Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

Asomafo Nnwuma 2:1-47

2  Afei bere a Pentekoste*+ afahyɛ no rekɔ so no, na wɔn nyinaa ahyiam faako,  na mpofirim ara wɔtee dede bi fii soro te sɛ mframa a ɛrebɔ denneennen, na egyigyei wɔ ofie a na wɔte mu no mu nyinaa.+  Na wohuu tɛkrɛma bebree a ɛte sɛ ogya+ a ayiyi mmiako mmiako, na ebi besii wɔn mu biara so,  na honhom kronkron+ hyɛɛ wɔn nyinaa mãmã na wofii ase kaa kasa horow,+ sɛnea honhom no maa wɔn hokwan sɛ wɔnkasa no.  Ɛbae sɛ na Yudafo, nyamesurofo+ a wofi ɔman biara a ɛwɔ ɔsoro ase mu, wɔ Yerusalem.+  Enti, bere a wɔtee nnyigyei yi no, nnipadɔm behyiae, na na wonhu nea ɛrekɔ so, efisɛ wɔn mu biara tee sɛ wɔreka n’ankasa kasa.  Nokwarem no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa na wɔde ahodwiriw kae sɛ: “Hwɛ, eyinom a wɔrekasa yi nyinaa nyɛ Galileafo+ anaa?  Na afei ɛyɛɛ dɛn na yɛn mu biara te kasa a wɔde woo no yi?  Partifo ne Mediafo+ ne Elamfo+ ne wɔn a wɔtete Mesopotamia, ne Yudea+ ne Kapadokia,+ Ponto+ ne Asia mpɔtam,+ 10  ne Frigia+ ne Pamfilia,+ Egypt ne Libia afã a ɛhwɛ Kirene, ne ahɔho a wofi Roma aba, kyerɛ sɛ, Yudafo ne wɔn a wɔasakra abɛyɛ Yudafo,+ 11  Kretafo+ ne Arabiafo,+ yɛte sɛ wɔde yɛn kasa reka Onyankopɔn nneɛma akɛse no ho asɛm.” 12  Yiw, ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwonwa na wɔn tirim yɛɛ wɔn keserenee, na wobisabisaa wɔn ho sɛ: “Dɛn na eyi kyerɛ?” 13  Nanso, afoforo dii wɔn ho fɛw na wofii ase kae sɛ: “Bobesa dɔkɔdɔkɔ abow wɔn.”+ 14  Na Petro ne dubiako+ no sɔre gyinae, na ɔmaa ne nne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yudea mmarima ne mo a motete Yerusalem nyinaa,+ munhu eyi na muntie me nsɛm. 15  Nokwasɛm ni, saa nnipa yi mmow nsa+ sɛnea mususuw no, efisɛ ɛyɛ dɔn a ɛto so abiɛsa.* 16  Na mmom eyi na wɔnam odiyifo Yoel so kae no sɛ, 17  ‘“Nna a edi akyiri no mu no,” Onyankopɔn na ose, “Mehwie me honhom+ no bi agu ɔhonam ahorow nyinaa so, na mo mmabarima ne mo mmabea bɛhyehyɛ nkɔm na mo mmerante benya anisoadehu na mo mpanyimfo asõsõ adae;+ 18  na mehwie me honhom no bi agu me nkoa ne me mfenaa mpo so wɔ saa nna no mu, na wɔbɛhyɛ nkɔm.+ 19  Na mɛma anwonwade aba wim wɔ soro na nsɛnkyerɛnne aba asase so wɔ fam, mogya ne ogya ne wusiw kumɔnn;+ 20  owia+ bɛdan sum na ɔsram adan mogya ansa na Yehowa da kɛse a ɛkyɛn so no aba.+ 21  Na obiara a ɔbɛbɔ Yehowa din afrɛ no no, wobegye no nkwa.”’+ 22  “Israel mmarima, muntie nsɛm yi: Yesu, Nasareni+ no, ɔbarima a Onyankopɔn afa anwonwade+ ne nsɛnkyerɛnne a ɔnam no so yɛe wɔ mo mu+ so ayi no adi akyerɛ mo pefee, sɛnea mo ara munim no, 23  ɔno na monam mmaratofo nsa so bɔɔ no duam yii no fii hɔ+ sɛ́ obi a wɔnam Onyankopɔn tirim agyina ne nim a onim dedaw+ so ayi no ama no. 24  Nanso Onyankopɔn san owu hama+ no, na onyan+ no, efisɛ na ɛrentumi nkɔ so nkyekyere no.+ 25  Dawid ka ne ho asɛm sɛ: ‘Mihu Yehowa m’anim daa; efisɛ ɔwɔ me nsa nifa so na amma manhinhim da.+ 26  Eyi nti me koma ani gyei na me tɛkrɛma dii ahurusi kɛse. Afei nso, me honam mpo bɛtena anidaso mu;+ 27  efisɛ worennyaw me kra wɔ Adamoa* mu, na woremma wo nokwafo nhu porɔwee.+ 28  Woama mahu nkwa kwan, wobɛma manya abotɔyam amee wɔ w’anim.’+ 29  “Mmarima, anuanom, momma menka abusuapanyin Dawid ho asɛm pen nkyerɛ mo, sɛ owui+ na wosiee no na ne da wɔ yɛn nkyɛn de besi nnɛ. 30  Enti, esiane sɛ na ɔyɛ odiyifo a onim sɛ Onyankopɔn aka no ntam sɛ ɔde n’asen mu aba bi besi n’ahengua so+ nti, 31  ohu siei na ɔkaa Kristo wusɔre ho asɛm sɛ wɔannyaw no Adamoa mu na ne honam nso anhu porɔwee.+ 32  Yesu yi na Onyankopɔn anyan no, na ɛyɛ nokwasɛm a yɛn nyinaa yɛ ho adansefo.+ 33  Afei esiane sɛ wɔmaa no so kɔɔ Onyankopɔn nsa nifa so+ na onyaa honhom kronkron a wɔhyɛɛ ho bɔ no fii Agya no hɔ+ nti, wahwie nea muhu na mote yi agu yɛn so. 34  Nokwarem no, Dawid ankɔ soro,+ nanso ɔno ankasa kae sɛ, ‘Yehowa ka kyerɛɛ me Wura sɛ: “Tena me nsa nifa,+ 35  kosi sɛ mede w’atamfo bɛyɛ wo nan ase ntiaso.”’+ 36  Enti ma Israel fie nyinaa nhu ampa sɛ Onyankopɔn ayɛ Yesu yi a mobɔɔ no asɛndua mu+ no Awurade+ ne Kristo.” 37  Na wɔtee eyi no, ɛwowɔɔ wɔn komam+ na wɔka kyerɛɛ Petro ne asomafo a aka no sɛ: “Mmarima, anuanom, dɛn na yɛnyɛ?”+ 38  Petro ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsakra,+ na momma wɔmmɔ mo mu biara asu+ wɔ Yesu Kristo din+ mu na moanya bɔne fafiri,+ na mubenya honhom kronkron akyɛde+ a wɔde ma kwa no. 39  Bɔhyɛ+ no wɔ hɔ ma mo ne mo mma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri+ nyinaa, dodow biara a Yehowa yɛn Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba ne nkyɛn no.”+ 40  Na ɔde nsɛm foforo pii dii adanse fefeefe, na ɔkɔɔ so tuu wɔn fo sɛ: “Momma wonnye mo mfi awo ntoatoaso a akɔntɔn yi mu.”+ 41  Enti wɔbɔɔ wɔn a wɔde anigye gyee n’asɛm no asu,+ na saa da no wɔde akra bɛyɛ mpem abiɛsa bɛkaa wɔn ho.+ 42  Na wɔkɔɔ so tuu wɔn ho sii hɔ maa asomafo no nkyerɛkyerɛ, na wɔboom kyɛɛ nneɛma+ didii+ na wɔbɔɔ mpae.+ 43  Nokwarem no, ehu kaa ɔkra biara, na anwonwade ne nsɛnkyerɛnne bebree nam asomafo no so sisii.+ 44  Wɔn a wɔbɛyɛɛ gyidifo no nyinaa hyiaam na wɔn nneɛma nyinaa yɛɛ kwasafode,+ 45  na wofii ase tontɔn nea wɔwɔ+ ne wɔn agyapade kyekyɛɛ nea wonyae no maa obiara, sɛnea obiara ahiade te.+ 46  Na wɔde koma koro kɔɔ asɔrefie hɔ da biara da,+ na wodidii wɔn ho wɔn ho afie mu, na wɔde ahosɛpɛw+ ne koma a emu tew na edidii, 47  na woyii Onyankopɔn ayɛ, nyaa nnipa no nyinaa anim dom.+ Bere koro no ara mu no, Yehowa kɔɔ so de wɔn a ɔregye wɔn nkwa kaa wɔn ho+ daa.+

Ase Hɔ Nsɛm

Pentekoste kyerɛ Aduonum wɔ Hela kasa mu. Ná wodi afahyɛ yi Nisan no akyi adaduonum.
Bɛyɛ anɔpa nnɔn 9.
Anaa “Hades.” Nea ɛkyerɛ ne adesamma adamoa. Hwɛ Nkekaho 4.