`TOU GALUEGA TALAI Fepuali 2015

AUALA KE `KOPI MAI