Dawunilodi:

(Mupharazgi 11:6)

 1. Para kwacha waka, dazi lindafume,

  Tikunyamuka

  na tulo mu maso,

  tikulomba.

  Usange tasanga ŵanthu tikukondwa.

  Ŵanji ŵakukana,

  ise tikulekapo chara.

  (KORASI)

  Ndiwo ’moyo withu;

  Tili ŵa Yehova.

  Tikuchita ivyo wakhumba.

  Tikuvuka chara,

  Mu zuŵa na vula.

  Ndimo ise tikutemwera

  Yehova.

 2. Para kukufipa, dazi likunjira,

  Uku vyalema,

  chimwemwe mu mtima,

  tikulomba

  Ndimo vikuŵira para tawerako.

  Tikuwonga Yehova,

  wakutitumbika ndiyo.

  (KORASI)

  Ndiwo ’moyo withu;

  Tili ŵa Yehova.

  Tikuchita ivyo wakhumba.

  Tikuvuka chara,

  Mu zuŵa na vula.

  Ndimo ise tikutemwera

  Yehova.