`TOU GALUEGA TALAI Apelila 2015

AUALA KE `KOPI MAI