Kɔ emu nsɛm afã hɔ

MMOA A WƆDE MA ABUSUA NO | AWARE

Nea Ɛbɛboa Wo Ama Woanya Abotare

Nea Ɛbɛboa Wo Ama Woanya Abotare

“Awarefo deɛ, daa obiara tumi yɛ biribi ma ɛsɔ ne yɔnko abotare hwɛ. Sɛ wonwaree a, wunhu sɛ abotare ho hia saa. Nanso, sɛ w’aware bɛkɔ yiye a, wuhia abotare.”—John.

 Adɛn nti na wuhia abotare?

 • Sɛ woware a, ɛma wuhu wo kunu anaa wo yere mfomso paa.

  “Sɛ moware na mframa fa mo ayeforo no so a, ɛyɛ mmerɛw sɛ wode w’adwene besi wo kunu anaa wo yere mfomso so. Sɛ wufi ase de w’adwene si wo kunu anaa wo yere mfomso so saa a, biribi kakraa bi a na wo bo afuw.”—Jessena.

 • Sɛ woannya abotare a, wobɛkasa a wonnwene ho.

  “Biribi ba me mu a, seesei ara na maka, enti ɛtɔ da a, meka nsɛm bi a ɛnsɛ sɛ meka. Sɛ mewɔ abotare a, anka nneɛma bi wɔ hɔ a mɛdwene ho yiye ahu sɛ enhia sɛ meka.”—Carmen.

  Bible ka sɛ: “Ɔdɔ wɔ abotare na ne yam ye.” (1 Korintofo 13:4) Nnipa mmienu a wɔdɔ wɔn ho deɛ, yɛhwɛ kwan sɛ obiara benya ne yɔnko ho abotare. Nanso, ɛnyɛ bere nyinaa na ɛba saa. John a yedii kan kaa ne ho asɛm no san kaa sɛ: “Abotare te sɛ suban pa foforo biara. Ɛyɛ mmerɛw sɛ wubenya, nanso ɛnkyɛ na asa. Egye mmɔdenbɔ na woanya abotare paa.”

 Wobɛyɛ dɛn akyerɛ sɛ wowɔ abotare?

 • Biribi a ɛyɛ den sɛ wubenya ho abotare si prɛko pɛ a, ebetumi asɔ w’abotare ahwɛ.

  Nhwɛso: Sɛ wo kunu anaa wo yere ka asɛm bi a ɛyɛ yaw kyerɛ wo a, nea ɛbɛba wo mu ara ne sɛ wo nso ka bi kyerɛ no.

  Bible mu afotusɛm: “Nyɛ ntɛm mfa abufuw, efisɛ nkwaseafo na wɔpere wɔn ho fa abufuw.”—Ɔsɛnkafo 7:9, ase hɔ asɛm.

  Nea wobɛyɛ de akyerɛ sɛ wowɔ abotare: Twɛn kakra. Ansa na wo nso wobɛka biribi no, te ase sɛ biribi nti na wo kunu anaa wo yere kasaa saa, na ɛnyɛ sɛ wahyɛ da sɛ ɔreka asɛm no ama no ahaw wo. Nhoma bi a wɔato din Fighting for Your Marriage ka sɛ: “Yɛn mu dodow no ara, nea yɛn adwene yɛ yɛn sɛ yɛn kunu anaa yɛn yere kae no na ɛhyɛ yɛn abufuw, na ɛnyɛ asɛm a ɔkae anaa nea ɔyɛe no ankasa.”

  Wo deɛ, yɛmfa no sɛ wo kunu anaa wo yere ahyɛ da sɛ ɔbɛhyɛ wo abufuw. Ɛno mpo, sɛ wunya abotare hyɛ wo ho so na woanka asɛm a ɛyɛ yaw biara ankyerɛ no a, ɛbɛma asɛm no atwa na asomdwoe aba. Bible ka sɛ: “Sɛ anyina nni hɔ a, ogya dum.”—Mmebusɛm 26:20.

  “Sɛ wunya adwene sɛ wo yere yɛ wo tamfo a, to wo bo ase na kaakae nea ɛma wodɔ no. Afei, yɛ ntɛm yɛ biribi a ɛbɛma n’ani agye.”—Ethan.

  Biribi a ɛsɛ sɛ wususuw ho:

  • Sɛ wo kunu anaa wo yere ka asɛm bi anaa ɔyɛ biribi ma ɛhaw wo a, dɛn na ɛyɛ a woyɛ?

  • Sɛ ɔyɛ saa bio a, wobɛyɛ dɛn anya ne ho abotare no bi aka ho?

 • Sɛ wo kunu anaa wo yere taa yɛ biribi de hyɛ wo abufuw a, dɛn na wobɛyɛ?

  Nhwɛso: Da biara, wo kunu anaa wo yere ka akyi. Sɛ woretwɛn no na ɔmma a, ɛhyɛ wo abufuw paa.

  Bible mu afotusɛm: ‘Monkɔ so nnya mo ho abotare na obiara mfa ne yɔnko bɔne nkyɛ no korakora.’—Kolosefo 3:13.

  Nea wobɛyɛ de akyerɛ sɛ wowɔ abotare: Ma w’aware ho nhia wo nsen nea wo ankasa wuhia. Bisa wo ho sɛ, ‘Sɛ mema me bo fuw a, ɛbɛboa yɛn aware no anaa ɛbɛsɛe no?’ Afei nso kae sɛ, “yɛn nyinaa di mfomso mpɛn pii.” (Yakobo 3:2) Wei kyerɛ sɛ, wo nso nneɛma bi wɔ wo ho a ɛnkɔ yiye a ehia sɛ woyɛ ho adwuma.

  “Ɛtɔ da a, mitumi nya m’adamfo ho abotare sen me kunu. Misusuw sɛ nea ɛma ɛba saa ne sɛ, me ne me kunu bɔ paa. Enti ɛma mihu ne mfomso. Nanso, sɛ minya me kunu ho abotare a, ɛkyerɛ sɛ medɔ no na mibu no. Ehia sɛ minya saa suban yi wɔ m’aware mu.”—Nia.

  Biribi a ɛsɛ sɛ wususuw ho:

  • Sɛ wo kunu anaa wo yere di mfomso a, ɛyɛ a wunya ne ho abotare?

  • Dɛn na wobɛyɛ na da foforo woatumi anya ne ho abotare no bi aka ho?