Nea wubetumi ayɛ

Bere te sɛ pɔnkɔ a wate praka​—ɛsɛ sɛ wuhu sɛnea wode bedi dwuma yiye

Pɛ baabi a wubesua ade. Ɛsɛ sɛ ɛyɛ baabi a w’asom bedwo wo, na biribiara rentwetwe w’adwene. Sɛ ɛbɛyɛ yiye a, pɛ akongua ne ɔpon a wobɛtena ho asua ade. Nsɔ TV bere a woresua ade.

Yɛ nea ehia ansa na woayɛ nea ɛfata. Esiane sɛ wo sukuukɔ ho hia nti, bere nyinaa di kan yɛ wo sukuu dwumadi ansa na woayɛ biribi foforo biara.

Nyɛ mmɔtohɔ. Nya nhyehyɛe pɔtee a wode bɛyɛ wo sukuu dwumadi na di so pɛpɛɛpɛ.

Yɛ ho nhyehyɛe. Hwɛ wo dwumadi no nyinaa mu. Nea ɛwɔ he na wubedi kan ayɛ, nea ɛwɔ he na ebedi hɔ, nea ɛwɔ he na ebetwa to? Kyerɛw gu krataa so, na fa bere a wode bedi ebiara ho dwuma hyehyɛ ano. Woyɛ ebiara wie a, fa pɛn anaa pɛnsere twam na woahu nea aka.

Wobrɛ a, gye w’ahome. Sɛ wuhu sɛ woabrɛ ma enti w’adwene refi nea woreyɛ no so a, gye w’ahome kakra. Nanso mma bere pii ntwam ansa na woakɔtoa so.

Nya awerɛhyem sɛ wubetumi ayɛ. Kae sɛ, sɛ obi nim nhoma na wanyere ne ho ansua ade a, ɛrenkɔ yiye. Nanso sɛ obi nnim nhoma papa mpo na ɔyere ne ho sua ade a, ɛbɛkɔ yiye. (Mmebusɛm 10:4) Nya gyidi sɛ wubetumi asua ade atwa wo sɔhwɛ. Yere wo ho, na wubetwa so aba pa pii.