`TOU GALUEGA TALAI Oketopa 2015

AUALA KE `KOPI MAI