Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Hesekiel 16:1-63

16  Yehowa ka kyerɛɛ me bio sɛ:  “Onipa ba, ma Yerusalem nhu+ n’abofonode.+  Na ka sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka akyerɛ Yerusalem ni: “W’ase fi Kanaan na ɛhɔ na wɔwoo wo.+ Wo papa yɛ Amorini+ na wo maame yɛ Hitini.+  W’awo ho asɛm ni: Da a wɔwoo wo no,+ wɔantwa wo funuma, wɔamfa nsu anguare wo amma wo ho antew, wɔamfa nkyene ansrasra wo ho, na wɔamfa ade ankyekyere wo ho.  Obiara anhu wo mmɔbɔ, na wɔante nka sɛ wɔbɛyɛ eyinom mu biara ama wo;+ mmom wɔtow wo kyenee wuram, efisɛ da a wɔwoo wo no, na wo kra ho yɛ abofono.  “‘“Bere a mibetwaam faa wo ho no, mihui sɛ worepere wɔ wo mogya mu, na meka kyerɛɛ wo wɔ wo mogya mu sɛ, ‘Nya nkwa!’+ Yiw, meka kyerɛɛ wo wɔ wo mogya mu sɛ, ‘Nya nkwa!’  Mema wodɔre yɛɛ pii sɛ nwura, woyɛɛ kɛse+ na wo ho yɛɛ den, na wohyehyɛɛ wo ho fɛfɛɛfɛ.+ Wo nufu bobɔ gyinagyinaa so na wo nhwi fuw bebree, bere a woda adagyaw na wo ho da so no.”’  “‘Mibetwaam faa wo ho, na mihui sɛ wo bere yɛ ɔdɔ bere.+ Enti metrɛw m’atade mu wɔ wo so+ kataa w’adagyaw so, na mekaa ntam ne wo yɛɛ apam,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. ‘Na wobɛyɛɛ me dea.+  Afei mede nsu guaree wo+ hohoroo wo ho mogya, na mede ngo sraa wo.+ 10  Mede nwentama+ furaa wo, mehyɛɛ wo mpaboa a wɔde sukraman nhoma+ ayɛ, na mede nwera+ kyekyeree wo ho de ntama pa kataa wo ho. 11  Mede agude siesiee wo; mede nkapo+ guu wo nsa de kɔnmuade+ guu wo kɔn mu. 12  Afei mede hwenem kawa+ hyɛɛ wo hwenem de asomuade hyɛɛ w’asom+ de abotiri fɛfɛ bɔɔ wo ti.+ 13  Wode sika ne dwetɛ hyehyɛɛ wo ho, na wode nwera ne ntama pa ne nwentama siesiee wo ho.+ Wudii esiam ne ɛwo ne ngo,+ na wunyin bɛyɛɛ fɛfɛɛfɛ. Afei de, na adedi sɛ wo.’”+ 14  “‘W’ahoɔfɛ nti, wo din trɛw kɔɔ amanaman mu, efisɛ na ɛho ntɔɔ kyima, m’anuonyam a mede kataa wo so nti,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.” 15  “‘Nanso wudii w’ahoɔfɛ akyi,+ na wo din nti wobɛyɛɛ aguaman+ na wugyaa wo ho maa obiara a ɔretwam ne wo bɔɔ aguaman;+ na ɛbɛyɛɛ ne dea. 16  Wofaa wo ntade no bi na woyɛɛ sorɔnsorɔmmea+ a ɛyɛ fɛ na wobɔɔ aguaman wɔ so+​—biribi a ebi nsii da, na ebi nso rensi da. 17  Wofaa w’agude fɛfɛ, sika ne dwetɛ a mede maa wo no bi,+ na wode yɛɛ mmarima+ ahoni de bɔɔ aguaman.+ 18  Wode wo nwentama kataa wɔn ho, na wode me ngo ne m’aduhuam+ sisii wɔn anim. 19  Aduan a mede ama wo​—esiam ne ngo ne ɛwo a mede ma wo di no+—wo nso wode sisii wɔn anim sɛ afɔrebɔde huamhuam,+ na saa ara na ɛkɔɔ so,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.” 20  “‘Wofaa wo mmabarima ne wo mmabea a wowoo wɔn maa me+ no de wɔn bɔɔ afɔre maa wɔn sɛ wonni.+ Adɛn, w’aguamammɔ yi nnɔɔso? 21  Wukunkum me mma,+ na wode wɔn faa ogya mu maa wɔn.+ 22  Na w’abofonode ne w’aguamammɔ nyinaa mu woankae wo mmabaaberem, bere a woda adagyaw na wo ho da so, bere a woperee wɔ wo mogya mu no.+ 23  Enti wo bɔne nyinaa akyi no, (“due, due,”+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni) 24  woyɛɛ koko na wusii pampa wɔ mmɔnten so baabiara.+ 25  Wusii wo pampa+ wɔ nkwantia baabiara na wuguu w’ahoɔfɛ ho fĩ,+ na wobaee w’anan mu maa obiara a ɔretwam+ na womaa w’aguamammɔ dɔɔso.+ 26  Wo ne w’afipamfo Egypt+ mmarima a wɔn ho* soso+ no bɔɔ aguaman, na wode aguamammɔ dodow yii me ahii. 27  Hwɛ, mɛteɛ me nsa aba wo so+ na mɛma wo kyɛfa so ahuan+ na mayɛ wo sɛnea Filistifo+ mmea a wɔtan wo+ no kra pɛ,+ mmea a wode w’ahohwibra hyɛɛ wɔn aniwu no.+ 28  “‘Na wo ne Asiriafo bɔɔ aguaman efisɛ wo ho ammae wo,+ na wo ne wɔn kɔɔ so bɔɔ aguaman nanso woammee ara. 29  Enti womaa w’aguamammɔ dɔɔso wɔ Kanaan asase so,+ Kaldeafo mu,+ na eyi nso ammee wo. 30  O hwɛ sɛnea eyi nyinaa ama m’ani abere wo so,+ ɔbea aguaman+ a wasi ne bo wɔ n’adwuma mu!’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 31  ‘Woyɛɛ koko wɔ nkwantia baabiara na wusii pampa wɔ mmɔnten so, na woanyɛ sɛ aguaman mpo, efisɛ wopoo akatua. 32  Ɔbea waresɛefo fi ne kunu akyi kɔfa ahɔho.+ 33  Nguaman nyinaa, nkurɔfo na ɛma wɔn akyɛde,+ nanso wo de, wokyɛ w’adɔfo ade,+ na wutua wɔn ka ma wofi mmeae nyinaa ba wo nkyɛn ne wo bɛbɔ aguaman.+ 34  W’aguamammɔ nte sɛ mmea foforo de, na w’aguamammɔ sɛso nni hɔ, efisɛ wutua nkurɔfo ka bere a wunnya akatua biara; eyi na ɛma ɛyɛ soronko no.’ 35  “Aguaman+ ee, afei tie Yehowa asɛm.+ 36  Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Esiane sɛ woagyaa w’akɔnnɔ bɔne mu,+ na woayi w’adagyaw+ so ne w’adɔfo+ ne w’abosom fĩ+ abɔ aguaman, na wode wo mma mogya ama wɔn+ nti, 37  mɛboaboa wɔn a wɔdɔ wo a wugyee wɔn ani ne wɔn a wodɔ wɔn ne wɔn a wotan wɔn nyinaa ano afi mmeae nyinaa aba wo so, na meyi w’adagyaw so ama wɔahu wo ho nyinaa.+ 38  “‘Mede awaresɛefo+ ne mmea mogyapɛfo+ atemmu bɛba wo so, na mede abufuw ne ninkuntwe mogya bɛma wo.+ 39  Mede wo bɛhyɛ wɔn nsa na wɔadwiriw wo koko+ ne wo mpampa agu+ na wɔayi wo ho ntade+ ne w’agude fɛfɛ no,+ na wɔagyaw wo adagyaw, kwaterekwa. 40  Wɔbɛma asafo bi aba wo so,+ na wobesiw wo abo+ de wɔn nkrante akum wo.+ 41  Wɔde ogya bɛhyew w’afie+ na wɔabu wo atɛn wɔ mmea pii anim;+ na mɛma woagyae aguamammɔ+ na worentua obiara ka bio. 42  Afei m’abufuw ano bedwo wɔ wo so+ na m’anibere* afi wo so,+ na mɛyɛ komm a biribiara renyi me ahii.’ 43  “‘Na esiane sɛ woankae wo mmabaaberem+ na wode eyinom nyinaa hyɛɛ me anibere nti,+ me nso mɛma w’akwan abua wo ti so,+ na woremfa ahohwibra mfoa w’abofonode nyinaa so bio,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 44  “‘Hwɛ, obiara a obu wo ho bɛ+ no bɛka wɔ akasabebu mu sɛ: “Sɛnea maame te no, saa ara na ne babea te!”+ 45  Woyɛ wo maame babea,+ nea ɔtan ne kunu+ ne ne mmabarima no. Na woyɛ wo nuabeanom nuabea, wɔn a wɔtan wɔn kununom ne wɔn mmabarima no. Mo maame yɛ Hitini+ na mo papa yɛ Amorini.’”+ 46  “‘Wo nuabea panyin a ɔte wo benkum so ne Samaria+ ne ɛho nkurow,+ na wo nuabea kumaa a ɔte wo nifa so ne Sodom+ ne ɛho nkurow.+ 47  Ɛnyɛ wɔn akwan so nko na wofae na ɛnyɛ wɔn abofonode no bi nko na woyɛe,+ na mmom bere tiaa bi ntam wosɛe sen wɔn koraa wɔ w’akwan nyinaa mu.+ 48  Na sɛ mete ase yi, hwɛ, wo nuabea Sodom ne ɛho nkurow nyɛɛ sɛnea wo ne wo nkurow ayɛ yi,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 49  ‘Hwɛ, bɔne a wo nua Sodom yɛe ni: Ahantan,+ adidimee,+ ahokyerɛ,+ ne dwoodwoo asetena; eyi na ɔne ne nkurow nyae,+ nanso ɔbrɛfo+ ne ohiani nsa de, wanhyɛ no den.+ 50  Wɔkɔɔ so yɛɛ ahantan+ na wɔyɛɛ abofonode wɔ m’anim,+ enti miyii wɔn fii hɔ sɛnea mehwɛ a ɛfata.+ 51  “‘Samaria+ nyɛɛ wo bɔne no mu fã mpo, na womaa w’abofonode no dɔɔso sen nea wɔyɛe no, na w’abofonode no maa wo nuabeanom bɛyɛɛ treneefo.+ 52  Wobɛsoa w’animguase efisɛ wode wo nneyɛe bɛma wo nuabeanom adi bem. Na esiane sɛ woyɛɛ bɔne sen wɔn koraa nti, wɔyɛ treneefo sen wo.+ Na ma w’ani nwu na soa w’animguase efisɛ woama wo nuabeanom abɛyɛ treneefo.’ 53  “‘Mɛboaboa wɔn nnommum ano,+ Sodom ne ɛho nkurow ne Samaria ne ɛho nkurow nnommum; na mɛboaboa wo nnommum a wɔwɔ wɔn mu nso ano,+ 54  na wobɛsoa w’animguase;+ nea woayɛ nyinaa nti w’anim begu ase efisɛ wokyekyee wɔn werɛ.+ 55  Wo nuabeanom, Sodom ne ɛho nkurow ne Samaria ne ɛho nkurow, bɛsan aba wɔn kan tebea mu, na wo ne wo ho nkurow nso bɛsan aba mo kan tebea mu.+ 56  W’ano anka wo nuabea Sodom ho asɛm biara a ɛtɔ asom, w’ahantan da no,+ 57  ansa na wo bɔne ho reda hɔ,+ te sɛ bere a Siria+ mmabea ne wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa ne Filistifo+ mmabea bɔɔ wo ahohora no; eyinom na wɔsopaa wo afã nyinaa no.+ 58  W’ahohwibra+ ne w’abofonode nso, wo ara wobɛsoa,’+ Yehowa asɛm ni.” 59  “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Me nso me ne wo bedi sɛnea woayɛ no,+ efisɛ wototoo ntam no ase, na wubuu m’apam so.+ 60  Nanso me de, mɛkae apam a me ne wo yɛe wɔ wo mmabaaberem no,+ na mede daa apam+ besi hɔ ama wo. 61  Na sɛ wugye wo nuabeanom, wɔn a wɔsen wo panyin ne wɔn a woanyin sen wɔn no a, wobɛkae w’akwan+ na w’anim agu ase, na mede wɔn bɛma wo sɛ wo mmabea,+ nanso ɛnyɛ w’apam nti.’+ 62  “‘Afei m’ankasa me ne wo bɛyɛ apam+ na woahu sɛ mene Yehowa, 63  na ɛbɛma woakae na w’ani awu,+ na aniwu nti worentumi mmue w’ano bio,+ bere a mapata+ ama wo wɔ nea woayɛ nyinaa ho no,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”

Ase Hɔ Nsɛm

Anaasɛ, wɔn barima.
Anaasɛ, “me ninkuntwe.”