Dawunilodi:

(Ŵahebere 13:15)

 1. M’kujipulika mbu

  para mukupharazga,

  Para mwalimbikira

  kuwovwira ŵanthu?

  Para mwayezgeska,

  na kulekera Ch’uta.

  Iyo wakuŵamanya

  ŵa mtima uwemi.

  (KORASI)

  Tikuzaya na chimwemwe

  kupharazga na chikanga.

  Nyengo zose tipeleke

  sembe za malumbo.

 2. M’kujipulika mbu

  para uthenga winu

  wachontha ŵakwenera

  umoyo wandanda?

  Ŵanji ŵakukana,

  ŵanji ŵapuluskika.

  Kweni tikupharazga

  nipera vya iyo.

  (KORASI)

  Tikuzaya na chimwemwe

  kupharazga na chikanga.

  Nyengo zose tipeleke

  sembe za malumbo.

 3.   M’kujipulika mbu

  kuti Ch’uta walipo,

  Ndipo wali kutipa

  ntchito yakuchita?

  Tikulimbikira

  kupharazga, kupenja

  awo mbakwenelera;

  kanyengo nkhachoko.

  (KORASI)

  Tikuzaya na chimwemwe

  kupharazga na chikanga.

  Nyengo zose tipeleke

  sembe za malumbo.