2020 Lipoti o te Tausaga Faka-te-Taviniga a Molimau a Ieova i te Lalolagi Kātoa

Onoono ki te galuega talai ne fai ne Molimau a Ieova i te lalolagi kātoa mai i a Setema 2019 ki a Aokuso 2020.

2020 Aofaki Kātoa

A te lipoti o te tausaga tenei e fakaasi mai ei a galuega mo taumafaiga ne fai ne latou i te galuega talai i te lalolagi kātoa.

2020 Lipoti o Fenua mo Kogā Koga

E aofia i te lipoti tenei te aofaki o Molimau, aofaki ne papatiso, tino ne ‵kau ki te Fakamanatuga, mo nisi mea.