VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

(Ŵahebere 10:24, 25)

 1. 1. Usange tikukhwimiskana

  Pakuteŵetera Chiu-ta,

  Chitemwa chithu chikukura;

  Pakuŵa mtende na umo-za.

  Chitemwa cha ŵanthu ŵa Chiu-ta

  Chikovwira kukhomezga.

  Ku mpingo tikuponerako,

  Ndiko tikufwasa nadi.

 2. 2. Mazgu ghawemi m’nyengo yake

  Ghakupembuzga chomene!

  Tikupulika mazgu agha

  Ku ŵakutemweka ŵithu.

  Tikukondwa kuteŵetera

  Na ŵachigomezgo chithu!

  Tikukhumba kukhwimiskana,

  Kuyegherana vizito.

 3. 3. Zuŵa la Yehova lafika

  M’chipulikano tawona.

  Tiwunganenge na ŵanyithu

  Kuti tendenge mu nthowa.

  Pamo na ŵanthu ŵa Yehova,

  Titeŵetenge muyaya.

  Ntheura tikukhwimiskana

  Mwakuti tigomezgeke.