Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Exodus 40:1-38

40  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ:  “Ɔsram a edi kan+ no da a edi kan no, hyehyɛ ahyiae ntamadan kronkron no.+  Fa adanse adaka+ no si mu na fa ntwamutam sɛn hɔ ma ɛnkata Adaka no anim.+  Afei fa ɔpon+ no si mu na hyehyɛ no fɛfɛɛfɛ. Fa kaneadua+ no bra mu na sosɔ akanea+ no.  Fa sika aduhuam muka+ no si adanse adaka no anim na fa ntama sɛn ntamadan no ano.+  “Fa afɔremuka+ a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so no si ahyiae ntamadan kronkron no ano.  Fa ɛsɛn no si ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no ntam, na fa nsu gu mu.+  Afei yɛ adiwo+ wɔ ho nyinaa na fa ntama sɛn adiwo no kwan ano.+  Fa ɔsrango+ no na sra ntamadan no ne nea ɛwom+ nyinaa na tew ntamadan no ne ɛho nneɛma nyinaa ho ma ɛnyɛ kronkron. 10  Sra afɔremuka a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so no ne ɛho nneɛma nyinaa, na tew afɔremuka no ho+ ma ɛnyɛ akronkronne mu ade kronkron.+ 11  Sra ɛsɛn no ne ne nnyinaso no nso, na tew ho. 12  “Afei fa Aaron ne ne mma no bra ahyiae ntamadan no ano na fa nsu guare wɔn.+ 13  Fa ntade kronkron no hyɛ Aaron+ na sra no+ tew ne ho na ama watumi asom wɔ m’anim sɛ ɔsɔfo. 14  Ɛno akyi no, fa ne mma no nso bra, na fa ntade tenten no hyɛ wɔn.+ 15  Na sra wɔn sɛnea wosraa wɔn papa no+ ma wɔnsom wɔ m’anim sɛ asɔfo. Sra a wobɛsra wɔn no bɛma wɔabɛyɛ asɔfo daa, wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.”+ 16  Na Mose yɛɛ nea Yehowa hyɛɛ no no nyinaa.+ Ɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 17  Enti afe a ɛto so abien, ɔsram a edi kan no da a edi kan no, wɔhyehyɛɛ ntamadan no.+ 18  Bere a Mose rehyehyɛ ntamadan no, ɔde nnyinaso+ no totoo fam na ɔde nnua+ no hyehyɛɛ mu. Afei ɔde nnua beabeaa mu+ na osisii adum+ no. 19  Na ɔde ntama kataa+ ɔdan no so na ɔde nkataso+ foforo guu so, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 20  Ɛno akyi no, ɔde Adanse+ no too Adaka+ no mu, na ɔde nnua nteaanteaa+ no hyehyɛɛ Adaka no ho de mmuaso+ no kataa Adaka no so.+ 21  Na ɔde Adaka no baa ntamadan no mu, na ɔde ntwamutam+ sɛn hɔ ma ɛkataa adanse adaka no anim,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 22  Afei ɔde ɔpon+ no sii ahyiae ntamadan no mu wɔ ɔdan no nkyɛnmu a ɛhwɛ atifi fam wɔ ntwamutam no akyi, 23  na ɔhyehyɛɛ paanoo+ no wɔ so de sii Yehowa anim, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 24  Afei ɔde kaneadua+ no sii ɔpon no anim wɔ ahyiae ntamadan no mu wɔ ɔdan no nkyɛnmu a ɛhwɛ anafo fam no. 25  Na ɔsosɔɔ akanea+ no wɔ Yehowa anim, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 26  Afei ɔde sika afɔremuka+ no sii ahyiae ntamadan no mu wɔ ntwamutam a ɛsɛn hɔ no anim 27  na wahyew aduhuam wɔ so,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 28  Afei ɔde ntama sɛn ntamadan no ano.+ 29  Ɔde afɔremuka+ a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so no sii ahyiae ntamadan kronkron no mu na wabɔ ɔhyew afɔre+ ne aduan afɔre wɔ so, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 30  Ɔde ɛsɛn no sii ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no ntam de nsu a wɔde bɛhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho guu mu.+ 31  Na Mose ne Aaron ne ne mma no de hohoroo wɔn nsa ne wɔn nan ho. 32  Bere biara a wɔbɛhyɛn ahyiae ntamadan no mu anaa wɔbɛkɔ afɔremuka no ho no, wɔhohoro wɔn ho,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 33  Afei ɔyɛɛ adiwo+ wɔ ntamadan no ne afɔremuka no ho nyinaa, na ɔde ntama sɛn adiwo no kwan ano.+ Enti Mose wiee adwuma no nyinaa. 34  Na omununkum+ bɛkataa ahyiae ntamadan no so, na Yehowa anuonyam bɛhyɛɛ ntamadan no mu mã. 35  Na Mose antumi ankɔ ahyiae ntamadan no mu, omununkum+ a na abebua so ne Yehowa anuonyam a na ahyɛ ntamadan no mã nti.+ 36  Israelfo nantew nyinaa mu no, sɛ omununkum no fi ntamadan no so a, na wɔatoa wɔn akwantu no so.+ 37  Na sɛ omununkum no wɔ so a, wɔtwɛn kosi da a ebefi so.+ 38  Israelfo akwantu nyinaa mu no, na Yehowa mununkum wɔ ntamadan no so anɔpa, na edu anadwo nso a, ɛyɛ ogya, na Israelfo nyinaa hu wɔ wɔn afie.+

Ase Hɔ Nsɛm