Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Yehowa Adansefo

Yi kasa a wopɛ Twi

1 Samuel 30:1-31

30  Bere a Dawid ne ne mmarima no reba Siklag,+ da a ɛto so abiɛsa no, Amalekfo+ bɛfow anafo fam ne Siklag, na wɔbɔɔ Siklag de ogya hyewee,  na wɔfaa mmea+ ne biribiara a ɛwɔ hɔ nnommum, efi akumaa so kosi ɔkɛse so. Wɔankum obiara, na mmom wɔtwee wɔn sii kwan so kɔe.  Bere a Dawid ne ne mmarima no baa kurow no mu no, hwɛ, na wɔde ogya ahyew, na wɔn yerenom ne wɔn mmabarima ne wɔn mmabea nso, wɔafa wɔn nnommum kɔ.  Ɛnna Dawid ne nnipa a wɔka ne ho no maa wɔn nne so sui+ kosii sɛ wɔannya ahoɔden ansũ bio.  Dawid yerenom baanu no, Yesreelni Ahinoam+ ne Abigail,+ Karmelni Nabal yere no nso, na wɔafa wɔn nnommum kɔ.  Dawid ho hiahiaa+ no papaapa efisɛ nnipa no kae sɛ wobesiw no abo;+ wɔn nyinaa bo fuwii,+ wɔn mmabarima ne wɔn mmabea no nti. Na Dawid hyɛɛ ne ho den Yehowa, ne Nyankopɔn mu.+  Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Ahimelek ba ɔsɔfo Abiatar+ sɛ: “Mesrɛ wo, fa asɔfotade+ no bra me nkyɛn.” Na Abiatar de asɔfotade no baa Dawid nkyɛn.  Na Dawid bisaa Yehowa+ sɛ: “Mintiw afowfo yi anaa? Mɛto wɔn?” Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ:+ “Tiw wɔn, na wobɛto wɔn, na ogye nso, wubegye.”+  Ɛhɔ ara na Dawid sii kwan so, ɔne mmarima ahansia+ a wɔka ne ho no, na wɔkɔe ara koduu Besor subon no ho, na mmarima a wɔantumi antoa so no gyinae. 10  Na Dawid ne mmarima ahanan toaa so tiw+ wɔn, na mmarima ahanu a wɔabrɛ a wɔantumi antwa Besor subon+ no gyinae. 11  Na wohuu Egyptni+ barima bi wɔ wuram hɔ. Enti wɔfaa no kɔmaa Dawid, na wɔmaa no paanoo dii, na wɔmaa no nsu nomee. 12  Wɔsan maa no borɔdɔma a wɔabɔ no tɔw ne bobe tetare+ abien. Na odii, na ne honhom+ san baa ne mu, efisɛ na onnidii na ɔnnom nsu nnansa, awia ne anadwo. 13  Ɛnna Dawid bisaa no sɛ: “Hena nipa ne wo, na ɛhe na wufi?” Na obuae sɛ: “Meyɛ akoa a mifi Egypt, Amalekni bi akoa ne me, nanso me wura agyaw me ha efisɛ nnansa ni a meyaree.+ 14  Yɛn na yɛkɔfow Keretifo+ anafo fam ne Yuda asase ne Kaleb+ anafo de ogya hyew Siklag no.” 15  Ɛnna Dawid bisaa no sɛ: “Wubedi m’anim de me akɔ afowfo no nkyɛn?” Na ɔkae sɛ: “Ka me ntam+ Onyankopɔn din mu sɛ worenkum me, na worenyi me nhyɛ me wura nsa,+ na medi w’anim akɔ afowfo no nkyɛn.” 16  Ɛnna ɔde no sian kɔe,+ na asade pii a nkurɔfo no akɔfa afi Filistifo asase so ne Yuda asase so no nyinaa nti,+ ná wɔatow pon sensam fam hɔ nyinaa redidi nom na wɔregye wɔn ani.+ 17  Na Dawid kunkum wɔn fi anɔpahema kosii anwummere, na ɔsɛee wɔn; wɔn mu biako mpo anka,+ gye mmerante ahanan na wɔtenatenaa yoma so guanee. 18  Na Dawid gyee nea Amalekfo no fae+ nyinaa; Dawid yerenom baanu no nso, ogyee wɔn. 19  Wɔn nsa kaa wɔn biribiara, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, wɔn mmabarima ne wɔn mmabea ne asade no ne nneɛma a wɔfae no nyinaa.+ Dawid gyee biribiara. 20  Enti Dawid faa wɔn nguan ne wɔn anantwi nyinaa, na wɔde wɔn dii wɔn mmoa no anim bae. Ɛnna wɔkae sɛ: “Dawid asade ni.”+ 21  Dawid beduu mmarima ahanu+ a na wɔabrɛ a wɔantumi ne Dawid ankɔ a wɔma wɔtenaa Besor subon ho no nkyɛn, na wofii adi sɛ wɔrebehyia Dawid ne nnipa a wɔka ne ho no. Bere a Dawid bɛn wɔn no, obisaa wɔn sɛnea wɔn ho te. 22  Nanso mmarima a wɔne Dawid kɔe no mu nnipa bɔne ne ahuhufo+ no kae sɛ: “Wɔne yɛn ankɔ nti yɛremma wɔn asade a yɛakogye no bi, gye obiara yere ne ne mma na yɛde wɔn bɛma wɔn na wɔadi wɔn anim akɔ.” 23  Ɛnna Dawid kae sɛ: “Me nuanom, monnyɛ nea Yehowa de ama yɛn+ no saa, efisɛ wabɔ yɛn ho ban+ de afowfo a wɔbaa yɛn so no ahyɛ yɛn nsa.+ 24  Hena na ɔne mo bɛyɛ adwene asɛm yi ho? Sɛnea wɔn a wɔkɔɔ ɔsa no bi kyɛfa te no, saa na wɔn a wɔtenaa nneɛma ho+ no nso kyɛfa bɛyɛ. Obiara benya bi.”+ 25  Efi saa da no, ɔde yɛɛ ahyɛde ne atemmude+ wɔ Israel de besi nnɛ. 26  Bere a Dawid beduu Siklag no, ɔde asade no bi kɔmaa Yuda mpanyimfo a wɔyɛ ne nnamfonom+ no sɛ: “Hwɛ, Yehowa atamfo mu asade a wɔde rebɛkyɛ+ mo ni.” 27  Ɔde bi kɔmaa wɔn a wɔwɔ Betel,+ ne wɔn a wɔwɔ Ramot+ a ɛwɔ anafo fam, ne wɔn a wɔwɔ Yatir,+ 28  ne wɔn a wɔwɔ Aroer, ne wɔn a wɔwɔ Sifmot, ne wɔn a wɔwɔ Estemoa,+ 29  ne wɔn a wɔwɔ Rakal, ne wɔn a wɔwɔ Yerameelfo+ nkurow mu, ne wɔn a wɔwɔ Kenifo+ nkurow mu, 30  ne wɔn a wɔwɔ Horma,+ ne wɔn a wɔwɔ Borasan,+ ne wɔn a wɔwɔ Atak, 31  ne wɔn a wɔwɔ Hebron,+ ne wɔn a wɔwɔ mmeae a Dawid ne ne mmarima no kyinkyinii hɔ no nyinaa.

Ase Hɔ Nsɛm