti mekae sɛ mehwie m’anibere agu wɔn so wɔ sare so na masɛe wɔn.+ 14  Nanso mebɔɔ me din ho ban, sɛnea ɛbɛyɛ a ɛho rengu fĩ wɔ aman no anim, aman a wohui sɛ mereyi wɔn no.+ 15  Na memaa me nsa so kaa wɔn ntam wɔ sare so+ sɛ meremfa wɔn nkɔ asase a mede maa wɔn no so, asase a nufusu ne ɛwo sen wɔ so no.+ (Ɛyɛ asase a ɛso yɛ fɛ sen asase biara.)+ 16  Nea enti a ɛte saa ne sɛ wɔpoo m’atemmusɛm, na wɔanni m’ahyɛde so, na me homeda ahorow no nso, woguu ho fĩ, na wɔde wɔn koma dii wɔn abosom fĩ no akyi.+ 17  “‘“Afei ɛyɛɛ me mmɔbɔ sɛ mɛsɛe wɔn,+ enti mantɔre wɔn ase wɔ sare no so. 18  Na meka kyerɛɛ wɔn mma wɔ sare no so+ sɛ, ‘Monnnantew mo agyanom ahyɛde mu,+ munnni wɔn atemmusɛm so,+ na mommfa wɔn abosom fĩ no nngu mo ho fĩ.+ 19  Mene Yehowa mo Nyankopɔn.+ Monnantew m’ahyɛde mu+ na monkora m’atemmusɛm so+ na munni so.+ 20  Montew me homeda ho,+ na ɛnyɛ sɛnkyerɛnne wɔ me ne mo ntam na moahu sɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn.’+ 21  “‘“Na wɔn mma no nso tew me so atua.+ Wɔannantew m’ahyɛde mu na wɔanni m’atemmusɛm a sɛ onipa di so a, onya nkwa+ no so. Woguu me homeda ho fĩ.+ Enti mekae sɛ mehwie m’abufuw agu wɔn so, na mede m’anibere awie wɔn so wɔ sare so.+ 22  Nanso metwee me nsa sanee,+ na mebɔɔ me din ho ban, sɛnea ɛbɛyɛ a ɛho rengu fĩ wɔ aman no anim, aman a wohui sɛ mereyi wɔn no.+ 23  Na memaa me nsa so kaa wɔn ntam wɔ sare so+ sɛ mɛbɔ wɔn apete aman so na mahwete wɔn akɔ nsase so,+ 24  efisɛ wɔanni m’atemmusɛm so+ na wɔpoo m’ahyɛde,+ na me homeda nso, woguu ho fĩ;+ na wɔde wɔn ani dii wɔn agyanom abosom fĩ no akyi.+ 25  Enti me nso memaa wɔn ahyɛde a enye ne atemmusɛm a ɛremma wonnya nkwa.+ 26  Na memaa wɔn ayɛyɛde guu wɔn ho fĩ bere a wɔde abofra biara a obue yafunu ano faa ogya mu no,+ sɛnea ɛbɛyɛ a mɛsɛe wɔn, na wɔahu sɛ mene Yehowa.”’+ 27  “Enti onipa ba, ka kyerɛ Israel fie sɛ,+ ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Eyi mu nso mo agyanom kasa tiaa me na wɔanni me nokware.+ 28  Mede wɔn baa asase+ a memaa me nsa so kaa ntam sɛ mede bɛma wɔn+ no so. Nanso sɛ wohu koko a ɛkorɔn+ ne dua kusuu biara a, na wɔafi ase rebɔ afɔre wɔ hɔ,+ na wɔde wɔn ayɛyɛde baa hɔ de huruu me bo, na wɔbɔɔ afɔre huamhuam+ guu nsã wɔ hɔ.+ 29  Enti mibisaa wɔn sɛ, ‘Dɛn ne sorɔnsorɔmmea a mokɔ hɔ daa yi? Dɛn na wɔfrɛ no Sorɔnsorɔmmea de besi nnɛ yi?’”’+ 30  “Afei ka kyerɛ Israel fie sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Enti mo agyanom akwan na mode gu mo ho fĩ,+ na wɔn abofonode na mudi akyi bɔ aguaman?+ 31  Na bere a mode mo ayɛyɛde ba na moma mo mma fa ogya mu+ no, ɛnyɛ mo abosom fĩ yi nyinaa na mode agu mo ho fĩ besi nnɛ yi?+ Bere koro no ara mopɛ sɛ mema mubisa m’ase, Israel fie?”’+ “‘Sɛ mete ase yi, meremma mummisa m’ase,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 32  ‘Na nea aba mo adwenem+ no remma mu da.+ Moka sɛ: “Momma yɛnyɛ sɛ amanaman no, te sɛ asase no so mmusua,+ na yɛnsom nnua ne abo.”’”+ 33  “Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni: ‘Sɛ mete ase yi, nsa a ɛyɛ den ne basa a emu ateɛ+ ne abufuhyew na mede bedi mo so hene.+ 34  Na meyi mo afi aman horow mu na maboaboa mo ano afi nsase a wɔabɔ mo apete so no so. Mede nsa a ɛyɛ den ne basa a emu ateɛ ne abufuhyew na ɛbɛyɛ eyi.+ 35  Na mede mo bɛba amanaman no sare so,+ na me ne mo bedi asɛm wɔ hɔ, anim ne anim.+ 36  “‘Sɛnea me ne mo agyanom dii wɔ Egypt sare so no,+ saa ara na me ne mo bedi,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 37  ‘Na mɛma moafa poma no ase+ na mede mo aba apam hama no mu.+ 38  Na mɛpra wɔn a wɔsɔre tia me ne wɔn a wɔto me mmara+ no afi mo mu. Na meyi wɔn afi ananafo asase so, nanso wɔremma Israel asase so,+ na mubehu sɛ mene Yehowa.’+ 39  “Enti Israel fie, nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mo mu biara nkɔsom n’abosom fĩ.+ Na sɛ akyiri yi nso moantie me a, morentumi mfa mo abosom fĩ ne mo ayɛyɛde no ngu me din kronkron no ho fĩ bio.’+ 40  “Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni, ‘Me bepɔw kronkron so, Israel bepɔw a ɛkorɔn no so,+ na Israel fie nyinaa bɛsom me wɔ asase no so.+ Ɛhɔ na megye wɔn atom, na mebisa mo ntoboa ne mo ayɛyɛde mu nea edi kan, mo akronkronne nyinaa.+ 41  Afɔre huamhuam no nti, megye mo atom.+ Mɛyɛ eyi bere a mayi mo afi aman horow so na maboaboa mo ano afi nsase a wɔabɔ mo apete so no so no,+ na mobɛma me din ho atew aman anim.’+ 42  “‘Na sɛ mede mo bedu Israel asase+ a memaa me nsa so kaa mo agyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no so a, mubehu sɛ mene Yehowa.+ 43  Ɛhɔ na mobɛkae mo akwan+ ne nea moayɛ de agu mo ho fĩ nyinaa,+ na abofonode ne nneɛma bɔne a moayɛ nyinaa bɛma moafɛre.+ 44  Israel fie, sɛ me din+ nti na me ne mo di, na ɛnyɛ mo akwammɔne anaa mo nneyɛe fĩ no nti a,+ mubehu sɛ mene Yehowa,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.” 45  Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 46  “Onipa ba, fa w’ani+ kyerɛ anafo fam na woro+ nsɛm gu anafo fam, na hyɛ anafo fam kwae ho nkɔm. 47  Na ka kyerɛ anafo fam kwae sɛ, ‘Tie Yehowa asɛm. Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Mede ogya bɛto wo mu+ ma ahyew dumono ne duwui biara.+ Na ogyaframa no rennum,+ na efi anafo kosi atifi, obiara anim* bɛhyew.+ 48  Na ɔhonam nyinaa behu sɛ me Yehowa na mede ogya too mu, na ɛrennum.”’”+ 49  Ɛnna mekae sɛ: “O Awurade Tumfoɔ Yehowa! Wɔka sɛ, ‘Ɛnyɛ ɛbɛ na ɔrebu yi?’”+

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “asase ani nyinaa.”