`TOU GALUEGA TALAI Novema 2012

AUALA KE `KOPI MAI