Dawunilodi:

(Masalimo 83:18)

 1. Chiu-ta wakuchanya

  Mlengi wa vinthu vyose

  Chiuta wamuyaya

  Ndimwe a Yehova.

  Ni mwaŵi ukuru

  Kuŵa taŵanthu ŵinu.

  Tikumupharazgani,

  Ku mitundu yose.

  (KORASI)

  Yehova, Yehova,

  Ndimwe mwekha Chiu-ta.

  Kuchanya na pano pasi

  Palije munyake.

  Ndimwe Wankhongonozose,

  Ŵanthu ŵam’manyani.

  Yehova, Yehova,

  Chiu-ta withu ndimwe pera.

 2. Mwatizgora vyose

  Ivyo imwe mwakhumba,

  Kufiska khumbo linu

  Ndimwe a Yehova.

  Tili Ŵakaboni

  Ndilo zina mwatipa.

  Ise tili na mwaŵi

  Kuŵa ŵanthu ŵinu.

  (KORASI)

  Yehova, Yehova,

  Ndimwe mwekha Chiu-ta.

  Kuchanya na pano pasi

  Palije munyake.

  Ndimwe Wankhongonozose,

  Ŵanthu ŵam’manyani.

  Yehova, Yehova,

  Chiu-ta withu ndimwe pera.